centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VI FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA IT W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REKOMENDACJI I DYREKTYW
Warszawa, 31.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska
Partner Forum
Sponsor Forum

Szanowni Uczestnicy VI Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej
Jest nam bardzo miło poinformować, że podczas Forum wśród uczestników rozlosowane będą liczne nagrody.
Między innymi firma ARCUS S.A. ufundowała 1 drukarkę oraz 3 noże ceramiczne.

Monochromatyczna drukarka Kyocera FS-2100DN
Mała drukarka na duże potrzeby.
Idealna dla biura.
• Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
• Dupleks i karta sieciowa w standardzie
• 5-liniowy wyświetlacz LCD
• Uniwersalny podajnik 100 arkuszy oraz zamknięta kaseta na 500 arkuszy
• Bęben na 300 000 wydruków
Noże ceramiczne Kyocera FK-075

Natomiast firma EVER Sp. z o. o. w ramach nagród przekaże 5 listew mobilnych antyprzepięciowych Voyager http://ever.eu/product/pl/listwa-antyprzepieciowa-voyager

Zapraszamy do udziału w Forum
Zespół CPI

Rozwój technologii informatycznych, a tym samym wzrost zależności banków spółdzielczych od ich rozwiązań, spowodował nowelizację Rekomendacji D przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dotyczy ona zarządzania obszarami środowiska teleinformatycznego i bezpieczeństwa w bankach, zarówno od strony jego zasobów informatycznych, jak i obsługi klientów. Na wprowadzenie zaleceń KNF, banki miały czas do 31 grudnia 2014 r. Aby wprowadzenie Rekomendacji było efektywne, musi być ona traktowana jako kompleksowy proces. Tylko takie jej wdrożenie może przynieść wymierne korzyści pod kątem poprawy bezpieczeństwa i jakości usług dla klientów, przejrzystości procedur, informacji i zbudowania skutecznych procedur decyzyjnych.
Zapraszamy do udziału w VI Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem zaleceń zawartych w najnowszej Rekomendacji D.

