centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VI FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
ZARZĄDZANIE ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJĄ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I JEDNOSTKACH BADAWCZYCH
Warszawa, 25.03.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Michał Gromisz

Michał Gromisz

Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako informatyk w Zespole Roboczym ds USOS. Rozwija USOS w Javie, odpowiada w projekcie za integrację z systemami zewnętrznymi, takimi jak ePUAP, eDeklaracje, EZD, poprzez usługi sieciowe.

Prelegenci | Artur Kania

Artur Kania

Artur Kania

Product Manager OPTiRCM
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zatrudniony w firmie OPTeam SA od 2007r.
Odpowiedzialny za:
• utrzymanie oraz rozwój wersji systemu
• analiza procesów biznesowych u klientów
• uczestnictwo w procesie sprzedażowym oraz posprzedażowym u klientów
• prowadzenie warsztatów technicznych dla klientów
• prelegent podczas konferencji tematycznych

Prelegenci | Łukasz Karniewski

Łukasz Karniewski

Łukasz Karniewski

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku informatyk.
W Zespole Roboczym ds. USOS odpowiedzialny za aplikacje webowe: Archiwum Prac Dyplomowych, Ewaluacja Nauczycieli Akademickich, Ankieter

Prelegenci | Sebastian Kawczyński

Dr Sebastian Kawczyński

Sebastian Kawczynski

Doktor nauk historycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), jeden z pomysłodawców i animatorów ruchu antyplagiatowego w Polsce. Od czerwca 2003 pełniąc funkcję prezesa zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o. kieruje pierwszym polskim Internetowym Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl. Autor licznych publikacji prasowych na temat plagiatowania, obecnie pracuje nad książką nt. zwalczania plagiatów i procederu pisania prac na zamówienie w szkolnictwie wyższym.

Prelegenci | Marek Konstankiewicz

Marek Konstankiewicz

Marek Konstankiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2005 r.). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej: studiów magisterskich - historycznych o specjalności archiwalnej (2001 r.) i administracyjnych (2002 r.) oraz podyplomowych w zakresie kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” (2013 r.).
W latach 2005-2006 pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, a od 2006 r. adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii UMCS. Obecnie Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS Wśród zainteresowań badawczych: prawne aspekty działalności archiwalnej, edukacja archiwalna, historia zarządzania dokumentacją (historia kancelarii), historia administracji ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej, historia kolejnictwa.
Doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas prowadzenia zajęć na studiach licencjackich i magisterskich (kierunek „Historia” specjalność archiwistyczna oraz kierunek "Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi"), podyplomowych (kierunki : „Archiwistyki” oraz „Tradycyjne i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami”), a także w ramach szkoleń i warsztatów dla pracowników archiwów tudzież osób wykonujących zadania związane z zarządzaniem dokumentacją.

Prelegenci | Marek Kręglewski

Marek Kręglewski

Marek Kręglewski

Dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji oraz kierownik Zakładu Chemii Teoretycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu prac naukowych z chemii teoretycznej i spektroskopii. Członek rad naukowych międzynarodowych konferencji ze spektroskopii molekularnej. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta w latach 1987-89. Prorektor UAM w latach 1993-99 i 2005-08. Od 1999 roku sekretarz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Od 1989 r. założyciel środowiska Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu, wiceprezes Zarządu Głównego STO. Odznaczony Złotą Odznaką STO i przewodniczący Kapituły Złotej Odznaki STO.
Przez wiele lat uczestniczył w przygotowywaniu rozwiązań ustawowych prowadzących do nowoczesnego systemu edukacji narodowej.

Prelegenci | Grażyna Kurzyna

Grażyna Kurzyna

Absolwentka Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
W latach 1973-1980 projektant EPD w Instytucie Maszyn Matematycznych i w Ośrodku Badawczo Rozwojowego Technik Komputerowych i Pomiarów MERA, gdzie zajmowała się oprogramowaniem podstawowym dla mikrokomputerów MERA.
Od 1980 r informatyk w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1990-2000 kierownik Zakładu Aplikacji Mikrokomputerowych; autorka lub współautorka aplikacji bazodanowych do wspomagania jednostek wydziałowych i centralnych uczelni w zakresie obsługi: rekrutacji na studia ewidencji studentów i toku studiów, stypendiów, wymiany zagranicznej studentów i wykładowców w ramach programu Sokrates, rejestracji studentów na lektoraty w Szkole Języków Obcych, sprawozdawczości centralnej, ewidencji wydziałowych danych pracowniczych, archiwum uniwersyteckiego.
W latach 2000 -2002 główny informatyk w Dziale Aplikacji Komputerowych UW - m.in. udział w pracach analitycznych i projektowych systemu USOS, również autorka dokumentacji użytkowej kilku modułów .
W latach 1997 - 2007 r. główny specjalista w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń, autorka m.in. systemu ewidencji agentów ubezpieczeniowych.
Obecnie w UW projektuje i wdraża moduł Archiwum w USOS.

Prelegenci | Damian Paja

Damian Paja

Damian Paja

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. W firmie COM-PAN SYSTEM odpowiada za sprzedaż systemu DocuSafe do sektora Edukacji. Swoje doświadczenie zdobywał we wdrożeniu projektów Elektronicznego Obiegu Dokumentów w wielu podmiotach.

Prelegenci | Krzysztof Pilecki

Krzysztof Pilecki

Absolwent Wydziału Historycznego UW, historyk o specjalności archiwalnej Od 1991 roku dyrektor Archiwum UW
W latach 1992-2007 wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW
Od 2009 wykładowca na studiach podyplomowych z archiwistyki na WH UW
Autor dziesiątków wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych dla różnych instytucji.

Prelegenci | Zbigniew Pinkalski

Zbigniew Pinkalski

Zbigniew Pinkalski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i reklamy, prawie farmaceutycznym, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji. Obsługuje postępowania sądowe m.in. dla wiodących przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, chemicznej i kosmetycznej, w tym wygrane spory przed Sądem Najwyższym. W kancelarii kieruje pracami zespołu Life Science oraz uczestniczy w  pracach praktyki prawa własności intelektualnej i konkurencji. Członek Rady Ekspertów Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Autor nagradzanej monografii pt. „Prawna ochrona formatów telewizyjnych” (Wolters Kluwer 2015) oraz licznych publikacji zarówno w prasie branżowej, blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. na temat tzw. ambush marketingu, zakresu ochrony prawnoautorskiej, zarządzania marką, prawa reklamy i promocji oraz prawa prasowego. Doktor nauk prawnych (doktorat obronił w 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), absolwent WPiA UJ.  Wykładowca na studiach podyplomowych „E-marketing” prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego.

Prelegent na seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami. Wyróżniony w rankingu Rising Stars – Prawnicy – liderzy jutra prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną (edycja 2016, miejsce 5.).

Prelegenci | Maciej Sobianek

Maciej Sobianek

Maciej Sobianek

Microsoft Cloud Platform Product Manager
W firmie Microsoft odpowiada za rozwój i promocję platformy Microsoft Azure oraz pakietu Enterprise Mobility Suite, zarówno wśród klientów jak i partnerów biznesowych. Pasjonat tematyki Cloud Computing-u jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Absolwent Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Kocha sport we wszelkich postaciach, dlatego każdą wolną chwilę stara się spędzać aktywnie.

Program
Prelegenci
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78