centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE Część II: stare druki, kartografia, archiwalia
NIM ZASZUMIĄ SKANERY
PRAKTYKA OCENY I OPRACOWANIA ZABYTKÓW DOKUMENTARNYCH
Warszawa, 18.03.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Małgorzata Bartosik

Małgorzata Bartosik

Małgorzata Bartosik

Starszy kustosz, kierownik Oddziału Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii w Książnicy Pomorskiej. Absolwentka studiów bibliotekoznawczych IINiSB Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykładowca opracowania formalnego zbiorów w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, oddział w Szczecinie oraz katalogowania zautomatyzowanego na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Szczecińskim.
Obecnie wojewódzki instruktor metodyczny, szkolący bibliotekarzy w zakresie opracowania formalnego zbiorów bibliotecznych i metodyki gromadzenia, opracowania i przechowywania regionalnych dokumentów życia społecznego. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w opracowaniu formalnym zbiorów specjalnych.
Aktywnie pracuje społecznie, działając na rzecz środowiska bibliotekarskiego, pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Szczecińskiego SBP i sekretarza Okręgu Zachodniopomorskiego SBP.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Wojciech Kochlewski

Wojciech Kochlewski

Wojciech Kochlewski

Emeryt. - Bibliofil Młociński. Od ponad 40 lat członek Towarzystwa Przyjaciół Książki a obecnie Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Uczestnik i współorganizator wielu wystaw bibliofilskich, zbiorowych i indywidualnych. Cztery edycje wystawy (w latach 2009-2011) Stmperia Polacca. Florencka i nicejska Oficyna Drukarska Samuela Tyszkiewicza, a przede wszystkim wystaw poświęcony Konstytucji 3 Maja i jej pierwodrukowi o randze oficjalnego dokumentu. Patrz strona www.konsytucja3maja.info.
Autor i wydawca wielu druczków, nie zawsze związanych z wystawami. Inicjator i wydawca Chrystian Ambroży Kochlewski, polski uczeń Komeniusza.

Prelegenci | Grzegorz Płoszajski

Grzegorz Płoszajski

Grzegorz Płoszajski

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, a także wieloletni zastępca dyrektora Biblioteki Głównej tejże uczelni. Autor podręczników szkolnych z zakresu elektroniki, automatyki i informatyki. Członek zespołu d.s. digitalizacji powołanego przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor opracowania: „Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego”, udostępnionego w bibliotece cyfrowej Politechniki Warszawskiej: bcpw.bg.pw.edu.pl.

Prelegenci | Ludmiła Sawicka

Ludmiła Sawicka

Ludmiła Sawicka

Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Była doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2000 współpracownik Polskiego Centrum Répertoire International des Sources Musicales (RISM) działającego przy Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. W latach 2006-2007 pracownik Biblioteki Muzycznej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Od 2007 związana z Gabinetem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie jako współpracownik Centralnej Redakcji RISM we Frankfurcie nad Menem zajmowała się zgodnym z normami RISM katalogowaniem i naukowym opracowaniem muzykaliów proweniencji dolnośląskiej. Od lutego b.r. pracuje w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie zajmuje się katalogowaniem spuścizny chopinowskiej. Członek Sekcji Polskiej Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, Polskiej Grupy International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół św. Hildegardy. Jej zainteresowanie muzykologiczne koncentrują się wokół muzyki religijnej na Dolnym Śląsku od XVII do XIX w. , ze szczególnym uwzględnieniem życia muzycznego we Wrocławiu. Autorka licznych referatów wygłaszanych na konferencjach muzykologicznych, bibliotekarzy muzycznych, historycznych i kulturoznawczych. Miłośniczka chorału gregoriańskiego, dźwięków violi da gamba i kantat Jana Sebastiana Bacha, zakochana w dziedzictwie kulturalnym Dolnego Śląska.

Prelegenci | Izabela Wiencek

Izabela Wiencek

Mgr filologii klasycznej, doktorantka Wydziału "Artes Liberales" UW, kustosz dyplomowany, Gabinet Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Zainteresowania naukowe: cenzura w bibliotekach klasztornych w okresie kontrreformacji, proweniencje (znaki własnościowe), rękopiśmienne parateksty jako źródło do badań nad dawną mentalnością, tzw. zaklęcia przeciw złodziejom książek, kradzieże starych druków w czasach historycznych i dziś, status i ochrona dawnej książki, wystawiennictwo i propagowanie informacji o starych drukach.

Prelegenci | Rafał Wójcik

Rafał Wójcik

Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, od kilkunastu lat związany z Pracownią Starych Druków; jego zainteresowania badawcze krążą wokół początków kultury książki w Polsce, dziejów drukarstwa i bibliotek, historii sztuki pamięci ze szczególnym uwzględnieniem późnego średniowiecza, autobiograficznych zapisków w kalendarzach wielorocznych z XV i XVI w., literatury łacińskiej w Polsce późnośredniowiecznej, a także cenzury (zwłaszcza w bibliotekach, z naciskiem na komiks i tzw. picture-books).

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78