centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXVIII seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE
NARZEDZIA GIS W POZYSKIWANIU I WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI PLANISTYCZNYCH
Warszawa, 12.02.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Urszula Bereza-Tijero

Urszula Bereza-Tijero

Od 2007 roku pracuje w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Od 2011 roku jako kierownik zespołu ds. harmonizacji planowania przestrzennego z wzorcami europejskimi. Zakres badań zespołu obejmuje m.in.: wpływ tworzonej Europejskiej Infrastruktury informacji Przestrzennej na krajowy system planowania przestrzennego, dostosowanie krajowych rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego do norm i standardów europejskich oraz monitoring wdrażania Dyrektywy INSPIRE w temacie zagospodarowanie przestrzenne w wybranych krajach UE.

Prelegenci | Artur Krawczyk

Artur Krawczyk

Ukończone studia na kierunku Inżynierii Środowiska WGGiIŚ AGH. Od 01 kwietnia 2001 pracownik Wydziału Geodezji Górniczej i inżynierii środowiska na stanowisku Adiunkta w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Inżynierii Środowiska. Udział w projekcie: INVISIP "Information Visualisation for Site Planning" W ramach tego projektu byłem odpowiedzialny za utworzenie bazy metadanych o małopolsce, zbudowanie geoportalu z przykładowymi danymi połączonymi z metadanymi. Udział w realizacji takich zadań jak DataMining Metdanych dla planowania przestrzennego oraz Przeglądarka Metadanych. Udział w projekcie: eSDI-NET+ "European network on geographic information enrichment and reuse. W ramach tego projektu byłem odpowiedzialny za współpracę przy tworzeniu kryteriów określających warunki jakie powinna spełniać dobra praktyka SDI. Jestem autorem licznych publikacji naukowych z zakresu GIS, infrastruktury danych przestrzennych, GIS dla górnictwa oraz interferometrii radarowej.

Prelegenci | Dominika Kowalska – Jamrożek

Dominika Kowalska – Jamrożek

Absolwentka Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia inżynierskie z zakresu Gospodarki Przestrzennej. Od 2007 zatrudniona w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce jako projektant i koordynator danych GIS, zaangażowana w tworzenie i rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Kielcach uruchomionego na początku 2009 r.

Prelegenci | Witold Kuźnicki

Witold Kuźnicki

Witold Kuźnicki

Absolwent SGGW i SGH gdzie studiował planowanie przestrzenne, handel zagraniczny i komunikację marketingową . Pracował w zakładzie Geoinformatyki Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie zajmował się zagadnieniami planowania przestrzennego i rozwiązaniami GIS. Następnie zdobywał doświadczenie w informatycznej spółce giełdowej gdzie był odpowiedzialny za segment administracji samorządowej i internetowe portale mapowe. Od szczęściu lat pracuje w MGGP Aero, lidera rynku rozwiązań opartych na skaningu laserowym i cyfrowych zdjęciach lotniczych. Odpowiedzialny jest m.in. za rozwój oferty dla administracji samorządowej i branży sieciowej.

Prelegenci | Mariusz Matyjaszczyk

Mariusz Matyjaszczyk

Absolwent geografii na UJ. Stypendium Socrates Erasmus w Pradze. W trakcie studiów zajmował się głównie planowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym oraz geoinformatyką. Odbył liczne staże w firmach planistycznych m.in. BRK, IRM oraz w fundacji CAR, gdzie poznał planowanie przestrzenne od strony praktycznej. W 2010 odbył staż w ESPON (jednostka koordynująca projekty dotyczące m.in. planowania przestrzennego i rozwoju Europy) w Luksemburgu.
Od obrony pracy magisterskiej pracował w różnych firmach geoinformatycznych przy wielu zróżnicowanych tematycznie projektach. Obecnie w firmie Eurosystem S.A. odpowiedzialny m.in. za administrowanie zasobem bazodanowym firmy.

Prelegenci | Krzysztof Siewicz

Krzysztof Siewicz

To radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest pracownikiem Centrum Otwartej Nauki ICM UW. W ramach swojej specjalizacji doradzał przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym prowadzącym projekty wykorzystujące zasoby informacji przestrzennych.
Autor m.in.: Ponowne wykorzystanie danych przestrzennych, IT w administracji (XI 2013); Kto mi powie gdzie jestem? Prawne aspekty ponownego wykorzystania danych przestrzennych, w: E. Galewska, S. Kotecka (red.), X-lecie CBKE Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia CBKE (Oficyna Prawnicza 2012); Prawne aspekty korzystania z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, w: M. Baranowski et.al. (red.), Roczniki Geomatyki (2012, tom X, zeszyt 3(53))

Prelegenci | Jadwiga Skrobacka

Jadwiga Skrobacka

Z wykształcenia mgr inż. architekt krajobrazu, z doświadczeniem projektanta i planisty, wykładowcy z zakresu zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miast, wieloletni pracownik Urzędu Miasta Kielce, obecnie zatrudniona w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Od 2007 r. koordynuje zaprojektowanie i wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Kielcach uruchomionego na początku 2009 r.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78