centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
BENCHMARKING W OPIECE ZDROWOTNEJ
Warszawa, 25.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marcin Mularz

Marcin Mularz

Product Manager i Kierownik Projektów IT w firmie informatycznej BMM Sp. z o.o., świadczącej usługi dla sektora ochrony zdrowia. Z branżą IT związany od 14 lat. Zarządza zespołami programistów i analityków biznesowych projektujących rozwiązania informatyczne wspomagające system controllingu, oparte o mechanizm hurtowni danych. Współautor innowacyjnych narzędzi IT, m.in. systemu Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów, służącemu racjonalizacji wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich oraz Symulatora Kosztów, opartej na obiektowym rachunku kosztów aplikacji wspierającej szacowanie, symulowanie i optymalizację kosztów. Kierował lub czynnie uczestniczył w kilkunastu dużych projektach wdrożeń zaawansowanych narzędzi klasy Business Intelligence, usprawniających proces analizy danych, raportowania, benchmarkingu, symulacji kosztów i budżetowania w jednostkach ochrony zdrowia, m.in. takich jak: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, ZOZ MSW w Rzeszowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Zaangażowany w realizację projektu budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, służącego gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie województwa podkarpackiego oraz wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej i Ministerstwa Zdrowia obejmujący szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ. Prowadził liczne szkolenia, warsztaty oraz zajęcia dydaktyczne m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z przedmiotu „Zastosowanie informatyki i IT w podmiotach leczniczych”, w ramach studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej w służbie zdrowia. Ukończył kurs Zarządzania Projektami wg wytycznych IPMA, posiada certyfikat z zakresu inżynierii wymagań REQB Foundation Level. Prywatnie interesuje się nowoczesnymi technologiami i sportem, uprawia siatkówkę i narciarstwo.

Prelegenci | Maria Węgrzyn

Maria Węgrzyn

Maria Węgrzyn

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dydaktyk o wieloletnim doświadczeniu; kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia; członek rady NFZ Oddziału Dolnośląskiego, członek kilku rad społecznych Szpitali, ekspert ds. restrukturyzacji ochrony zdrowia woj. dolnośląskiego; specjalizuje się w finansach i ubezpieczeniach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia; autorka projektów badawczych, pomysłodawca i współautorka projektu „Portrety szpitali- mapy możliwości czyli benchmarking szpitali……”, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, ekonomiki ochrony zdrowia, finansów publicznych i samorządowych oraz z zakresu zarządzania finansami.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78