centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXII seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego
MARKETING ELEKTRONICZNY I TELEMARKETING
PO ZMIANIE ART. 172 USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
Warszawa, 18.06.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

25 grudnia 2014 r. wszedł w życie zmieniony art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, który w zasadniczy sposób wpłynął na sposób prowadzenia marketingu elektronicznego i telemarketingu. Dotychczas jednak nie sposób mówić o jednolitym podejściu do stosowania nowego przepisu, brak też wypowiedzi właściwych organów regulacyjnych, które ułatwiłyby przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych realiów.
Celem seminarium jest próba kompleksowego omówienia zasad prowadzenia marketingu elektronicznego i telemarketingu w rzeczywistości po zmianie art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W trakcie seminarium przedstawiona zostanie propozycja interpretacji nowych przepisów, wskazane zostaną ryzyka wiążące się z nie zastosowaniem się do nowych wymagań oraz podane zostaną praktyczne propozycje rozwiązania problemów powstałych po 25 grudnia 2014 r.

PROGRAM

18 czerwca 2015 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka słów na początek
dr Paweł Litwiński
10:15 Marketing elektroniczny i telemarketing – zagadnienia podstawowe.
  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotychczasowa regulacja dotycząca marketingu elektronicznego
  • zmiana przepisów prawa telekomunikacyjnego w zakresie marketingu bezpośredniego – cel wprowadzenia przepisów, przebieg prac parlamentarnych, pierwsze komentarze po uchwaleniu zmian, stosunek do prawa europejskiego, jakie prawo do jakiego kanału komunikacji itp.
dr Zbigniew Okoń
11:30 Zakaz marketingu bezpośredniego prowadzonego bez zgody użytkownika lub abonenta.
  • Interpretacja zakazu, zakres zastosowania
  • sankcje związane z naruszeniem zakazu
dr Zbigniew Okoń
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
  • Interpretacja zakazu, zakres zastosowania
  • sankcje związane z naruszeniem zakazu
prof. dr hab. Dariusz Szostek
14:00 Sposób pozyskiwania zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego. Sposób uzyskiwania zgody na przesyłanie informacji handlowej.
  • Prawo ochrony danych osobowych a przepisy dot. marketingu elektronicznego i telemarketingu
  • Jak konstruować klauzule?
  • Jedna klauzula, dwie czy trzy?
  • Czym jest "potwierdzenie" zgody. Czy konieczne jest utrwalanie zgody, czy zgoda może być wyrażona przez telefon, czy można zadzwonić i zapytać się o zgodę
dr Paweł Litwiński
16:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78