centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE CZĘŚĆ III
SZPARGAŁOM DAMY RADĘ.
JAK ROZPOZNAĆ, OPRACOWAĆ I POKAZAĆ ŚWIATU BIBLIOTECZNY OBIEKT ZABYTKOWY.
Warszawa, 12.03.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Endzel

Anna Endzel

Anna Endzel

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (1982). W latach 1982-1989, 1994-2010 bibliotekarka w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej, w latach 1989-2004 zatrudniona w Pracowni Dokumentacji Staropolskiej i Historii Książki Instytutu Badań Literackich PAN, od 2010 r. bibliotekarka w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN.

Prelegenci | Dorota Gazicka-Wójtowicz

Dorota Gazicka-Wójtowicz

Geograf, bibliograf, bibliotekarz. Od 1991 r. kierownik Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stażystka m.in. The University of Leeds w Wielkiej Brytanii. Członek Rady Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek. Współautorka kilkudziesięciu tomów i z-ca redaktora Komitetu Redakcyjnego Bibliografii Geografii Polskiej (BGP). Jej zainteresowania automatyzacją procesów bibliotecznych zaowocowały stworzeniem i udostępnieniem w Internecie bazy BGP 1985+ oraz zigitalizowanych lokalnych katalogów kartkowych Biblioteki, a także przyczyniły się do wdrożenia komputerowego systemu bibliotecznego Horizon w Bibliotece macierzystej oraz w pozostałych 23 bibliotekach Porozumienia. Współautorka opracowanej dla katalogu NUKAT instrukcji Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. Konsultantka Centrum NUKAT, a obecnie z-ca przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego NUKAT. Jedna z inicjatorek i współzarządzająca Projektem Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych realizowanym przez konsorcjum 16 instytutów ze środków PO Innowacyjna Gospodarka UE.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Aleksander Trembowiecki

Aleksander Trembowiecki

Absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka" i artykułów zamieszczanych w "Poradniku Bibliotekarza", m.in. w cyklach "Z poradnika IT laika" i "Nowe w bibliotece". Od 1998 r. pracuje w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Zajmuje się webmasteringiem, digitalizacją i jest koordynatorem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Pasjonuje go pogranicze bibliotekarstwa i rzeczywistości zerojedynkowej.

Prelegenci | Agnieszka Wróbel

Agnieszka Wróbel

Redaktorka elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW). Absolwentka podyplomowych studiów Informacji Naukowej w IINiSB na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów Ochrony Własności Intelektualnej na WPiA UW. Autorka publikacji m.in. poświęconych tematyce metadanych.

Prelegenci | Anna Zielińska

Anna Zielińska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z wdrażania i zastosowania systemów informatycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Kustosz, pracuje w Bibliotece Uczelni Łazarskiego w Warszawie na stanowisku bibliotekarza systemowego, odpowiada za opracowanie zbiorów oraz za współprace z Katalogiem centralnym NUKAT.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78