centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXI edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
PROCEDURY I NARZĘDZIA TWORZENIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Warszawa, 21.08.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Forma elektroniczna staje się pomału równoprawna dotychczas stosowanej formie pisemnej w trybie postępowania administracyjnego. Ostatnia nowelizacja Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne miała na celu zlikwidowanie barier w stosowaniu drogi elektronicznej w postępowaniach administracyjnych. Warto zobaczyć czy się to udało w pełnym zakresie. Że nie wszystko jest jasne, świadczy choćby ostatnia wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca prowadzenia postępowań odwoławczych w formie elektronicznej przed tym organem.

Środki komunikacji elektronicznej właściwie zastosowane potrafią też wspomóc skutecznie proces postępowań administracyjnych niekoniecznie w sytuacji gdy całe postępowanie prowadzone jest elektronicznie. Jak z tych narzędzi korzystać, na co uważać. Jak dobrze sformułować decyzję administracyjną, Jakie błędy popełniamy najczęściej? Na te pytania otrzymacie Państwo odpowiedź na naszym seminarium

PROGRAM

21 sierpnia 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym - uwarunkowania prawne i praktyczne
W trakcie wykładu zostaną przypomniane podstawowe pojęcia dotyczące dokumentu elektronicznego, sposobu postępowania z dokumentem elektronicznym i podstawowych jego atrybutów, jakimi są niezaprzeczalność poufność i integralność.
Zostanie omówiony stan prawny dotyczący postępowania z dokumentem elektronicznym w postępowaniach administracyjnych, szczególnie w kontekście nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Obszerny zakres prezentacji będzie poświęcony zmieniającym się regułom dotyczącym podpisu elektronicznego, w kontekście przyjętego przez Parlament Europejski rozporządzenia o elektronicznej identyfikacji i uwierzytelnianiu tzw. rozporządzenia eIDAS
Wiesław Paluszyński
(PTI)
11:00 Wykład: Ocena wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Idea e-administracji i jej realizacja w postępowaniu administracyjnym
 • Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
  1. stosowanie środków komunikacji elektronicznej przy wnoszeniu podań
  2. stosowanie środków komunikacji elektronicznej przy dokonywaniu doręczeń
  3. stosowanie rozwiązań elektronicznych w innych sytuacjach procesowych
 • Zalety i wady wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Ocena rozwiązań prawnych dotyczących stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Stan przygotowania urzędów do świadczenia usług drogą elektroniczną
Magdalena Kotulska
(Politechnika Świętokrzyska)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Metody i techniki zarządzania, wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej
Wykład będzie poświęcony przedstawieniu koncepcji zarządzania organizacją w gospodarce opartej na wiedzy. Zostaną przedstawione pojęcia systemu zarządzania oraz systemu informatycznego w zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy, a także pojęcie systemu zarządzania wiedzą, systemu wspomagania decyzji oraz systemów Business Intelligence. Na tym tle zostaną przedstawione metody i techniki zarządzania, oparte na zastosowaniu technologii ICT, wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej w odniesieniu do rosnących potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Główny nacisk zostanie położony na zastosowanie technologii Web 2.0, nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, a także informacyjnych portali korporacyjnych z zaawansowanymi narzędziami do integracji, udostępniania i wizualizacji danych wspomagających podejmowanie decyzji.
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
(Uniwersytet Ekonomiczny)
13:20 Wykład i konsultacje: Jak napisać decyzję administracyjną zgodnie z obowiązującymi regułami. Decyzja administracyjna w formie elektronicznej.
 • Decyzja administracyjna – istota terminu
 • Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej
 • Fakultatywne elementy decyzji administracyjnej
 • Forma pisemna a forma dokumentu elektronicznego
 • Kiedy nie wydawać e-decyzji
 • Wątpliwości zw. z e-decyzjami
Dr Jacek Murzydło
14:10 Przerwa
14:30 Wykład i konsultacje: Najczęściej występujące błędy w redagowaniu decyzji administracyjnych:
 • Wzorzec decyzji administracyjnej
 • Obowiązkowe składniki decyzji administracyjnej
 • Klasyfikacja błędów przy redagowaniu decyzji
 • Kwestia decyzji w formacie elektronicznym
 • Dodatkowe składniki decyzji (warunek, rygor natychmiastowej wykonalności)
 • Zaskarżanie decyzji administracyjnych
 • Zasady wykonywania i wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnej
Dr hab. Rafał Szczepaniak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78