centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LVI seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W WALCE Z NADUŻYCIAMI
Warszawa, 19.11.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Piotr Błaszczeć

Piotr Błaszczeć

Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Dyrektor operacyjny jednostki certyfikacyjnej CIS - Certification Security Services Sp. z o. o. oraz właściciel firmy LOCOS zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Pełni rolę CSO w jednej z Agencji Rządowych. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer), audytor wiodący ISO 27001,20000, 22301. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT. Autor licznych publikacji w czasopismach związanych z bezpieczeństwem IT oraz wykładowca współpracujący z kilkoma wyższymi uczelniami w Polsce.

Prelegenci | Wiesław Jasiński

Wiesław Jasiński

Dr nauk prawnych, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Od ponad 25 lat związany z organami ścigania. W latach 2003-2005 - Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją w KWP Gdańsk a w latach 2007-2010 - dyrektor delegatury CBA w Gdańsku. Brał udział we wdrażaniu rządowego Programu Zwalczania Korupcji - Strategia Antykorupcyjna oraz Programu Zwalczania Korupcji - Strategia Antykorupcyjna - II etap wdrażania 2005-2009 - jako Dyrektor Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadzorował program ewaluacji przedsięwzięć w ramach obu programów. Autor pierwszego na rynku komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów, Multydyscyplinary Group of Organized Crime przy Radzie Europejskiej, CEPOL i EUROMED a także kilku projektów unijnych, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Współautor szkolenia e-learningowego dla policji państw członkowskich Unii Europejskiej. Ekspert Federalnego Urzędu Administracji w Kolonii przygotowujący strategie antykorupcyjne w Czarnogórze (2013) i Macedonii (obecnie). W latach 2002-2015 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy dla: funkcjonariuszy policji, celników, pracowników urzędów skarbowych, pracowników administracji samorządowej, bankowców i przedsiębiorców. Autor ponad 150 książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat zwalczania prania pieniędzy i korupcji. W 2012 wydał pierwszą w Polsce książkę na temat korupcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych. W 2013 roku jego książka pt. ”Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie” została w konkursie „Dziennika Gazeta Prawna” uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny w kraju („Economicus”).

Prelegenci | Henryk Kocunik

Henryk Kocunik

Henryk Kocunik

Konsultant i trener z bogatym doświadczeniem w zakresie przetwarzania baz danych, doskonalenia i optymalizacji systemów analitycznych w przedsiębiorstwie, a także automatyzacji badań z zastosowaniem oprogramowania IDEA.
Pełnił rolę konsultanta w projektach wdrożeniowych oraz przeprowadzał szkolenia w renomowanych organizacjach sektora prywatnego, jak również jednostkach sektora finansów publicznych.
Klienci oraz uczestnicy szkoleń współpracujący z Panem Henrykiem Kocunikiem zwracają szczególną uwagę na posiadaną wiedzę merytoryczną, jak również na umiejętności i cechy charakteru niezbędne w pracy konsultanta i trenera jakimi są profesjonalizm i komunikatywność w kontaktach z klientami, bardzo duże zaangażowanie w realizację zadań oraz elastyczność i poszanowanie potrzeb i oczekiwań klienta.

Prelegenci | Dorota Łobos

Dorota Łobos

Dorota Łobos

Certyfikowany audytor wewnętrzny CIA oraz audytor ISO 22301, Certyfikowany Menadżer Ryzyka ISO 31000. Absolwentka wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W trakcie wieloletniej współpracy z firmą PBSG, świadczyła usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania w odniesieniu do najpopularniejszych międzynarodowych standardów.
Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, zarządzania jakością, zarządzania procesowego oraz modelowania procesów. Posiada zarówno szeroką wiedzę merytoryczną jak i praktyczną. Swe unikatowe kompetencje w sposób ciągły potwierdzała, pełniąc wiodącą rolę kierownika projektu oraz głównego konsultanta w zakończonych sukcesem ponad 100 projektach wdrożeniowych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Prelegenci | Paweł Skowroński

Paweł Skowroński

W KPMG pracuje od 2004 roku. Od 6 lat zajmuje się tematyką zarządzania procesami IT oraz bezpieczeństwa informacji. Posiada szerokie doświadczenie w audytach organizacyjnych (BS7799, ISO/IEC PN 27001), audytach funkcjonalnych, doradztwie w zakresie zgodności regulacyjnej oraz w programach z zakresu bezpieczeństwa informatycznego (audyty bezpieczeństwa informacji, testy penetracyjne). Swoje doświadczenie zdobywał dostarczając projekty dla wielu organizacji, w tym wiodących instytucji z sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce.
Paweł jest Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych (CISA) oraz Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA) jak konsultantem bezpieczeństwa (OWASP).

Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78