centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE - REGULACJA CLOUD COMPUTINGU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
Warszawa, 11.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Popularność przetwarzania informacji w modelu tzw. chmury obliczeniowej stale rośnie. Począwszy od produktów konsumenckich (muzyka, zdjęcia, prywatne dokumenty), a na rozbudowanej architekturze korporacyjnej kończąc, coraz więcej danych przetwarzamy dzisiaj w chmurze. Ale czy wiemy, co się z tymi informacjami naprawdę dzieje? Kto ma do nich dostęp? Gdzie są przetwarzane? W czasach, gdy media niemal codziennie serwują nam nowe doniesienia na temat masowej inwigilacji i wątpliwego bezpieczeństwa naszych danych, te pytania nabierają szczególnego znaczenia.

Wraz ze wzrostem popularności przetwarzania danych w modelu cloud computing pojawiają się coraz częściej pytania dotyczące przepisów prawnych, które takie przetwarzanie danych regulują. Brak jest bowiem jakichkolwiek przepisów, które wprost odnosiłyby się do chmury obliczeniowej. Wydaje się, że problem ten nie jest obcy także Komisji Europejskiej, która w 2013 r. powołała grupę ekspertów do spraw umów przetwarzania danych w modelu chmury obliczeniowej. Zadaniem grupy jest pomoc Komisji w opracowaniu propozycji regulacji chmury jako jednego ze sposobów przetwarzania danych. Jednakże brak przepisów prawnych bezpośrednio regulujących chmurę nie oznacza, że umowy oparte o model chmury obliczeniowej nie są zawierane - wręcz przeciwnie, popularność takich umów stale rośnie, a ucieczka w kierunku chmury stała się jedną z dominujących tendencji na rynku IT.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi problemami prawnymi, jakie wiążą się z przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, w chmurze obliczeniowej. W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną planowane kierunki, w których zmierzać będzie regulacja usług świadczonych w chmurze. W drugiej części omówione zostaną rozwiązania prawne dotyczące wdrożenia systemów informatycznych, w tym udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS oraz regulacje prawne dotyczące świadczenia usług w modelu cloud computing. Przedstawione zostaną między innymi zasady sporządzenia umów wdrożeniowych, zasady udostępniania oprogramowania online, sporządzenia regulaminów dotyczących świadczenia usług, zasady odpowiedzialności dostawcy usług oraz ochrony konsumentów.

Warsztaty prowadzą:
Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing dr Paweł Litwiński
Radca prawny Roman Bieda

Kameralna grupa do 25 uczestników

PROGRAM

11 marca 2015 r.
10:00 Część I - Prawo wobec cloud computingu
 • Cloud computing - czym jest dla prawnika?
 • Problemy prawne cloud computingu
  1. cloud computing jako usługa - umowa o świadczenie usług przetwarzania danych w chmurze
  2. b. cloud computing a informacje przetwarzane w chmurze - szczególne regulacje dotyczące treści będących przedmiotem usługi chmurowej
 • Dlaczego Unia Europejska planuje regulację cloud computingu?
 • Co Unia planuje uregulować w chmurze?
  1. umowy o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej
   1. obowiązki informacyjne wobec stron umów
   2. zasady zmiany umów
   3. dostępność usług
   4. odpowiedzialność za naruszenie umowy
   5. skutki wypowiedzenia umowy
   6. klauzule niedozwolone w umowach
   7. podwykonawcy
  2. informacje i dane osobowe będące przedmiotem usługi
   1. przenoszalność danych
   2. prawa wyłączne do danych "w chmurze"
   3. bezpieczeństwo danych
   4. transgraniczne przepływy danych
   5. dostępność danych
dr Paweł Litwiński
(Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Cześć II - Umowy o udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS oraz świadczenie usług w modelu cloud computing
 • Wdrożenie systemu informatycznego w celu świadczenia usług w modelu SaaS oraz Cloud Computingu
 • Świadczenie usług udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS oraz usług Cloud Computingu,
  1. Podstawy prawne udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS
  2. Umowa oraz Regulamin świadczenia usługi
   1. Obowiązkowe postanowienia regulaminu
   2. SLA
   3. Odpowiedzialność
  3. Obowiązki informacyjne oraz zasady ochrony konsumenta
r.pr. Roman Bieda
(Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy)
17:00 Zakończenie warsztatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78