centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAWO KONSUMENCKIE
PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW
Warszawa, 28.07.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zmian prawa konsumenckiego wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz planowanych zmian dotyczących tzw. klauzul niedozwolonych.

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi:

 • Jakie są najważniejsze zmiany wynikające z ustawy o prawach konsumenta.
 • Jakie informacje powinieneś udostępnić konsumentowi w ramach procesu zawierania umowy.
 • Jakie obowiązki związane są z zawieraniem z konsumentem umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość,
 • Jak dostosować regulamin swojego sklepu lub serwisu internetowego do wymagań wynikających z nowych przepisów.
 • Jak zgodnie z nowymi przepisami prowadzić telemarketing.
 • Jaki są nowe zasady dystrybucji „treści cyfrowych”.
 • Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi w przypadku wad sprzedanego towaru oraz jak zorganizować proces obsługi reklamacji w sposób zgodny z nowymi przepisami.
 • Jakie będą praktyczne konsekwencje zmian przepisów dotyczących tzw. klauzul niedozwolonych.

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • dyrektorom, managerom i pracownikom sklepów oraz firm prowadzącym sprzedaż wysyłkową lub telemarketing,
 • pracownikom i managerom działów sprzedaży, obsługi klienta, obsługi reklamacji,
 • właścicielom i managerom sklepów internetowych oraz firm świadczących e-usługi,
 • dyrektorom, managerom i pracownikom firm świadczącym usługi finansowe dla konsumentów,
 • agencjom reklamowym, świadczącym usługi marketingu bezpośredniego i telemarketingu,
 • prawnikom wewnętrznym firm.

Warsztaty poprowadzą:

Zajęcia będą się odbywały w grupach nieprzekraczających 20 osób.

PROGRAM

I. Podstawowe zasady nowej ustawy o prawach konsumenta.

 1. Zakres zastosowania nowej ustawy.
 2. Nowa definicja konsumenta – praktyczne konsekwencje zmian.
 3. Ogólne obowiązki przedsiębiorcy związane z zawieraniem umów z konsumentem.

II. Nowe regulacje prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

 1. Nowe definicje umowy zawieranej na odległość oraz umowy zawieranej.
 2. Obowiązki informacyjne (treść, chwila udzielenia informacji, sposób wykonania obowiązków informacyjnych, obowiązki informacyjne w telemarketingu).
 3. Obowiązki związane z „dokumentacją” zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia konsumenta od umowy (obowiązek poinformowania o prawie odstąpienia, wyłączenie prawa odstąpienia, terminy, sposób złożenia oświadczenia, zasady „rozliczenia” stron).

III. Nowe obowiązki przedsiębiorcy związane z procesem sprzedaży rzeczy.

 1. Nowe wymagania i obowiązki dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży
 2. Obowiązki informacyjne dotyczące umów sprzedaży zawieranych z konsumentem
 3. Obowiązki sprzedawcy dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków techniczno – organizacyjnych w miejscu sprzedaży.
 4. Regulacje w zakresie wydania rzeczy i odstąpienia od umowy przez konsumenta.

IV. Nowe regulacje prawne dotyczące rękojmi i gwarancji.

 1. Uchylenie dotychczasowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.
 2. Wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej.
 3. Uprawnienia konsumenta w przypadku wystąpienia wad rzeczy – roszczenia, procedura reklamacji, terminy itp.
 4. Nowe regulacje prawne dotyczące udzielania gwarancji (treść, forma oświadczenia gwarancyjnego, obowiązki gwaranta, realizacja uprawnień z tytułu gwarancji).

V. Zastosowanie nowych przepisów do umów zawieranych on-line.

 1. Ustawa o prawach konsumenta a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Wymogi odnoszące się do treści regulaminu.
 3. Tryb zawierania umowy on-line w świetle nowych przepisów.
 4. „Trwały nośnik” jako sposób wykonania obowiązków informacyjnych, potwierdzenia zawarcia umowy i odstąpienia od umowy – praktyczne sposoby wykonania obowiązków ustawowych.

VI. Zastosowanie nowych przepisów do telemarketingu i umów zawieranych przez telefon.

 1. Nowe wymogi odnoszące się do umów zawieranych przez telefon – potwierdzenie treści umowy i wykonanie obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku
 2. Wymóg złożenia przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy na papierze lub innym trwałym nośniku.
 3. Wpływ zmiany art. 172 prawa telekomunikacyjnego na dopuszczalność prowadzenia telemarketingu – czy w świetle nowych przepisów telemarketing zawsze wymaga zgody użytkownika lub abonenta?

VII. Dystrybucja „treści cyfrowych” w świetle ustawy o prawach konsumenta i prawa autorskiego.

 1. Czym są „treści cyfrowe” i jaki jest zakres zastosowania nowych przepisów (ebooki, muzyka on-line, streaming, VOD, inne).
 2. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych dostarczanych bez trwałego nośnika.
 3. Nowe wymogi informacyjne przy dystrybucji treści cyfrowych – interoperacyjność, stosowane zabezpieczenia techniczne i minimalne wymagania sprzętowe.
 4. Kwalifikacja umów odnoszących się do treści cyfrowych.
 5. Obrót treściami cyfrowymi na rynku wtórnym – dopuszczalny czy zakazany?

VIII. Zasady i tryb zawierania z konsumentem umów na odległość dotyczących usług finansowych.

 1. Obowiązki informacyjne – zmiany wprowadzane przez nowe przepisy
 2. Tryb zawarcia umowy o usługi finansowe przez telefon – potwierdzenie treści umowy i oświadczeń stron.
 3. Odstąpienie od umowy o usługi finansowe, zawartej na odległość.

IX. Ochrona konsumentów przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi – aktualny stan prawny i perspektywy zmian.

 1. Kiedy postanowienia umowy zawieranej z konsumentem mogą być uznane za niedozwolone postanowienie umowne.
 2. Skutki wpisu postanowienia umownego do rejestru klauzul niedozwolonych – problem rozszerzonej prawomocności orzeczeń w sprawach klauzulowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego i praktyce UOKiK.
 3. Projektowane zmiany w zakresie legitymacji czynnej w sprawach klauzulowych i skutków wpisu klauzuli do rejestru.


RAMOWY HARMONOGRAM:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:30 – zakończenie warsztatów

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78