centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VII FORUM INFORMATYKI W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH
BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
RYZYKO IT, ELEKTRONICZNA IDENTYFIKACJA, ROZWIĄZANIA MOBILNE
Warszawa, 4.11.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Andrzej Bobyk

Andrzej Bobyk

Andrzej Bobyk

Urodzony w 1966 r. w Lublinie, gdzie studiował na UMCS, uzyskując w 1995 r. tytuł doktora fizyki. W latach 2000–2009 zarządzał Miejską Akademicką Siecią Komputerową LubMAN. Od ponad 17 lat wykłada informatykę na lubelskich wyższych uczelniach. Członek szeregu ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji branżowych, ekspert i konsultant w wielu projektach z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Audytor wiodący wdrożenia Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego i audytor bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych grup BPS i SGB. Właściciel firmy „Alfa Beta”, prowadzącej działalność edukacyjną i informatyczną. Jest żonaty, ma dwoje dzieci, jego pasją są turystyka, fotografia i dobra kuchnia.

Prelegenci | Piotr Bodył Szymala

Piotr Bodył Szymala

Piotr Bodył Szymala

Jest radcą prawnym, wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dyrektorem Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej Grupy BZ WBK SA, współpracownik działu prawnego w dzienniku Rzeczpospolita. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego; napisał także książki "Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków", "Ryzyko prawne w działalności banków". Stały współpracownik działu prawnego "Rzeczpospolitej". Autor jest absolwentem UAM w Poznaniu, stypendystą Leopold Franzens University Innsbruck w Austrii, University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Institut - Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii.

Prelegenci | Wojciech Grzybek

Wojciech Grzybek

Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o. Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Poznańskiej.
Początek kariery zawodowej przypada na rok 1984 i pracę w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica na stanowisku specjalisty elektronika. Następnie w latach 1986-1989 praca w firmach polonijnych i awans od szczebla Programisty do Dyrektora ds. Programowania. Od 1989 objęcie funkcji Prezesa Zarządu w założonej wraz z dwoma wspólnikami firmie HEUTHES Sp. z o.o.
Opracowanie technologii CLIENT-WEB-SERVER® zastosowanej przy produkcji systemów informatycznych dla bankowości (MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK) oraz dla przedsiębiorstw (ISOF).

Prelegenci | Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Ukończył roczny kurs CCNA Regionalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 1999-2003 pracował jako wdrożeniowiec i serwisant systemów bankowych w firmie SoftNet Sp. z o.o.
Od 2003 roku kieruje Biurem Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie.
Wielokrotnie występował jako prelegent na różnych konferencjach związanych z obszarem IT w Bankach.

Prelegenci | Tomasz Łuczak

Tomasz Łuczak

Od ponad 7 lat w polskim oddziale MasterCard Europe; jest odpowiedzialny za rozwój produktów dla firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, przez 8 lat pracował w American Experss Poland w departamencie Sprzedaży Kart Korporacyjnych.

Prelegenci | Piotr Ożarek

Piotr Ożarek

Piotr Ożarek

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Elektronika i Inżynieria Komputerowa. Wieloletni praktyk związany z Bankami Spółdzielczymi od 1998 roku - początkowo jako wdrożeniowiec, później szef działu wdrożeń systemów bankowych w firmach Wonlok, Epsilio, Asseco.
Od 2007 roku związany z firmą BlueNet - oferującą dla Banków Spółdzielczych kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne. Obecnie, jako Dyrektor Handlowy, odpowiada za marketing, organizację sprzedaży i kontakty z kluczowymi klientami.

Prelegenci | Albert Sadowski

Albert Sadowski

Albert Sadowski

Od 17 lat jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem spółki Kerberos OCHRONA INFORMACJI. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D / Wytycznych IT KNF.
Brał udział w ok. 120 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko 200 projektach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji. Jest współautorem i prelegentem szkoleń z zakresu ochrony informacji (w szczególności szkolenia „Kurs ABI”).
Wcześniej pracował na wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była "Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation Networks".
Obecnie jest także etatowy pracownikiem Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Jest autorem książki "Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji" (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. BS.net, Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozujm Telekomunikacji, Konferencje a cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).
Regularnie publikuje artykuły w portalu i dwumiesięczniku „BS.net”. Jest także wydawcą i publicystą portala „BS BLOG”.

Prelegenci | Michał Tabor

Michał Tabor

Michał Tabor

Expert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.
Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, Dyrektor Trusted Information Consulting. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78