centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR
Warszawa, 20.10.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Klauzule niedozwolone generują istotne i zwiększające się z każdym rokiem ryzyko dla przedsiębiorców wchodzących w relacje z konsumentami. Stają się one wyzwaniem nie tylko dla podmiotów posługujących się wzorcami umownymi, ale także wszystkich innych przedsiębiorców, którzy zawierają pisemne umowy z konsumentami.
Z uwagi na powyższe rzetelne zaznajomienie się z zasadami uznawania postanowień za niedozwolone w prawie polskim, a także regułami posługiwania się zawartością rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK staje się wyzwaniem biznesowym i prawnym.

Do udziału zapraszamy sektor finansowy, usługi, handel, media oraz prawników

 • Osoby odpowiedzialne za model współpracy z konsumentem
 • Osoby odpowiedzialne za opracowywanie i wdrażanie wzorców umownych w relacjach konsumenckich
 • Pracownicy działów prawnych i compliance
 • Osoby odpowiedzialne za mapowanie ryzyka w działalności przedsiębiorców
 • Pracownicy kancelarii prawnych obsługujących przedsiębiorców

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 25 osób.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Klauzule niedozwolone w teorii i praktyce - podstawowe ryzyka prawne
 2. Dyrektywa 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich:
  1. Cechy unijnej regulacji, jej cel i zakres;
  2. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości na podstawie Dyrektywy 93/13/EWG:
   1. kierunek wykładni;
   2. zwiększająca się rola sądów orzekających w jakiejkolwiek sprawie, w której pojawia się klauzula niedozwolona;
   3. główne wnioski płynące z wyroków TS
    1. z dnia 3 kwietnia 2014 r., C-342/13;
    2. z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-26/13;
    3. z dnia 10 września 2014 r., C-34/13.
 3. Klauzule niedozwolone w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKK)
 4. Pojęcie klauzuli niedozwolonej:
  1. Art.385(1) §1 KC
  2. Kluczowe elementy konstrukcyjne: konsument, brak indywidualnego wynegocjowania postanowienia, element niedotyczący głównego świadczenia
  3. Na czym polega „kształtowanie praw w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumenta?
 5. Klauzule niedozwolone a wzorce umowne.
 6. Klauzule „szare” w rozumieniu art.385 (3) KC:
  1. Lista polska
  2. Lista UE
 7. Ocena „abuzywności” w świetle kluczowych wyroków Sądu Najwyższego w tym:
  1. Wyrok SN z 13 marca 2007r. – test kształtowania się sytuacji konsumenta bez postanowienia abuzywnego;
  2. Wyrok SN z 26 kwietnia 2006r. – wpływ negocjacji na stwierdzenie „abuzywności”;
  3. Wyrok SN z 3 lutego 2006r. – czyli o zrównywaniu klauzul szarych z klauzulami niedozwolonymi;
 8. Naruszenia interesów konsumenta na etapie:
  1. Przedkontraktowym (negocjacje, przygotowywanie dokumentów do zawarcia umowy).
  2. Regulaminy i wzorce w fazie przedkontraktowej, a perspektywa abuzywności.
  3. Obliczania wynagrodzenia przedsiębiorcy.
  4. Zabezpieczania interesów przedsiębiorcy
  5. Przymusowego dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorcę.
  6. Zmiany umów i doręczenia.
 9. Postępowanie przed Prezesem UOKiK (w tym w części dotyczącej kary administracyjnej) i sądami w przedmiocie klauzul niedozwolonych
 10. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK:
  1. Sposób prowadzenie rejestru klauzul niedozwolonych
  2. Problem uzasadnień do postanowień o wpisie do rejestru
  3. Problem pozostawania w rejestrze klauzul nieaktualnych ze względu na zmiany w prawie
  4. Badanie podobieństwa konkretnej klauzuli z klauzulą z rejestru
 11. Rola podmiotów zarabiających na pozywaniu do SOKiK (w tym interpelacja poselska nr 17002)
 12. Skutki rozstrzygnięć SOKiK i wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych:
  1. Rozszerzona skuteczność - uchwała SN z 13 lipca 2006r.;
  2. Wyrok SN z 30 maja 2014r. – potwierdzenie rozszerzonej skuteczności i nowe podejście do obrony innych przedsiębiorców;
  3. Wyrok SN z 12 lutego 2014r – całościowe podejście do umów i nadzwyczajne utrzymanie ważności klauzuli z rejestru.
 13. Kierunki zmian w prawie ochrony konsumenta (w zakresie klauzul niedozwolonych)
  1. Cel reformy abstrakcyjnej kontroli postanowień niedozwolonych:
   1. Legitymacja procesowe w sprawach o uznanie postanowienia za niedozwolone.
   2. Przebieg postępowania.
   3. Moc wiążąca orzeczeń stwierdzających niedozwolony charakter postanowienia.
  2. Organizacja rejestru postanowień uznanych za niedozwolone.
  3. Publikacja orzeczeń
  4. Zmiany w prawie materialnym powiązane z postulatami z lit. a i b wyżej
  5. Horyzont zmian, koszty i konieczne nakłady, aby przygotować się do ww. zmian.
RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
14:30 - przerwa na kawę
14:50 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatów
(przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)

Program
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78