centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
NOWA WERSJA ePUAP
PRAKTYCZNE ASPEKTY E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Warszawa, 21.01.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Kończy się realizacja projektów informatycznych realizowanych w mijającej perspektywie finansowej. Za chwilę przyjdzie moment składania nowych wniosków, tym razem w procedurze konkursowej. Warto więc wiedzieć na jakim etapie są realizowane dotychczas eUsługi sektora publicznego co udało się zmodernizować w ramach programu rozwoju elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Jak wygląda stan zaufanego profilu po modernizacji. Chcielibyśmy też omówić kwestie stanu bezpieczeństwa systemów publicznych i korelacji tego obszaru z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów dot. Krajowych Ram interoperacyjności. Przedstawimy także kwestie związane z udostępnianiem informacji publicznej i administrowaniem serwisami publicznymi.
Wydaje się, że taki przegląd stanu systemów, na starcie nowej perspektywy finansowej może być pożyteczny zarówno dla ich administratorów jak i użytkowników. Serdecznie zapraszamy.

PROGRAM

21 stycznia 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek
Wiesław Paluszyński
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
10:10 Wykład wprowadzający i dyskusja: E-PUAP a rozwój usług internetowych, ukierunkowanych na potrzeby społeczne. Uwarunkowania techniczne i organizacyjne rozwoju e-usług administracji publicznej.
 • Pojęcia zadania publicznego, usługi publicznej i elektronicznej usługi publicznej;
 • Aktualne podstawy prawne systemu ePUAP;
 • Miejsce i rola ePUAP w infrastrukturze informacyjnej państwa;
 • Model usługowy i kierunki rozwoju ePUAP a usługi internetowe, ukierunkowane na potrzeby społeczne;
 • Wymagane cechy nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa w kontekście rozwoju e-usług administracji publicznej;
 • Główne cele projektu ePUAP2:
  1. Zwiększenie dostępności usług publicznych;
  2. Obniżenie kosztów świadczenia usług przez administrację publiczną;
  3. Integracja usług;
  4. Jednolita klasyfikacja usług
prof. dr hab. Inż. Bolesław Szafrański
(Instytut Systemów Informatycznych, WAT)
11:00 Wykład: Nowe zasady korzystania z e-PUAP.
 • Zakładanie konta podmiotu publicznego na ePUAP,
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP,
 • Przedkładanie (wnoszenie) i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Korzyści z posiadania konta na platformie ePUAP
Kajetan Wojsyk
(CSIOZ)
11:40 Wykład: Doręczanie elektroniczne w świetle prawa a praktyka
Kazimierz Schmidt
(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Poprawiona jakość profilu zaufanego. Wnioski z dotychczasowej praktyki, perspektywy rozwoju
 • Obecny stan zaufanego profilu
 • Silne i słabe strony
 • Zaufany profil a wymagania rozporządzenia eIDAS
 • Zaufany profil i koncepcje jego modernizacji w kierunku stworzenia jednolitej elektronicznej tożsamości
Wiesław Paluszyński
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
13:30 Wykład: Bezpieczeństwo danych w serwisach administracji publicznej
 • Najczęściej występujące zagrożenia i ich przyczyny;
 • Przykłady skutków naruszeń bezpieczeństwa;
 • Zapewnianie bezpieczeństwa serwisu, jako proces o charakterze ciągłym;
 • Odwieczny dylemat: leczyć, czy zapobiegać?
Krzysztof Młynarski
(specjalista)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład i konsultacje: Dostęp do informacji publicznych a ochrona danych osobowych
 • Prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do ochrony danych osobowych - wspólne obszary regulacji
 • Współstosowanie ustaw o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych
 • Prywatność i ochrona danych osobowych - przesłanka czy przesłanki ograniczenia dostępu
 • Przetwarzanie danych przy realizacji uprawnień kształtujących prawo dostępu do informacji publicznej
 • Realizacja dostępu do informacji publicznej a obowiązki administratora danych
dr Marlena Sakowska-Baryła
(Radca Prawny w UM Łodzi)
15:10 Wykład i dyskusja: Finansowanie (koszty) serwisów informacyjnych administracji publicznej
 • Biuletyn informacji publicznej jako urzędowy publikator teleinformatyczny
 • Pokusa wykorzystywania internetu przez administrację publiczną w celach propagandowych a konstytucyjne zasady legalizmu i praworządności
 • Przepalanie pieniędzy publicznych w związku z realizacją projektów unijnych
 • Co wynika ze spontanicznej i społecznej inwentaryzacji serwisów internetowych administracji publicznej w Polsce?
 • Facebookoza, Twitteroza, Logoza i inne choroby
 • Ścieżka brytyjska - jak rząd wprowadził mechanizm ewaluacji serwisów internetowych
Piotr Waglowski
(Vagla)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78