centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIX seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
OTWARTE SYSTEMY GIS W TWORZENIU MAP CYFROWYCH
Warszawa, 24.06.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Michał Drożdż

Michał Drożdż

Michał Drożdż: jestem absolwentem geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań. QGIS znam i wykorzystuję w codziennej pracy od wersji 1.2. Jestem współtwórcą firmy GIS Support sp. z o.o., gdzie tworzymy aplikacje do zarządzania danymi przestrzennymi on-line. Od początku swojej działalności wspieramy i promujemy QGIS w Polsce. Jesteśmy brązowym sponsorem QGIS.

Prelegenci | Łukasz Jachowicz

Łukasz Jachowicz

Łukasz Jachowicz

Dyrektor ds. public affairs w MSLGROUP. Wcześniej prowadził w Centrum Cyfrowym Projekt:Polska projekty związane z otwartym rządem i otwartymi danymi. Zajmuje się badaniem tematyki otwartego rządu, ze szczególnym naciskiem na metody otwierania danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystania w innych projektach. Od roku 2000 zajmuje się zawodowo tematyką otwartości rozwiązań informatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze stykiem administracji publicznej i nowoczesnych technologii. Współautor publikacji “Konkursy na aplikacje. Aplikacje jako sposób wykorzystania potencjału otwartych danych”, "Czekając na otwarte rządy" - w części dotyczącej otwartych danych publicznych, oraz setek artykułów w prasie elektronicznej i tradycyjnej.

Prelegenci | Witold Paluszyński

Witold Paluszyński

Witold Paluszyński

dr inż. Witold Paluszyński jest docentem w Katedrze Cybernetyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania obejmują sztuczną inteligencję i jej zastosowania, w tym zastosowania w dziedzinie systemów przestrzennych, medycynie, i inne, a także programowanie zastosowań sieciowych, oraz systemy czasu rzeczywistego. W latach 1996-2010 prowadził na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu szereg projektów badawczych dotyczących m.in. generalizacji w kartografii, oraz budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Przewodniczył grupie roboczej wolnego oprogramowania WOGIS powołanej w 2007 roku przez Głównego Geodetę Kraju.

Prelegenci | Adam Radłowski

Adam Radłowski

Adam Radłowski

Adam Radłowski pracuje od 2009 roku jako kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://www.gdansk.rzgw.gov.pl), wcześniej – jako główny specjalista. Prowadzi działalność gospodarczą. W dziedzinie systemów informacji przestrzennej zajmuje się praktycznym zastosowaniem GIS i systemów baz danych w gospodarce wodnej, w tym wykorzystania wolnego oprogramowania QGIS, GRASS oraz serwerów PostGIS/PostgreSQL. W ramach projektów wolnego oprogramowania uczestniczył jako autor aplikacji wspomagającej systemy GRASS i QCAD. Z wykorzystaniem ww. platform aplikacyjnych tworzył bazy danych GIS dla Urzędu Morskiego w Gdyni i IMiGW. Jest współautorem dużych rozproszonych wdrożeń działających na SZBD PostgreSQL przy głównym systemie operacyjnym – wolnym systemie Linuks, gdzie aplikacją wiodącą jest oprogramowanie autorstwa Adama Radłowskiego. Był członkiem grupy roboczej wolnego oprogramowania WOGIS powołanej w 2007 roku przez Głównego Geodetę Kraju.

Prelegenci | Robert Szczepanek

Robert Szczepanek

Współzałożyciel QGIS Polska oraz od roku 2009 charter member w Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Wraz z Mileną Nowotarską oraz Borysem Jurgielem aktywnie uczestniczy w projekcie QGIS. Stworzył m.in. ikony wykorzystywane w programach QGIS oraz GRASS GIS. Autor podręcznika akademickiego o QGIS. Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.
Robert Szczepanek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Wolne oprogramowanie geomatyczne poznawał w trakcie studiów na Politechnice Sztokholmskiej. Pracując jako konsultant Banku Światowego przy Projekcie Likwidacji Skutków Powodzi z roku 1997 współpracował z powiatami i gminami w dorzeczu górnej Wisły.
Wykładowca akademicki, który od wielu lat prowadzi zajęcia z systemów informacji przestrzennej. Członek komitetów naukowych wielu konferencji związanych z wolnym oprogramowaniem, m.in. nadchodzącej FOSS4G Europe (Como 2015).

Prelegenci | Radosław Uliszak

Radosław Uliszak

Radosław Uliszak

Doświadczenia z zakresu technik GIS zdobywał wykorzystując narzędzia informatyczne w pracy naukowej i kształcąc studentów geografii, gospodarki przestrzennej oraz turystyki i rekreacji (m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie). Wprowadził tematykę GIS do dydaktyki geografii, w pisząc o podstawach i zastosowaniach GIS (Geograficzne systemy informacyjne – GIS) w podręczniku „Zarys dydaktyki geografii” (red. S. Piskorz, Warszawa 1995, PWN). Jestem autorem szkolnych podręczników geografii (m.in. „Oblicza geografii” wspólnie z K. Wiedermannem), wielu popularyzatorskich publikacji: „Od elektronicznej bazy danych do mapy cyfrowej”, „Geotagowanie”, „Odbiornik turystyczny GPS - w jaki sposób może być przydatny nauczycielowi i turyście?”. Swoje doświadczenia w pracy z oprogramowaniem GIS (publikacja „Bezpłatne narzędzia do tworzenia i analizy map statystycznych na przykładzie QGIS”) prezentował m.in. na konferencji organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską (Kielce, 2011 r.) i w ramach Krakowskiego GISDay (Kraków, 2010 r.). Prowadził również wykłady o tej tematyce w ramach programu Erasmus (Universitatea Ştefan cel Mare w Suczawie, Rumunia).

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78