centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VI FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
Warszawa, 17.09.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

17 września 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
10:10 Wykład postulowany przez uczestników poprzednich edycji Forum: Procesy doręczania elektronicznego. Podpis elektroniczny w administracji - wymagania prawne
Kazimierz Schmidt
(MAC)
11:00 Wykład i dyskusja: Rejestry, ewidencje w systemach teleinformatycznych a dokumentacja spraw
 • Pojęcie rejestru i ewidencji
 • Dokumentacja spraw w systemie tradycyjnym i w systemie EZD
 • Rejestry i ewidencje w systemach teleinformatycznych – bazy danych czy systemy dedykowane?
 • Odpowiedzialność za systemy i odpowiedzialność za dane w systemach
 • Zarządzanie, przechowywanie i przekazywanie rejestrów, ewidencji oraz dokumentacji spraw do archiwów państwowych
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym),systemów klasy EZD, archiwistyki i prawa archiwalnego)
11:40 Wykład: Archiwum zakładowe w sądzie administracyjnym w warunkach cyfryzacji procedury sądowo administracyjnej – założenia i problemy
 • Cyfryzacja ppsa jako zadanie publiczne.
 • Informatyzacja vs. cyfryzacja.
 • Gdy dwa proste zadania przebudowują porządek rzeczy.
 • Cyfryzacja w wydaniu OPSAD
 • Unitarny świat dokumentów … to przeszłość.
 • Co i gdzie archiwizujemy?
 • Potrzeby praktyczne , a porządek formalny.
 • Archiwista, czy informatyk?
 • Skład archiwalny … i co dalej?
 • Jaka przyszłość?
Leszek Dec
(Naczelnik Wydziału Informatyki w kancelarii Prezesa NSA)
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Wykład postulowany przez uczestników poprzednich edycji Forum: Dokumentowanie spraw kadrowych w systemie tradycyjnym, EZD, systemach dedykowanych
 • Pojęcie dokumentacji z zakresu spraw kadrowych
 • Zarządzanie dokumentacją w sprawach kadrowych na podstawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt
 • Pojęcie systemu tradycyjnego, systemu EZD, systemu dedykowanego
 • „Pisemność” dokumentacji osobowej a narzędzia informatyczne
 • Procesy workflow w sprawach kadrowych a dokumentacja spraw kadrowych
 • Projekty zmian prawnych w zakresie postępowania z dokumentacją osobową.
 • Archiwalna obsługa dokumentacji w sprawach kadrowych.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym),systemów klasy EZD, archiwistyki i prawa archiwalnego)
13:30 Wykład: Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego z podmiotu stosującego system EZD
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania
 • Postępowanie z materiałami archiwalnymi w składzie chronologicznym i w składzie informatycznych nośników danych
 • Procedura przekazywania materiałów archiwalnych
 • Model przekazywania materiałów z wykorzystaniem prototypu systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE)
 • Elektroniczne materiały archiwalne jako część zasobu archiwum
dr Wojciech Woźniak
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład postulowany przez uczestników poprzednich edycji Forum: Funkcjonowanie Składów Chronologicznych i ich obsługa
Przekazywanie do A do Z dokumentów ze składu chronologicznego, skład chronologiczny a reorganizacja w urzędzie lub urzędu (np. reorganizacja z przeniesieniem działu do innego ministerstwa)
 • Wydzielone zbiory dokumentów w składzie chronologicznym
 • Obsługa i zarządzanie bieżącym zasobem składu (wypożyczanie, wycofywanie dokumentów)
 • Przekazywanie dokumentów ze składu chronologicznego do archiwum zakładowego
 • Skład chronologiczny, a reorganizacja w urzędzie lub urzędu
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
15:10 Wykład postulowany przez uczestników poprzednich edycji Forum: System EZD a udostępnianie akt sprawy
 • Akta spraw – zakres pojęciowy
 • Wymagania prawne dotyczące udostępniania akt sprawy
 • Czy możliwa jest automatyzacja procesu udostępniania w systemie EZD?
 • Wnioskowy tryb udostępnienia akt sprawy zgromadzonych w EZD
 • Wymagania dotyczące udostępniania dokumentów elektronicznych
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
15:50 Podsumowanie Forum
Artur Prasal
(Urząd Miasta Łodzi)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78