centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
IX edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
WYKORZYSTANIE METOD ONLINE W BADANIACH NAUKOWYCH
Warszawa, 04.02.2014 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Sabina Cisek

Sabina Cisek

Od ponad 20. lat pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, także na temat infobrokeringu. Prowadziła również szkolenia z tego zakresu, w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem studiów podyplomowych "Informacja naukowa - broker informacji" prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Trzy prowadzone przez nią blogi "Informacja biznesowa i infobrokering", "Information Literacy in the School Sector" i "Methodology and Philosophy of LIS", odzwierciedlają obszary jej zainteresowań zawodowych.

Prelegenci | Konrad Juszczyk

Konrad Juszczyk

Konrad Juszczyk

Adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki, w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii UAM ds. Programów Europejskich; Redaktor czasopisma językoznawczego Investigationes Linguisticae; Kierownik projektów badawczych SONATA2 (NCN) oraz INTER (FNP); opiekun Studenckiego Koła Językoznawczego REMAT. Badacz komunikacji i coachingu oraz trener (EQF4) i coach (ICF). Stypendysta ERASMUS, NCBiR/SIMS, FNP, FSS i EFS. Miłośnik muzyki elektronicznej i fotografii i typografii.

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, polityką naukową oraz uczeniem się akademickich kompetencji informacyjnych. Członkini grupy badawczej Scholarly Communication Research Group (http://sc.amu.edu.pl).

Prelegenci | Piotr Siuda

Piotr Siuda

Piotr Siuda

Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowca na kierunku Humanistyka drugiej generacji tej uczelni. Interesuje się społecznymi aspektami internetu oraz edukacją medialną. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania Dzieci sieci, Dzieci sieci 2.0, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH (Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadzi sympozja i szkolenia z pisania artykułów naukowych. Strona domowa: http://www.piotrsiuda.com; blog: http://www.piotrsiuda.pl.

Prelegenci | Justyna Siwińska

Justyna Siwińska

Justyna Siwińska

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filologia polska. Od 2009 roku pracuje w Agencji Public Relations Open Mind w Szczecinie na stanowisku specjalisty ds. PR. Zajmuje się kreowaniem wizerunku firm, produktów i inwestycji poprzez prowadzenie i koordynację działań marketingowych i public relations. Specjalizuje się w planowaniu, tworzeniu i realizowaniu strategii komunikacyjnych, organizowaniu akcji promocyjnych i kampanii reklamowych, a także w prowadzeniu działań e-marketingowych oraz budowaniu i realizowaniu strategii obecności firm w mediach społecznościowych. Od lutego 2012 roku pełni również funkcję specjalisty ds. promocji w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie, zrzeszającym ponad 60 firm z sektora IT w województwie zachodniopomorskim. Ponadto ? w ramach współpracy ze szczecińską galerią sztuki Open Gallery ? współorganizuje wydarzenia artystyczne, mające na celu promowanie malarstwa współczesnego, a także realizuje projekty umożliwiające wykorzystanie sztuki w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firm i instytucji.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78