centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXV seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
OD PAPIERU DO EZD
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.
Warszawa, 02.12.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Seminarium prowadzić będą członkowie zespołu roboczego, przygotowującego projekt rozporządzenia w części dotyczącej elektronicznej instrukcji kancelaryjnej, obecnie kierujący zespołem w PUW, zajmujący się rozwojem i wdrażaniem jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. Praktycy elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w obszarze e-administracji.

PROGRAM

10:00 JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ EZD w jednostkach administracji publicznej
cz. I Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Otoczenie prawne, w tym zasady elektronicznego zarządzania dokumentacją na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako podstawowy sposób dokumentowania spraw
 • Zarządzanie wyjątkami
cz. II Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Rekomendowane etapy wdrożenia
 • Inwentaryzacja JRWA pod kątem wskazania wyjątków
 • Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych
 • Przygotowanie projektu Instrukcji Kancelaryjnej przez podmioty nie objęte ww. rozporządzeniem
 • O czym należy pamiętać podczas wdrożenia, czyli dobre praktyki w dziedzinie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 cz. III Zarządzanie składem chronologicznym. Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD.
 • Zarządzanie składem chronologicznym
 • Weryfikacja prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD
 • przekazanie zasobu składu chronologicznego do archiwum zakładowego
  1. weryfikacja kompletności przesyłek
  2. wygenerowanie protokołów i fizyczne przekazanie zasobu
 • przejęcie przez archiwum zakładowe nadzoru nad dokumentacją w postaci elektronicznej
  1. weryfikacja kompletności metadanych i prawidłowości stosowanego nazewnictwa akt sprawy
  2. weryfikacja "przejętej" dokumentacji przez archiwum zakładowe
Dorota Szymańska
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
15:00 Pytania i odpowiedzi
15:30 Zakończenie seminarium
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78