centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXI edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
PROCEDURY I NARZĘDZIA TWORZENIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Warszawa, 21.08.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Magdalena Kotulska

Magdalena Kotulska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk prawnych. Obecnie adiunkt w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Ochrony Własności Intelektualnej w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Wykładowca prawa własności intelektualnej oraz zarządzania własnością intelektualną w PŚk. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół różnych problemów ogólnego postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji administracyjnoprocesowych służących zapewnieniu sprawności działania organów w toku załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych; ponadto postępowania patentowego oraz prawa autorskiego, w tym prawa autorskiego w administracji publicznej. Autorka publikacji o różnym charakterze z zakresu postępowania administracyjnego.

Prelegenci | Jacek Murzydło

Jacek Murzydło

Jacek Murzydło

Ukończył prawo oraz politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od lat związany z administracją publiczną - najpierw jako pracownik Urzędu Miasta Poznania, a następnie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Urzędnik mianowany. Autor ponad 160 artykułów, w tym także w czasopismach punktowanych z listy MNiSW. Prowadził liczne szkolenia skierowane w szczególności do pracowników administracji publicznej.

Prelegenci | Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne, laureat nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w Katedrze Informatyki. Ukończyła Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz studia podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. W 2005 roku obroniła doktorat z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie systemów informatycznych zarządzania. Jest autorką licznych publikacji naukowych, artykułów, rozdziałów w monografiach i podręcznikach dydaktyczny nt. zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu organizacjami. Bierze udział w konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. W 2009 roku opublikowała monografię pt. „Kontroling w organizacji i zarządzaniu. Koncepcja informatyzacji”. Aktualnie zajmuje się wykorzystaniem technologii informatycznych w organizacjach opartych na wiedzy, aspektami gospodarki elektronicznej w związku z rozwojem e-usług, e-administracji i e-zdrowia

Prelegenci | Rafał Szczepaniak

Rafał Szczepaniak

Rafał Szczepaniak

Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Jest autorem ponad trzydziestu publikacji (w tym sześciu książkowych) z zakresu prawa cywilnego gospodarczego i administracyjnego. Pod jego redakcją ukazało się jedno z pierwszych opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych.
Od 1997 r. współpracuje z urzędami wojewódzkimi (wielkopolski, lubuski, zachodniopomorski, dolnośląski, łódzki) prowadząc m.in. kursy przygotowawcze do Służby Cywilnej. Prowadził szkolenia między innymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w Łodzi, a także dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Jest także szkoleniowcem kilku renomowanych instytucji konsultingowo-szkoleniowych, w tym zwłaszcza WOKISS, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości.
Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Jako radca prawny specjalizuje się w tematyce samorządu terytorialnego, odszkodowań i umownych stosunków zobowiązaniowych między przedsiębiorcami.
Na początku 2009 roku ukazała się jego monografia pt. „Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej”.
Od kilku lat realizuje program badawczy pt. „Stosowanie prawa prywatnego w sektorze publicznym”.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78