centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
WIZUALIZACJA DANYCH I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, 13.11.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Kordian Bartoszuk

Kordian Bartoszuk

W latach 1991-1996 studiował na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, następnie odbył roczne stypendium w Norwegii (1994-1995). Od 1997 zajmuje się administrowaniem systemów teleinformatycznych: sieci komputerowe, bazy danych - projekty w Niemczech i Szwajcarii. Od 2006 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, realizuje projekty w Austrii, Grecji, Estonii, Rosji, na Węgrzech, Ukrainie, w Kazachstanie.
Prywatnie miłośnik przyrody, członek stowarzyszeń automobilistycznych, fotograf.

Prelegenci | Radosław Bomba

Radosław Bomba

Radosław Bomba

Badacz, nauczyciel akademicki, animator kultury cyfrowej. Absolwent kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej (2014) i Grafika komputerowa i DTP (2016). Od 2006 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po obronie pracy doktorskiej (2012) pełni funkcję adiunkta. Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowany wizualizacją wiedzy, humanistyką cyfrową, analityką kulturową, antropologicznymi aspektami gier komputerowych, ludologią, cyberkulturą, kulturą cyfrową, nowymi mediami oraz ich wpływem na przeobrażenia społeczno –kulturowe. Autor książki „Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności”, redaktor pierwszej w Polsce monografii poświęcanej humanistyce cyfrowej „Zwrot cyfrowy w humanistyce”, autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych kulturze cyfrowej, publikowanych w pracach zbiorowych i recenzowanych czasopismach. Współpracował między innymi z Narodowym Instytut Audiowizualnym, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, Biblioteką Narodową, Fundacją Nowoczesna Polska, Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN. Autor bloga: rbomba.pl

Prelegenci | Konrad Dębski

Konrad Dębski

Konrad Dębski

Biolog z pasji zajmujący się analityką danych, bioinformatyką i programowaniem, głównie w środowisku R, ale nie pogradzi innymi językami. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki (SGGW). Poszukuje cech charakterystycznych genów docelowych dla leków w danych mikromacierzowych. Pracownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Obeznany w mokrym laboratorium... Fuzjonował protoplasty ziemniaków... Ciągle poszerza swoje zainteresowania... i analizuje dane...
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:
Analiza danych mikromacierzowych i NGS
Poszukiwanie cech charakterystycznych genów docelowych dla leków w eksperymentach mikromacierzowych typu atlas tkanek. Administracja klastrem obliczeniowym KRASNAL Katedry Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW

Prelegenci | Wojciech Murzyn

Wojciech Murzyn

Wojciech Murzyn

zajmuje się technikami komunikacji i prezentacji. Poszukuje sposobów skutecznego porozumiewania się w biznesie i nauce, dobrej komunikacji między ludźmi, w szczególności w sytuacjach publicznych. Doradza jakie są sposoby dobrego przygotowania i właściwego przedstawiania prezentacji. Prowadzi na ten temat wykłady, szkolenia i konsultacje. Jest autorem strony internetowej www.prezentacje.edu.pl omawiającej zagadnienia związane z prezentacjami. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczy także w projektach związanych z diagnozą i poprawą sytuacji komunikacyjnej w organizacji, prowadzi szkolenia i konsultacje.

Prelegenci | Veslava Osińska

Veslava Osińska

Ukończyła Wydział Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, pracę doktorską pt: „Nieliniowe metody mapowania drzew klasyfikacyjnych” obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii pracuje jako adiunkt. Jest autorką monografii pt. „Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów”. Specjalizuje się w zakresie metod wizualizacji informacji, a w szczególności wizualizacji rozwoju dziedzin naukowych. Badania nad metodami wizualizacji danych wielkoskalowych realizuje w grantach, min.: „Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes – KNOWeSCAPE” (COST ACTION TD 1201) oraz „Badanie struktury i dynamiki rozwoju cyfrowych zasobów wiedzy przy pomocy metod wizualizacji (NCN). Jest również wykładowcą w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej i egzaminatorem ECDL (European Computer Driver Licence). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ISKO (International Society of Knowledge Organization) oraz Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy.

Prelegenci | Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski

Doradca ds. nowych technologii w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
W kancelarii Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki, badań naukowych i przemysłów kreatywnych. Od 1990 roku prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w strategii i regulacji rynku technologii informacyjnych i telekomunikacji. Ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Jest absolwentem studiów podyplomowych fotografii i informacji obrazowej, które obejmowały problematykę wizualizacji i obrazowania wyników badań naukowych. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Prelegenci | Artur Smolicki

Artur Smolicki

Artur Smolicki

Specjalista marketingu internetowego, pasjonat mediów społecznościowych oraz możliwości tworzenia biznesu w sieci. Od ponad 5 lat współpracujący z wieloma polskimi oraz światowymi markami budując ich wizerunek oraz doradzając w kwestii podejmowanych działań marketingowych. Analityk internetowy, skupiający się na efektywnym wykorzystaniu narzędzi marketingu internetowego. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzi trendy zachodzące w sektorze MŚP oraz branży e-commerce. Subiektywny bloger, poruszający tematy związane z biznesem, reklamą oraz szeroko pojętą aktywnością w Internecie. Prelegent oraz szkoleniowiec, uczestnik konferencji branżowych w Polsce oraz za granicą. Jako mentor uczestniczy w programie akceleracji dla startupów Starter Rocket. Autor wielu publikacji oraz artykułów, prezentowanych w takich magazynach jak Marketing w Praktyce, Marketer Plus czy też Bloomberg Businessweek Polska.

Prelegenci | Agnieszka Wnuk

Agnieszka Wnuk

Agnieszka Wnuk

Z wykształcenia jestem doktorem nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia (tematem pracy doktorskiej była „Wizualizacja danych w modelu multiplikatywnym w agronomii i hodowli roślin”). Jest zatrudniona na stanowisku asystenta na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki. Zawodowo i hobbistycznie zajmuje się analizą i prezentacją danych za pomocą metod statystycznych i graficznych (głównie w środowisku R). Staram się upowszechniać wiedzę o zasadach poprawnej konstrukcji wykresów, analizie statystycznej oraz graficznej danych a także prezentacji danych oraz wyników analiz w formie graficznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego i wraz z kolegami prowadzę Fork Team: Akademicką Grupę Analizy Danych (http://fork.edu.pl/)

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78