centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE Część II: stare druki, kartografia, archiwalia
NIM ZASZUMIĄ SKANERY
PRAKTYKA OCENY I OPRACOWANIA ZABYTKÓW DOKUMENTARNYCH
Warszawa, 18.03.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

Skonfrontowani ze znaleziskiem, spuścizną, darem itp., bibliotekarze niewyspecjalizowani w problematyce zbiorów specjalnych - której zresztą nikt obecnie w Polsce kompleksowo nie naucza - nie zawsze wiedzą, jak postępować. Narzuca się oczywiście potrzeba digitalizacji materiału, chociażby dla celów dokumentacyjnych. Nim jednak uruchomimy skaner, musimy wiedzieć, z jakim obiektem mamy do czynienia, co ma właściwie podlegać utrwaleniu, i jak wytworzyć dla niego prawidłowy zestaw meta danych, by nie trzeba było powtarzać raz wykonanej pracy.

PROGRAM

18 marca 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, wykład wprowadzający: Wiedza księgoznawcza jest potrzebna bibliotekarzom
 • Książka jako materializacja tekstu i jako przedmiot
 • Morfologia książki a jej warstwy znaczeniowe. Co wejdzie w skład planowanego wtórnika? Co trafi do dokumentu pochodnego?
 • Technika wytwarzania książki. Jak ją chronić, zabezpieczać, konserwować.
 • Techniki graficzne. Rozpoznawanie i opisywanie ilustracji.
 • Inne obiekty pokrewne książce: prasa, dokumenty życia społecznego, plakaty, afisze i ogłoszenia, rękopisy. Dokumenty wytworzone technikami mieszanymi.
 • Źródła wiedzy o obiektach zabytkowych
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
10:45 Wykład: Odczytywanie zapisów i znaków proweniencyjnych.
 • Co to są badania proweniencyjne starych druków, po co i gdzie się je prowadzi?
 • Dwutorowość odkrywania historii książki - za pośrednictwem dokumentów archiwalnych i samego egzemplarza.
 • Co można wyczytać z książki poza tekstem? Kategoryzacja znaków własnościowych: superekslibrisy, ekslibrisy, pieczęcie, sygnatury, zapisy rękopiśmienne, inne znaki świadczące o przynależności do poprzednich właścicieli.
 • Marginalia jako źródło do badań nad dawną mentalnością. Cena, recepta, cenzura, klątwa.
 • Miejsce cech indywidualnych książki w opisie katalogowym.
 • Rozszyfrowywanie znaków proweniencyjnych - przykłady. Od przypadków łatwych i przyjemnych do najbardziej skomplikowanych - jak odtworzyć drogę, którą przebyła książka od momentu wydrukowania do dziś.
 • Co i kto może pomóc w poprawnej identyfikacji proweniencji? Ważne źródła, katalogi, strony internetowe.
Izabela Wiencek
(Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
11:30 Wykład: Stary druk i jego opracowanie
 • książka ksylograficzna, inkunabuł i stary druk - wiadomości wstępne;
 • podstawowe informacje o poszukiwaniu informacji bibliograficznych w egzemplarzu książki (kolofony, karta tytułowa, przedmowy, dedykacje);
 • strona a karta, paginacja, kustosze, sygnatury;
 • inicjały, rubryki, miedzioryty i drzeworyty - najczęstszy element ilustracyjny inkunabułów i starych druków;
 • dwa słowa o proweniencjach (patrz: prelekcja Izabeli Wiencek);
 • oprawa;
 • podstawowy podręczny warsztat osoby katalogującej stare druki;
 • podstawowe strony i bazy dostępne online.
dr Rafał Wójcik
(Biblioteka Uniwersytecka, Poznań)
12:15 Dyskusja, odpowiedzi na pytania Moderator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Obiekty zabytkowe w bibliotekach. Co i jak opracowujemy
 • Opracowanie dokumentów życia społecznego w formacie Marc21 - podstawy metodyczne, główne założenia.
 • Dokument niepublikowany i jego opracowanie na przykładzie kolekcji pamiętników.
 • Kodeksy średniowieczne - wyzwanie dla katalogera, próba zmierzenia się z ich opracowaniem w formacie Marc21.
 • Pocztówka zabytkowa jako przykład komputerowego katalogowania dokumentu ikonograficznego.
Małgorzata Bartosik
(Książnica Pomorska)
13:45 Wykład: Tajemnice zbiorów muzycznych.
 • Muzykalia - podział ze względu na formy przekazu (rękopisy i druki muzyczne) oraz formy opracowania (księgi liturgiczne, głosy, partytury, wyciągi fortepianowe).
 • Międzynarodowy Projekt Naukowy Katalogowania Źródeł Muzycznych - Répertoire International des Sources Musicales (RISM).
 • Program Kallisto do katalogowania źródeł muzycznych i obowiązujące normy RISM.
 • Ośrodki RISM w Polsce.
Ludmiła Sawicka
(Répertoire International des Sources Musicales)
14:30 Dyskusja, odpowiedzi na pytania Moderator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Bibliofilstwo jako filozofia i praktyka obcowania z zabytkami piśmiennictwa
 • Filozofia - Bibliofilstwo
 • Sposób zapisywania myśli
 • Miłość
 • Czterech bibliofilii: Samuel Tyszkiewicz, Piotr Koczorowski, Józef Chudek, Juliusz Wiktor Gomulicki.
 • Egzemplarz "sobótkowy"
 • P........i - Kronika świata - pietyzm i szacunek dla dawnej księgi.
 • Kto kogo ma?
 • Władysław Jan Grabski
 • Ukrywana chwała i przemilczany wstyd: Broniewski i Szymborska
 • Artystyczne Oficyny na obczyźnie, wystawy druków Stamperia Polacca
 • Andrzej Kłossowski.
 • Druki Prochaski
 • Grecki posąg Wiesławy Szymborskiej w edycji Muzeum Książki Artystycznej Tryznów
 • Inne druki familii Tryznów
 • Wspólna filozofia i różna praktyka obcowania z zabytkami piśmiennictwa bibliofilów
 • Nieznajomość losów dokumentu Konstytucji 3 Maja
 • Wskazówki życiowe Jana Amosa Komeńskiego dane Chrystianowi Ambrożemu Kochlewskiemu
Wojciech Kochlewski
(bibliofil, pasjonat kochający książki i tworzący ich historię)
15:30 Wykład: Dobre i złe techniki cyfryzacji obiektów zabytkowych.
Grzegorz Płoszajski
(Politechnika Warszawska)
16:00 Podsumowanie i dyskusja. Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów.
dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78