centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
INWESTYCJE W INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII
WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH
Warszawa, 20.10.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marta Kittel

Marta Kittel

Radca prawny, ekonomista, absolwentka Instytutu Prawa oraz Instytutu Informatyki w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie. Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem nabytym m.in. w Biurze Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, a także, jako zamawiający w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w firmie informatycznej. Praktyczne doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobyła jako pracownik podmiotu specjalizującego się we wszechstronnym doradztwie zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i na etapie wykonywania zamówień. Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor wielu publikacji dziedzinowych, w tym m.in. dotyczących rodzajów dokumentów żądanych przez zamawiających w zamówieniach publicznych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych.

Prelegenci | Wojciech Kulis

Wojciech Kulis

Wojciech Kulis

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów, prowadząc postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Ma również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego, czynów nieuczciwej konkurencji oraz zamówień publicznych. Autor publikacji Samodzielna znacząca pozycja rynkowa w nowym Prawie telekomunikacyjnym [w:] Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, nr 3/2005 oraz Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję [w:] Prawo reklamy i promocji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Zastępca Przewodniczącego Zarządu międzynarodowej organizacji Licensing Executives Society (LES) zrzeszającej osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej. W latach 2003–2007 doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prelegenci | Anna Sokołowska-Ławniczak

Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzecznik patentowy, członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa znaków towarowych we Francji), szef zespołu prawa własności przemysłowej w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Wspiera klientów z różnych branż, w tym: mody i designu, nowych technologii, farmaceutycznej, spożywczej i przemysłu lekkiego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przez Urzędem Patentowym oraz Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Doradza klientom również w kwestiach znajdujących się na styku prawa własności przemysłowej i innych dziedzin np. reklamy, marketingu, PR-u. Opiniuje w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie lub w kampaniach reklamowych. Prowadzi kompleksowe projekty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej. Włada biegle językiem angielskim oraz francuskim.

Prelegenci | Michał Żukowski

Michał Żukowski

Radca prawny, Kierownik Działu Prawnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Specjalizuję się w zagadnieniach prawnych finansowania badań naukowych i prac rozwojowych, były pracownik renomowanych warszawskich kancelarii i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat tegorocznej edycji programu „Rising Stars Prawnicy-Liderzy jutra" organizowanego przez Lexis Nexis i Dziennik Gazetę Prawną.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78