centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
IX edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
WYKORZYSTANIE METOD ONLINE W BADANIACH NAUKOWYCH
Warszawa, 04.02.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki

PROGRAM

4 lutego 2014 r.
10:00 Dobre praktyki udostępniania on-line pełnych tekstów prac naukowych i materiałów edukacyjnych
Klaudia Grabowska
(Biblioteka Otwartej Nauki Centrum Cyfrowe)
10:40 Wybrane naukowe serwisy wyszukiwawcze online
 • Wyszukiwanie opracowań naukowych (artykuły, książki, referaty), dostęp bezpłatny i komercyjny.
 • Wyszukiwanie zbiorów danych empirycznych (ilościowych i jakościowych).
dr Sabina Cisek
(Uniwersytet Jagielloński)
11:20 Ankiety i kwestionariusze interaktywne
Nadal nie potrafimy "zajrzeć" do ludzkich umysłów. Aby odkryć czyjeś emocje, opinie, postawy czy intencje, zmuszeni jesteśmy się o nie pytać. Metody zbierania danych na temat ludzkich zachowań są różne i się zmieniają. Obecnie coraz popularniejszą, a przy tym szeroko dyskutowaną techniką badawczą, są interaktywne kwestionariusze. Wykład zwróci uwagę na najbardziej problematyczne kwestie wiążące się z tą techniką. W trakcie spotkania udzielone zostaną odpowiedzi na różne pytania:
 • Czy zalety ankiet sieciowych (redukcja kosztów i czasu prowadzenia badań; większa interaktywność oraz automatyzacja procesu zbierania danych; duża jakość zebranych danych) przewyższają ich wady?
 • Jak poradzić sobie z nadrzędnymi wadami internetowych kwestionariuszy, to jest niereprezentatywnością w stosunku do ogólnej populacji czy niedoreprezentowaniem pewnych subgrup populacji, takich jak chociażby osoby starsze czy gorzej wykształcone?
 • Jak unikać błędu braku odpowiedzi, czyli niskiego odsetka zwrotów oraz specyficznego wpływu środowiska sieciowego na zebrane dane (tak zwany self-selection bias)? Jakie są pozaankietowe (niezwiązane z treścią i wyglądem ankiety) innowacyjne sposoby zwiększania odsetka zwrotów?
dr Piotr Siuda
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Nauka na Facebooka! - czyli jak skutecznie promować osiągnięcia naukowe
 • Jak wyjść z nauką poza uczelniane mury? ABC skutecznej promocji nauki poza środowiskiem akademickim.
 • Nauka na Facebooka? Strategia komunikacyjna w mediach społecznościowych:
  1. cechy dobrego fanpage'a,
  2. tworzenie społeczności wokół działalności naukowej,
  3. skuteczne prowadzenie profilu - zwiększanie zaangażowania fanów.
 • Jak sprzedawać, żeby sprzedać? Budowanie oferty naukowej i zawodowego wizerunku naukowca w sieci.
Justyna Siwińska
(Agencja Public Relations OPEN MIND)
13:10 Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców (SSN)
 • Przegląd SSN;
 • Budowa i typowe funkcjonalności SSN na przykładzie Academia.edu, ResearchGATE oraz ResearcherID;
 • Idea portfolio i jej realizacja w SSN;
 • Serwis społecznościowy jako repozytorium publikacji:
  1. zasady publikowania,
  2. korzyści z deponowania publikacji w SSN;
 • Serwis społecznościowy jako mechanizm subskrypcji;
 • Serwis społecznościowy jako narzędzie budowania sieci kontaktów między badaczami;
 • Od czego zależy trwałość SSN?
Ewa Rozkosz
(Specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Wydawanie książki naukowej online. KOSZTY I KORZYŚCI na przykładach
 • Etapy procesu wydawniczego
 • Formy umowy wydawniczej
 • Promocja książki naukowej
 • Multimedialna Książka Naukowa
dr Konrad Juszczyk
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
15:00 Blog jako źródło wiedzy i komunikacji naukowej
 • Rola blogów naukowych we współczesnej nauce.
 • Kto może, a kto powinien prowadzić blog naukowy?
 • Blogi akademickie - jak jednostki naukowe mogą się promować.
 • Jak założyć bloga i zacząć blogować.
 • Jaką strategieę promocji wybrać?
 • Interakcja z czytelnikami.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78