centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
JAK STWORZYĆ BUDŻET NOWYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020
KLUCZOWE ZAGADNIENIA FINANSOWE DLA PROJEKTÓW W RAMACH POWER, POPC, POIR I RPO.
Warszawa, 24.09.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w jednostkach, które zamierzają składać projekty w ramach POWER, POPC, POIR i RPO w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad przygotowywania budżetów w ramach nowych projektów oraz budowy montażu finansowego, w tym możliwości uczynienia wkładu własnego (jeśli jest wymagany) najmniej dotkliwym. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi, tak aby przygotowywane projekty miały szansę na wysoką ocenę oraz były bezpieczne w realizacji.

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:
1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
2. Ćwiczenia indywidualne i w grupach
3. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Wykładowca: Ingrid Szrajer

PROGRAM

 1. Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS, EFRR i FS 2014-2020:
  1. Matryca logiczna kwalifikowalności.
  2. Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu.
  3. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  4. Amortyzacja.
  5. Usługi zewnętrzne, w tym zlecanie usług merytorycznych w EFS.
  6. Wynagrodzenie personelu - istotne zmiany.
  7. Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem i kosztów ogólnych oraz nowe limity.
 2. Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020:
  1. Montaż finansowy - poziom dofinansowania a wkład własny.
 3. Konstrukcja budżetu w ramach nowej perspektywy 2014-2020:
  1. Tworzenie budżetu projektu w ramach EFS.
  2. Tworzenie budżetu projektu w ramach EFRR.
  3. Dyskusja i konsultacje z trenerką.
  Ramowy harmonogram:
  09:30 - rozpoczęcie zajęć
  13:10 - przerwa na lunch
  13:40 - kontynuacja zajęć
  16:00 - zakończenie warsztatu


Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78