PROGRAM

31 marca 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek: dr Grzegorz Kotliński, UE w Poznaniu, Katedra Bankowości
10:10 Wykład inauguracyjny: Wejście w życie pakietu CRD IV/CRR a praktyka banków spółdzielczych
Mec. Jerzy Bańka
(Wiceprezes Związku Banków Polskich)
10:40 Wykład i dyskusja: Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w bankowości spółdzielczej
Podczas wykładu poruszone będą kwestie związane z wdrożeniem m.in. Rekomendacji D KNF w Bankach Spółdzielczych z ukierunkowaniem na aspekt bezpieczeństwa IT.
 • Rekomendacje UKNF dotyczące bezpieczeństwa obszaru IT,
 • instrukcje wewnętrzne IT,
 • procedury IT,
 • formalizacja działań w komórce IT,
 • podział obowiązków w komórce IT,
 • rola ABI i Koordynatora BCP,
 • zarządzanie siecią LAN i WAN Banku,
 • obsługiwanie powiadomień i reagowanie na incydenty,
 • rejestracja zgłoszeń w systemie typu HelpDesk,
 • ochrona przed atakami DDOS,
 • system zarządzania ciągłością działania.
Dominik Konieczny
(Naczelnik Biura Informatyki Krakowski Bank Spółdzielczy)
11:10 Prezentacja Partnerska: Efektywność a regulacje – wsparcie dla BS i IPS w zarządzaniu ryzykiem i sprawozdawczości
Michał Gałązka, Wiesław Wyszogrodzki
(Sygnity)
11:50 Prezentacja Sponsorska: Nowoczesne technologie a optymalizacja kosztów w banku spółdzielczym
Łukasz Rumowski
(Dyrektor Działu Rozwoju Produktu, Dyrektor IT, Arcus S.A.)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład i konsultacje: Przegląd opensource-owych narzędzi pozwalających wdrożyć wymagania Rekomendacji D w Banku Spółdzielczym.
 • Rekomendacja D jako bankowy standard zarządzania, przez jakość, dotyczący zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.
 • Przegląd narzędzi pomagających zarządzać, czyli mierzyć procesy.
 • Omówienie oprogramowania opensource i sposobów powiązania ich w zintegrowany system z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informacji pozwalającego zarządzać jego atrybutami: poufnością, dostępnością i integralnością (Słownik pojęć Rekomendacja D) pozwalającego wypełnić zalecenia Rekomendacji D.
 • Wymagania Rekomendacji D jako obowiązek mierzenia zdarzeń i ich identyfikacja oraz analiza, jako podstawa zarządzania.
 • Wybór rozwiązań jako alternatywa: darmowe narzędzie + wyedukowane i mające doświadczenie służby informatyczne banku + wsparcie społeczności zgromadzonej wokół projektu czy też drogie narzędzia komercyjne + wsparcie przy wdrożeniu firmy dostawcy rozwiązania. Odpowiedź na to pytanie to zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku wspomniane w Rekomendacjach M i D.
Piotr Witczak
(specjalista)
13:30 Prezentacja: Kompensacja mocy biernej przy pomocy UPS firmy EVER
Paweł Byczyński
(Key Account Manager EVER Sp. z o.o.)
14:00 Prezentacja: Wielostopniowa ochrona informacji warunkiem spełnienia wymagań rekomendacji D.
 • Ochrona informacji przed wypływem na styku sieci z Internetem nie jest w pełni skuteczna
 • „Odcisk palca” jako skuteczny i elastyczny mechanizm ochrony danych
 • Elastyczne polityki ochrony danych jako precyzyjne odzwierciedlenie potrzeb biznesowych
 • Technologia wykrywania złośliwego kodu oparta o sygnatury jest nieskuteczna
 • Metody oparte wyłącznie o sandboxing mogą dawać wiele nieprawdziwych rezultatów (false-positive)
 • Średni czas wykrycia infekcji złośliwym kodem w organizacji to nawet kilka miesięcy
 • Firmy powinny się skupić na wykrywaniu i izolowaniu zainfekowanych punktów zamiast na działaniach prewencyjnych
 • Skuteczne wykrywanie, analizowanie i rozwiązywanie incydentów wymaga odpowiednich narzędzi.
Antoni Pajdo, Sławomir Michałowski
(RATELS Sp. z o.o.)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Dyrektywa o rachunkach płatniczych a konkurencja pomiędzy dostawcami rachunku
 • Ujednolicenie terminologii i dokumentów związanych z umową rachunku
 • Problemy z wdrożeniem usługi przeniesienia rachunku
 • Porównywarki opłat w nowej dyrektywie
 • Rachunek podstawowy
dr Krzysztof Korus
(DLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp. p.)
15:20 Wykład i konsultacje: Specyfika roli ADO w Bankach Spółdzielczych. Nowe metody ochrony danych osobowych w bankowości, po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Funkcje ABI w Banku Spółdzielczym, po 1 stycznia 2015 r. zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D.
 • nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – geneza i cel nowelizacji
 • nowe zwolnienie administratora danych z obowiązku rejestracji zbiorów danych
 • administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – nowe zasady funkcjonowania, outsourcing, prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych
 • rekomendacja D a nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
dr Jan Byrski
(Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.)
16:00 Wykład i dyskusja: Efektywność IT w bankowości spółdzielczej
 • Wyzwania i wymogi stawiane obszarowi IT we współczesnych bankach
 • Zakres i treść rozumienia efektywności systemów IT we współczesnej bankowości
 • Mierzenie efektywności systemów IT w działalności banków spółdzielczych
 • Kierunki poprawy efektywności IT w bankowości spółdzielczej
dr Grzegorz Kotliński
(UE w Poznaniu, Katedra Bankowości)
16:30 Zakończenie VI Forum, kilka zdań podsumowania

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78