centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI DOSTĘPU DO DANYCH ARCHIWALNYCH
JAKIE PROGRAMY DO ARCHIWIZACJI? JAKIE NOŚNIKI
Warszawa, 2.12.2014 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Od 17 lat w branży informatycznej jako założyciel, współwłaściciel i wizjoner firmy BiG Vent, a po jej sprzedaży niezależny konsultant w tej dziedzinie. Obecnie związany z Warszawską firmą BV Systemy a jednocześnie prowadzi działalność konsultingową w ramach firmy MGDZ należącej do tej grupy. Specjalizuje się w rozwoju rynku IT, w szczególności rynku infrastruktury informatycznej: centrów obliczeniowych, pamięci masowych i bezpieczeństwa danych.
Posiada duże doświadczenie konsultingowe w zakresie strategii informatycznej, budowy architektury i wdrożeń infrastruktury informatycznej. Typowo techniczną wiedzę uzupełnia dobra znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i ekonomi.

Prelegenci | Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe

Prelegenci | Krzysztof Skupieński

Krzysztof Skupieński

Krzysztof Skupieński

Historyk oraz archiwista zajmujący się nauką o dokumencie oraz archiwistyką w szerokiej perspektywie – od średniowiecza po dokument elektroniczny. Założyciel i kierownik Zakładu Archiwistyki UMCS. Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady Redakcyjnej „Archeionu” oraz Rady Naukowej periodyku „Archiwa. Kancelarie. Zbiory” i in.; członek i b. wiceprzewodniczący Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Publikacje naukowe m.in. o kształceniu archiwistów, biurokracji, Records Management, konsekwencjach stosowania informatycznych systemów zarządzania wiedzą, informacjami, zapisami i dokumentami dla tradycyjnej nauki o archiwach oraz o dokumencie - (np. https://www.academia.edu/8062864/K._Skupienski_Pytania_o_definicje_dokumentu_kancelarii_i_archiwum_w_epoce_bez_papieru_).
Promotor doktoratów o dziejach dokumentu, kancelarii i o Records Managment. Kierownik kierunku studiów licencjackich „Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi” (od r. 2012 w UMCS). Bierze udział w opracowywaniu programu studiów magisterskich na tym kierunku (inauguracja w r. ak. 2015/2016), który obejmie też specjalność dotyczącą systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu, prowadzoną wspólnie z Instytutem Informatyki UMCS.

Prelegenci | Jerzy Piotr Walczak

Jerzy Piotr Walczak

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmował się fizyką ciała stałego oraz elektroniką, co zaowocowało wieloma publikacjami z tej dziedziny. O połowy lat 80tych ubiegłego wieku współpracował z Pracownią Rekonstrukcji Dźwięku założoną przez Janusza Piechurskiego w Polskim Radiu (wówczas PRiTV). Zainteresowania rekonstrukcją dźwięku oraz zaawansowaną reżyserią dźwięku doprowadziły go do realizacji pierwszej na świecie rekonstrukcji addytywnej nagrania akustycznego z roku 1940, w której zastosował metodę resyntezy cyfrowej, opracowaną według własnego pomysłu. Od 1993 roku był związany z firmą ATM S.A., a od 1995 roku był również stałym współpracownikiem TVP S.A. Zawodowo zajmuje się konstruowaniem i rozwijaniem systemów technicznych dla potrzeb telewizyjnych studiów produkcyjnych i post-produkcyjnych. Również zajmuje się zagadnieniami akwizycji i konwersji informacji, elektroniczną dystrybucją i archiwizacją zasobów cyfrowych. Jest współautorem (razem z Krzysztofem Maraskiem) pierwszego na świecie kompletnego, opatentowanego w EU i USA, rozwiązania technicznego dla długoterminowego (wieczystego) przechowania cyfrowych plików.

Prelegenci | Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania. 

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78