centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
XVII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych
Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL
Warszawa, 26-27.11.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Wojciech Fenrich

Wojciech Fenrich

Wojciech Fenrich

Pracuje w Centrum Otwartej Nauki, będącym częścią Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent socjologii i filozofii na UW, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor raportu “Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17). Współtłumacz i koordynator polskiego przekładu książki Petera Subera „Otwarty dostęp” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=14).

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Janusz Kaczmarek

Janusz Kaczmarek

Janusz Kaczmarek – absolwent informatyki na Politechnice Poznańskiej; studiował teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim; odbył podyplomowe studia z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 2010-2012 był dyrektorem biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, gdzie obecnie odpowiada za katalogowanie, katalog i prace digitalizacyjne; pomysłodawca i współorganizator wspólnego katalogu bibliotek kościelnych FIDES; współautor kilku migracji katalogów bibliotecznych do systemu Koha. Entuzjasta NUKAT.

Prelegenci | Magdalena Karciarz

Magdalena Karciarz

Magdalena Karciarz – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: Elektroniczne Serwisy Informacyjne. Z pasji działaczka społeczna, propagatorka alternatywnych form aktywności oraz podróżniczka.
Bibliotekarz dyplomowany, wykładowca, od 2004 pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Współpracuje z Katedrą Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia AWF Wrocław oraz prowadzi zajęcia z technik relaksacyjnych. Mimo zainteresowania rozwojem nowinek technologicznych niechętnie włącza je do własnego życia, a wolny czas zdecydowanie poświęca na przebywanie wśród przyrody i ciekawych ludzi.

Prelegenci | Piotr Łapo

Piotr Łapo

Piotr Łapo

Zajmuje stanowisko General Library Expert w Uniwersytecie Nazarbajewa w Astanie (Kazachstan). Poprzednio, przez ponad 15 lat był dyrektorem Biblioteki Fundamentalnej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku – placówki koordynującej pracę 54 bibliotek akademickich w kraju. W latach 2001-2005 był dyrektorem Białoruskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy. Prowadził zajęcia z technologii komputerowych i sieciowych, jak i z zakresu usług bibliotecznych i informacyjnych. Zarządzał projektami (np. był koordynatorem trzech grup zadaniowych Państwowej Fundacji Automatyzacji w Białorusi). Jest autorem ponad 70 publikacji. Odbył podyplomowe studia bibliotekoznawcze w Uniwersytecie Illinois Urbana-Champaign oraz w Międzynarodowym Ośrodku Zarządzania Informacją, Systemami i Serwisami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prelegenci | Sergiy Nazarovets

Sergiy Nazarovets

Sergiy Nazarovets

Dyrektor biblioteki Uniwersytetu Narodowego «Akademia Kijowsko-Mohylańska» (Kijów, Ukraina). Autor publikacji nt. komunikacji w nauce, ewaluacji badań naukowych, Open Access I upowszechniania nauki. Koordynator przedsięwzięcia ELibUkr Project (Electronic Library of Ukraine – Applied Knowledge Centers of Ukrainian Universities). Associate editor Directory of Open Access Journals. Redaktor E-LIS (Eprints in Library and Information Science) dla Ukrainy. Współorganizator przedsięwzięcia First Ukrainian Competition for Librarians. Nagrodzony za program «Bibliomist» (rozwój ukraińskiej blogosfery bibliotekarskiej). Wcześniej pracował w lwowskich bibliotekach naukowych: Narodowej im. Wasyla Stefanyka oraz Politechniki Lwowskiej. Studiował w Uniwersytecie im. Iwana Franko we Lwowie, ukończył doktorat (dysertacja kandydacka) w charkowskiej Państwowej Akademii Kultury.

Prelegenci | Paweł Pioterek

Paweł Pioterek

Paweł Pioterek – absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMK w Toruniu. Od 1997 zatrudniony w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na stanowisku kustosz dyplomowany. Autor kilkunastu artykułów i publikacji z zakresu marketingu bibliotecznego i psychologii zarządzania. Prowadzi warsztaty dla bibliotekarzy dotyczące budowania efektywnego zespołu. W 2001 roku uzyskał tytuł bibliotekarza dyplomowanego. Laureat nagrody młodych im. A. Wojtkowskiego województwa wielkopolskiego za wybitne zasługi w zawodzie bibliotekarskim. Inicjator ogólnopolskich konferencji bibliotek wyższych szkół niepublicznych w Polsce.

Prelegenci | Janina Przybysz

Janina Przybysz

Janina Przybysz – absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1995 zatrudniona w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na stanowisku kustosz dyplomowany, zajmuje się gromadzeniem. Autorka kilkunastu artykułów i publikacji z zakresu marketingu bibliotecznego i psychologii zarządzania. W 2003 roku uzyskała tytuł bibliotekarza dyplomowanego. Laureatka nagrody głównej im. A. Wojtkowskiego województwa wielkopolskiego za wybitne zasługi w zawodzie bibliotekarskim. Inicjator ogólnopolskich konferencji bibliotek wyższych szkół niepublicznych w Polsce.

Prelegenci | Aleksander Radwański

Aleksander Radwański

Bibliotekoznawca, w latach 1996-2003 - adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca m.in. w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od 1998 roku - kierownik Działu Komputeryzacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jeden z założycieli i redaktorów serwisu internetowego EBIB. Autor publikacji nt. komputeryzacji bibliotek i nowych technologii w bibliotekach. Praktycznie zajmuje się wdrażaniem narzędzi informatycznych obsługujących działalność biblioteczną i muzealną. Od 2004 roku - odpowiedzialny za zabezpieczanie materiału cyfrowego, pochodzącego z projektów digitalizacyjnych.

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Alek Tarkowski

Alek Tarkowski

Alek Tarkowski

Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji tworzącej narzędzia i metodologie wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz zaangażowania społecznego. Koordynator projektu Creative Commons Polska, wice-przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji oraz członek Rady Administracyjnej międzynarodowego stowarzyszenia COMMUNIA. Członek ruchu Obywateli Nauki, odpowiedzialny za zagadnienia dotyczące otwartości zasobów. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. W latach 2011-2013 członek Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Współautor raportu "Polska 2030". Doradza w kwestii wykorzystania technologii cyfrowych instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym, współpracował m.in. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Muzeum Historii Warszawy. Współtwórca projektu "Kultura 2.0", poświęconego przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Interesuje się socjologią mediów i technologii cyfrowych; społecznymi i kulturowymi skutkami ich funkcjonowania w społeczeństwie, oraz otwartymi modelami produkcji wiedzy i kultury.

Program
Referenci
Sponsor strategiczny
Sponsor złoty
Sponsor srebrny
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78