centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
UBEZPIECZENIA DÓBR KULTURY W MUZEACH
Warszawa, 05.06.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Temat ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach jest zagadnieniem bardzo obszernym i dość skomplikowanym. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane najistotniejsze informacje z zakresu teorii i praktyki ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach, co pozwoli na skuteczniejsze poruszanie się w omawianej materii i negocjowanie znacznie korzystniejszych umów ubezpieczenia muzealiów.

Warsztaty prowadzi: dr Iwona Gredka
Dr Iwona Gredka jest adwokatem prowadzącym własną Kancelarię Adwokacką w Katowicach oraz adiunktem w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym oraz w prawie rodzinnym. Do jej zainteresowań naukowych należy prawo ochrony dziedzictwa kultury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń dóbr kultury. Jest autorką publikacji naukowych w opracowaniach takich jak: Rynek sztuki. Aspekty prawne; Monitor Prawniczy; Przegląd Legislacyjny; Rodzina i Prawo; Cenne.Bezcenne.Utracone; Muzealnictwo.

Warsztaty kierowane są do:
1. dyrektorów muzeów,
2. muzealników,
3. historyków sztuki,
4. kuratorów wystaw,
5. pracowników działów administracyjno - prawnych muzeów, odpowiedzialnych za ubezpieczanie muzealiów.

PROGRAM

5 czerwca 2014 r.
10:00 Rodzaje ubezpieczeń dóbr kultury. Zagadnienia prawne
Czy myśląc o ubezpieczeniach dóbr kultury wiemy dokładnie co mamy na myśli? Czym w istocie są ubezpieczenia dóbr kultury i jakie są ich rodzaje? Czy ubezpieczenia dóbr kultury są potrzebne w muzeum? A może muzeum potrzebuje innego rodzaju ubezpieczeń? Czy ubezpieczenia dóbr kultury są obowiązkowe? Jakie problemy muzeum możemy rozwiązać poprzez ubezpieczenie? Co w sytuacji gdy jest szkoda a nie było ubezpieczenia? Czy jest jakaś alternatywa dla ubezpieczeń dóbr kultury w muzeum? Odpowiedzi na te i inne - doniosłe praktycznie - pytania, udzielone zostaną w pierwszym panelu, rozpoczynającym wykład i warsztaty z zakresu ,,Ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach". Przedstawiona zostanie także charakterystyka rynku ubezpieczeniowego, tak krajowego jak i zagranicznego oraz wnikliwa analiza przepisów prawnych istotnych z punktu widzenia ubezpieczeń dóbr kultury w muzeum.
11:30 Przerwa
11:45 Ubezpieczenia dóbr kultury prezentowanych na wystawach czasowych
W ramach tego panelu omówione zostaną kolejno, wszystkie etapy składające się na procedurę zawierania umowy ubezpieczenia dóbr kultury prezentowanych na wystawach czasowych. Tematyka ubezpieczeń pokazana będzie z rożnych perspektyw. Zaprezentowane zostaną podobieństwa i różnice ubezpieczeń towarzyszących wypożyczeniom krajowym oraz wypożyczeniom międzynarodowym. Przybliżone będą zagadnienia ubezpieczeń dóbr kultury wypożyczanych na wystawy czasowe, istotne z punktu widzenia muzeum wypożyczającego zabytki i muzeum pozyskującego zabytki na organizowaną przez siebie wystawę. Przedstawione zostaną również problemy prawne związane z występowaniem przez muzeum, odpowiednio w roli ubezpieczającego oraz ubezpieczonego.
Celem tego panelu będzie także udzielenie odpowiedzi na pytania, jak ubezpieczać, by środki przeznaczone na pokrycie składki ubezpieczeniowej nie były kwotą daremnie wydaną, lecz by zapewniały muzeum realną i optymalną ochronę ubezpieczeniową.
13:30 Przerwa na lunch
14:00 Klauzule umowne
Trzeci panel ma na celu zapoznanie Uczestników szkolenia z bardzo niekorzystnymi klauzulami umownymi, stosowanymi przez ubezpieczycieli krajowych i zagranicznych oraz szczególne uwrażliwienie na konieczność eliminowania takich klauzul z treści zawieranych umów ubezpieczenia dóbr kultury. Przedstawienie skutków stosowanych przez ubezpieczycieli, szkodliwych dla muzeum, klauzul umownych połączone zostanie z zaprezentowaniem i omówieniem tzw. Klauzul Instytutowych. Podane zostaną także przykłady błędów popełnianych przez ubezpieczających - czyli przez muzea - podczas zawierania umów ubezpieczenia dóbr kultury.
W ramach panelu nr 3 omówiony zostanie tryb zawierania umowy ubezpieczenia dóbr kultury, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz stan niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia.
15:30 Przerwa
15:45 Ubezpieczenia dóbr kultury w ekspozycjach stałych
Czy dobra kultury przechowywane w ekspozycjach stałych muzeum wymagają ubezpieczenia? Z jakimi ryzykami ubezpieczeniowymi mamy do czynienia w przypadku tych dóbr? Jaki powinien być zakres ochrony i nade wszystko, jak ubezpieczać zabytki w ekspozycjach stałych, by nie wiązało się to z koniecznością wydatkowania tak wysokich kwot, których muzeum w istocie nie posiada. Czy istnieje jakaś alternatywa dla instytucji ubezpieczenia dóbr kultury eksponowanych na wystawach stałych?
Zagadnienie ubezpieczania dóbr kultury w muzeum nie tylko na okres wystawy czasowej, lecz na stałe, a zatem na czas stałego prezentowania przez muzeum własnych zbiorów, bądź też przechowywania części z nich w magazynach, jest zagadnieniem problematycznym dla większości muzeów. Ubezpieczenie dóbr kultury w ekspozycjach stałych związane jest bowiem z koniecznością ponoszenia rażąco wysokich kosztów składki ubezpieczeniowej. Warto zatem odpowiedzieć na pytanie czy instytucja ubezpieczenia powinna być adresowana do dóbr kultury w ekspozycjach stałych, a jeśli tak to jak ubezpieczać, by osiągnąć cel ubezpieczenia i zminimalizować jego koszty.
17:00 Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
Panel piąty będzie miał postać warsztatów, podczas których omówione zostaną konkretne przykłady umów ubezpieczenia zawieranych w praktyce ze wskazaniem, które z nich uznać należy za korzystne dla muzeum, a które mają treść optymalną wyłącznie dla ubezpieczyciela.
Formuła warsztatów pozwoli także na dyskusję z Uczestnikami szkolenia, na wymianę poglądów oraz udzielenie odpowiedzi na nurtujące Uczestników pytania. Wspólnie z Uczestnikami dokonana zostanie analiza konkretnych problemów pojawiających się w praktyce.
17:30 Zakończenie programu
Program
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78