centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VII FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
NOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI AKADEMICKIEJ
Warszawa, 8.10.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Sebastian Kawczyński

Dr Sebastian Kawczyński

Sebastian Kawczynski

Doktor nauk historycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), jeden z pomysłodawców i animatorów ruchu antyplagiatowego w Polsce. Od czerwca 2003 pełniąc funkcję prezesa zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o. kieruje pierwszym polskim Internetowym Serwisem Antyplagiatowym Plagiat.pl. Autor licznych publikacji prasowych na temat plagiatowania, obecnie pracuje nad książką nt. zwalczania plagiatów i procederu pisania prac na zamówienie w szkolnictwie wyższym.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Marek Kowalski

Marek Kowalski

Marek Kowalski

Prof. Marek Kowalski specjalizuje się w zastosowaniach metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji. Jest autorem ponad 50 publikacji. Był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji. Był też koordynatorem projektu TEMPUS "New Educational Tools" UM-JEP14461-1999, w którym powstała pierwsza wersja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). Jest też pomysłodawcą i współautorem Otwartego Systemu Antyplagiatowego. Otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii Selected Topics in Approximation and Computationoraz oraz ‒ przyznaną przez School of Computing at the University of Utah ‒ nagrodę Clyde Distinguished Chair of Computing za całokształt dorobku naukowego. Jest członkiem American Mathematical Society od 1987 r., a od 1.01.2012 r. zasiada w Zespole Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Najważniejsze publikacje
1. Orthogonality and recursion formulas for polynomials in n-variables, SIAM J. Math. Anal., 13 (1982) 316 - 323.
2. Is Gauss quadrature optimal for analytic functions? (A. Wershulz, H. Woźniakowski), Num. Math. 47 (1985) 89 - 98.
3. Representations of inner products in the space of polynomials, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 46 (1985) 101 - 109.
4. Optimal complexity recovery of band- and energy-limited signals, J. Complexity 2 (1986) 239 - 254.
5. Approximation of smooth periodic functions in several variables (W. Sielski) J. Complexity 4 (1988) 356 - 372.
6. On approximation of band-limited signals, J. Complexity 5 (1989) 283 – 302
7. Recovering signals from inaccurate data, (B. Z. Kacewicz) Proc SPIE 1610 (1992) 68 - 74.
8. Approximating linear functionals on unitary spaces in the presence of bounded data errors with application to signal recovery, (B. Z. Kacewicz) Int. J. Adaptive Control and Signal Processing 9 (1995) 19 - 31.
9. Selected Topics in Approximation and Computation, (K. Sikorski, F. Stenger) ISBN 0-19-508059-9, Oxford University Press, (1995) 349 pages.
10. Recovering linear operators from inaccurate data, (B. Z. Kacewicz) J. Complexity 11 (1995) 227 – 239.
11. Sensitivity of best recovery in the Sobolev spaces W_∞^(r,d),(W_∞^(r,d) ) ̃,for perturbed sampling, Numerical Algorithms 23 (2000) 251-261.
12. Wielomiany ortogonalne i problem momentów, ISBN 83-7072-327-6, Wydawnictwo UKSW (2004), 273 strony.
13. Marek Kowalski, Marek Szczepański, Identity of academic theses, in Similarity and Difference. Problem of Identity, IBL PAN, IL BAN, w druku.

Prelegenci | Jacek Skrzydlo

Jacek Skrzydlo

Jacek Skrzydlo

Architekt rozwiązań mobilnych
Solution Specialist – Enterprise Mobility
Zajmuje się wsparciem klientów w zakresie rozwiązań z obszaru technologii mobilnych i bezpieczeństwa oraz wszystkiego co z nimi związane. 10 lat spędzonych w międzynarodowym konsultingu pozwala mu spojrzeć na najtrudniejsze zagadnienia w sposób przekrojowy i dostosowany do potrzeb klient.

Prelegenci | Marek Wroński

Dr n. med. Marek Wroński

Marek Wroński

Od 01 - 2008 do 03 - 2013 r. Rzecznik Rzetelności Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z zawodu lekarz, - anestezjolog. Od roku akademickiego 2013/2014 profesor nadzwyczajny na Wydziale Medycznym PWSZ w Kaliszu. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie „Ochrony własności intelektualnej”.
W latach 1989 -2007 stale mieszkał i pracował w Nowym Jorku (Centrum Onokologii Sloan-Kettering, Staten Island University Hospital, University of Medicine and Dentistry of New Jersey), gdzie m.in. prowadził badania nad wpływem leków neuroanestezjologicznych na pamięć, jak również nad wynikami leczenia guzów mózgu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, IF >90, obecny Science Citation Index ok. 1400, wskaźnik Hirscha = 19.
Od wielu lat czynnie zainteresowany problemami patologii nauki, rzetelności naukowej oraz przypadkami naruszania praw autorskich w szkolnictwie wyższym.
Jako publicysta ogólnopolskiego miesięcznika „Forum Akademickie”, od 13 lat prowadzi stały cykl „Z Archiwum Nieuczciwości Naukowej”, gdzie publikuje artykuły opisujące akademickie nierzetelności naukowe w Polsce.
Liczne wykłady w wielu wyższych uczelniach polskich na temat prewencji nierzetelnych zachowań wśród studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich.
W okresie marzec 2011 – listopad 2014 r. był członkiem Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78