centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
PROCEDURY PRZYGOTOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW - ZGODNIE Z WYMOGAMI UNIJNYMI
Warszawa, 04.06.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Dariusz Bogucki

Dr inż. Dariusz Bogucki

Dariusz Bogucki

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktorat uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
W administracji publicznej przeszedł drogę kariery od specjalisty do dyrektora zastępującego dyrektora generalnego dużego urzędu. Uczestniczył w realizacji dużych projektów informatycznych w administracji publicznej: w latach 1994-1997 projektu Banku Światowego ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaś w latach 1997-2002 projektu CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2004 w MSWiA, jako Krajowy Koordynator Programu UE IDA II / IDABC odpowiadał m.in. za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej Wspólnot Europejskich TESTA II, w ramach przygotowania polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony w 2005 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W latach 2004-2006 jako Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, przedstawiciel w grupie roboczej Komisji Europejskiej (DG INFSO) / European Public Administration Network ds. eGovernment. Uczestnik prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, koordynator prac nad "Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013". W okresie 2007-2009 Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie m.in. odpowiadał za realizację projektów informatycznych ,,Syriusz'' i ,,emp@tia'' i pełnił funkcję krajowego przedstawiciela w Komisji Technicznej ds. Zabezpieczenia Socjalnego Pracowników Migrujących przy Komisji Europejskiej. Obecnie w EFICOM S.A. odpowiada za projekty z sektora publicznego w tym za regionalne projekty sieci szerokopasmowych.
Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA "US Visitor" (eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej).
Ekspert Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy, Program Ramowy na rzecz Innowacyjności i Konkurencyjności) oraz inicjatywy wspólnotowej Ambient Assisted Living (AAL).
Autor 30 artykułów w pismach fachowych poświęconych elektronicznej administracji (eGovernment) i społeczeństwu informacyjnemu. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prelegenci | Krzysztof Heller

Dr Krzysztof Heller

Ma 53 lata. Ukończył studia magisterskie, a następnie otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Informatyką zajmuje się od 1984 roku, kiedy rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki UJ. Następnie pracował jako administrator systemów, kierownik zespołu programistycznego i konsultant. Był zaangażowany w tworzenie polskiej części Internetu. Od 1996 roku pracuje w sektorze telekomunikacyjnym, najpierw jako dyrektor Departamentu Informatyki w Netia Telekom, a następnie na takim samym stanowisku w Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie zarządzał zespołem ponad 200 ludzi. W latach 2000-2001 był dyrektorem ds. informatyki w Grupie Elektrim i prezesem zarządu El-Net S.A., alternatywnego operatora telekomunikacyjnego telefonii stacjonarnej. Od jesieni roku 2001 do lata 2003 był wiceministrem infrastruktury ds. łączności. Od roku 2004 wspólnie z Andrzejem Szczerbą prowadzi firmę doradczą InfoStrategia prowadzącą projekty m.in. w zakresie funduszy strukturalnych, elektronicznej administracji, usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Autor i współautor wielu analiz i opracowań z dziedziny infrastruktury szerokopasmowej, e-administracji i społeczeństwa informacyjnego. Jest także doradcą w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz ekspertem MRR w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego.
Odznaczony Krzyżem Zasługi za pracę przy tworzeniu polskiego Internetu.

Prelegenci | Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne, laureat nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Sławomir Zygadło

Sławomir Zygadło

Praktyk - posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Od roku 2004 związany z ideą rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektów doradczych pracował dla: Microsoft, Cisco Systems, Intel, Oracle, HP. Współpracuje głównie z sektorem publicznym. Autor i współautor wielu koncepcji i studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych. Specjalizacja: regionalne i lokalne sieci szerokopasmowe, e-usługi, telemedycyna. Od 2012 roku współzałożyciel i członek zarządu firmy doradczej ThinkIT Consulting, która skutecznie przeprowadziła pierwszy w Polsce wybór partnera prywatnego w telekomunikacji. Poza społeczeństwem informacyjnym specjalizuje się w tematyce innowacji, B+R, odnawialnych źródeł energii, rozwoju przedsiębiorczości oraz szeroko pojętych zagadnień związanych ze zdrowiem.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78