centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
REKOMENDACJA S I T OCZYMA EKONOMISTY I PRAWNIKA - PERSPEKTYWA SKOK’ÓW
Warszawa, 24.02.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

W ramach szkolenia przedstawione zostaną przesłanki, które spowodowały powstanie rekomendacji S i T KNF, zasady tych rekomendacji, ich wpływ na procedurę oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej, na możliwości sprzedaży produktów kredytowych oraz na rynki: nieruchomości i produktów kredytowych. Omówione zostaną także obserwowane skutki wprowadzenia zapisów rekomendacji na instytucje podlegające rekomendacjom i rynek, na którym te instytucje działają.

Oferta kierowana jest do osób odpowiedzialnych za kreowanie procedur kredytowych, za podejmowanie decyzji kredytowych oraz do pracowników przygotowujących rekomendacje kredytowe. Także członkowie zarządów i wyższe kierownictwo skoków odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i serwis prawny powinni zwrócić uwagę na prezentowane warsztaty.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zrozumienie istoty założeń, na których rekomendacje S i T zostały oparte, a także pozwoli na ocenę wpływu rekomendacji na wyniki finansowe instytucji, które podlegają rekomendacjom KNF.

Warsztaty pomagają zrozumieć charakter i zakres rekomendacji S i T z perspektywy działalności regulacyjnej KNF. W trakcie spotkania omawiane są także wątpliwości interpretacyjne już zgłaszana w związku z rekomendacjami S i T

PROGRAM

24 lutego 2015 r.
10:00 BLOK EKONOMICZNY
 • Ekonomiczne przyczyny wprowadzenia rekomendacji S i T.
 • Założenia rekomendacji S i T i ich wpływ na:
  1. procedurę oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej,
  2. portfel kredytowy (wielkość, dynamikę i jakość) instytucji,
  3. wyniki finansowe instytucji, w tym poziom ryzyka walutowego,
  4. rynek nieruchomości,
  5. rynek kredytów detalicznych i hipotecznych.
11:15 Przerwa na kawę
11:30
 • Skutki wprowadzenia rekomendacji S i T – z doświadczeń światowych i polskich.
 • Case study
 • Dyskusja
Blok ekonomiczny prowadzi dr Artur Stefański, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
13:00 Przerwa na lunch
13:30 BLOK PRAWNY
 • Charakter rekomendacji S i T na tle innych działań regulacyjnych KNF w odniesieniu do SKOK’ów
 • Siatka zadań nałożonych na SKOK na mocy rekomendacji S (wersja zmodyfikowana)
 • Siatka zadań nałożonych na SKOK na mocy rekomendacji T
 • Zadania Zarządu SKOK w świetle rekomendacji S i T
 • Sposób wdrażania rekomendacji S i T w SKOK’ach
14:45 Przerwa na kawę
15:00
 • Informacja przekazywana klientom SKOK w związku z rekomendacją S i T
  1. Czas i tryb przekazywania informacji klientom
  2. Zakres informacji przekazywanej klientom
  3. Wątpliwości zgłaszana przez klientów w związku z rekomendacją S i T
 • Problemy związane z implementacją rekomendacji S i T przez inne instytucje finansowe
 • Interpretacje regulatorów dotyczące rekomendacji S i T
Blok prawny prowadzi dr Piotr Bodył Szymala, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
16:30 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78