centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VI FORUM INSTYTUCJI KULTURY
INSTYTUCJE KULTURY A SAMORZĄDY TERYTORIALNE
UWARUNKOWANIA PRAWNE, FINANSOWE, TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 19.11.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jan Herbst

Jan Herbst

Jan Herbst

Socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz procesów związanych z rozwojem lokalnym, funkcjonowaniem społeczności lokalnych, aktywnością obywatelską. Autor wielu publikacji naukowych i praktycznych odnoszących się do ww. tematów. Gorący orędownik dyskusji w oparciu o fakty i dostępności danych publicznych. Współautor i architekt serwisu internetowego serwisu naszakasa.org.pl, prezentującego w przystępny sposób dane dotyczące finansów lokalnych w Polsce, a także serwisu mojapolis.pl. Przez wiele lat, koordynator największych w Polsce badań organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Obecnie, dyrektor ds. badań Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Prelegenci | Joanna Hołda

Joanna Hołda

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie kultury i prawach człowieka. Autorka publikacji w tym zakresie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydziału Pedagogiki i Psychologii (kierunek - animator i menedżer kultury). Ukończyła również studium podyplomowe prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na UJ w Krakowie. Za pracę doktorską otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii najlepsze prace z własności intelektualnej (2009 r.).

Prelegenci | Łukasz Kowalski

Łukasz Kowalski

Łukasz Kowalski

Tworzy i wdraża strategie komunikacji w nowych mediach. Koordynator działu Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” od 2009 roku. Animator kultury, trener.
Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studiów podyplomowych na kierunku bazy danych i ich aplikacje w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Prelegenci | Łukasz Maźnica

Łukasz Maźnica

Łukasz Maźnica

ekonomista, student studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Naukowo i zawodowo zajmuje się badaniem i analizowaniem zjawisk na pograniczu ekonomii kultury, zarządzania publicznego oraz nowych technologii. Ponadto, członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, z którą jest związany od 2013 roku. W organizacji odpowiada za rozwój działalności badawczej, w tym m.in. za rozwój portalu ekultura.org – medium gromadzącego i promującego wiedzę na temat digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Jako badacz współpracuje także m.in. z: Małopolskim Instytutem Kultury, Biurem Kultury m. st. Warszawa, Krakowskim Parkiem Technologicznym, czy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Jest autorem i współautorem takich książek i raportów jak m.in.: „Kompetencje kadr kultury, a budowa kapitału społecznego”, „Nowa sprawozdawczość instytucji kultury”, „Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki”, „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy”, czy „Dziedzictwo w cyfrze”. Współodpowiadał za opracowanie „Mapy drogowej wdrażania Programu Rozwoju Kultury w Warszawie”, obecnie pracuje m.in. nad nowym systemem sprawozdawczości warszawskich domów kultury.

Prelegenci | Jerzy Adam Stępień

Jerzy Adam Stępień

Jerzy Adam Stępień

Senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący senackich i rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1989-94) i współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999, podsekretarz stanu w MSWiA (97-99); współzałożyciel wraz z Jerzym Regulskim Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (1989 r.), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998-2008), w latach 2006-2008 Prezes TK; dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008),obecnie prorektor tej Uczelni; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010); członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego od 1977 r.; laureat nagród: Dziennika Gazety Prawnej - Najlepszy Sędzia 2006, Fundacji im. T. Torańskiej za 2013 r., Nagrody im. Michała Kuleszy „Fundament Rzeczpospolitej” za 2014 r. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta, Krzyżem Komandorskim Wielkiego Księcia Gedymina, Brązowym Medalem „Gloria Artis” oraz medalem „Bene Merentibus Iusititiae”.

Prelegenci | Mariusz Wróbel

Mariusz Wróbel

Mariusz Wróbel

Menedżer kultury, wykładowca akademicki oraz doradca w zakresie komunikacji marketingowej. Członek FORUM KRAKÓW; od lat działa w branży audiowizualnej oraz na polu animacji kultury. Obecnie dyrektor Instytucji Filmowej SILESIA FILM. Wcześniej zarządzał Bytomskim Centrum Kultury oraz projektami kulturalnymi, szkoleniowymi i edukacyjnymi MKiDN, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Adama Mickiewicza i organizacji pozarządowych. Prowadzi bloga o zarządzaniu w kulturze PRokultura - https://prokultura.wordpress.com

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78