centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA W 2014R.
Warszawa, 15.04.2014 Koordynator:

Warsztaty prowadzi mec. Grzegorz Mazurek

PROGRAM

15 kwietnia 2014 r.
10:00 Wprowadzenie:
 • Najnowsze nowelizacje i stan obecny ustawy i wszelkich innych obowiązujących aktów prawnych,
 • Obecna sytuacja zamawiających i wykonawców w ramach podstawowych zasad zamówień publicznych,
 • Rekomendacje odnośnie podejścia do udzielania zamówień ? czy da się pogodzić ekonomikę zamawiającego z legalizmem (koniecznością zastosowania się do przepisów).
Prowadzenie postępowań w zamówieniach medycznych w 2014r. ? przygotowanie postępowania:
 • Wszczęcie postępowania dotyczącego dostaw i usług, szacowanie przedmiotu zamówienia,
 • Rozpoczęcie i prowadzenie protokołu postępowania w dostawach i usługach,
 • Przekazywanie ogłoszeń,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 2013r. ? ważne zmiany, elementy istotne.
 • Opisywanie przedmiotu zamówienia w zamówieniach medycznych.
 • Ustalanie warunków udziału w postępowaniu w zamówieniach medycznych,
 • Odpowiedzi na pytania i modyfikacje SIWZ ? specyfika zamówień w ochronie zdrowia.
12:00 Przerwa i poczęstunek
12:30 Badanie i ocena ofert w zamówieniach z zakresu ochrony zdrowia, zakończenie postępowania.
 • Badanie i ocena ofert - wiele problemów praktycznych, w szczególności :
  1. poprawianie omyłek - gdzie leży granica możliwości zamawiającego,
  2. badanie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych,
  3. jawność ofert, udostępnianie dokumentacji,
  4. tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, uzupełnianie dokumentów,
  5. czy badanie i ocena ofert powinny obejmować wszelkie kwestie, czy może zakończyć się fragmentarycznie,
 • wybór oferty najkorzystniejszej,
 • prawidłowe unieważnienie postępowania - przykłady z zamówień medycznych.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego w zamówieniach medycznych.
 • Właściwe określenie etapowego odbierania umowy,
 • Właściwe określenie zasad wypowiadania umowy i odstępowania od umowy,
 • Dopuszczalne zmiany umowy,
 • Klauzule zmian umownych i ich stosowanie w praktyce,
 • Kary umowne i ich egzekucja, miarkowanie kar umownych.
14:30 Przerwa
14:45 Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych - w jednostkach publicznych oraz prywatnych jak również u Wykonawców.
 • Odpowiedzialność pracowników Zamawiającego, biegłych i specjalistów wykonujących czynności w postępowaniu oraz kierownika Zamawiającego,
 • Odpowiedzialność po stronie Wykonawcy ? czy występuje i w jakim wymiarze,
Środki ochrony prawnej w 2014r.
 • Informacja dla Zamawiającego o naruszeniu prawa ,
 • Postępowanie odwoławcze w 2014r. - jak ustrzec się błędów
 • Skarga do Sądu Okręgowego i inne środki wykonawców.
Podsumowanie dnia najważniejsze wnioski.
16:30 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78