centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
LEASING ORAZ NAJEM SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
Warszawa, 23.04.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się korzystanie z wynajmowanego lub leasingowanego sprzętu, w tym sprzętu IT (komputerów, serwerów itp.). W praktyce obrotu, coraz częściej spotykamy również transakcje „leasingu” oprogramowania komputerowego. Transakcje tego typu wywołują jednak szereg wątpliwości i ryzyk prawnych.

Celem szkolenia jest przekazanie w przystępny sposób prawnych oraz podatkowych aspektów najmu i leasingu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz zasady formułowania umów najmu i leasingu sprzętu, w tym sprzętu IT.
 • dowiesz się w jaki sposób uniknąć głównych ryzyk prawnych związanych z najmem i leasingiem sprzętu,
 • poznasz autorskie koncepcje dotyczące konstrukcji „leasingu” oprogramowania komputerowego.
 • poznasz podatkowe aspekty umów najmu i leasingu.
 • poznasz prawne i biznesowe plus i minusy korzystania z konstrukcji najmu i leasingu.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • dyrektorów działów IT
 • pracowników odpowiedzialnych za nabywanie sprzętu i oprogramowania w firmie, w tym sprzętu IT
 • pracowników odpowiedzialnych w firmie za nabywanie i zarządzenie oprogramowaniem komputerowym
 • dyrektorów i pracowników działów finansowych i księgowych
 • dyrektorów i pracowników firm leasingowych
 • radców prawnych i prawników wewnętrznych firm.

Warsztaty poprowadzą:

Zajęcia będą się odbywały w grupach nieprzekraczających 20 osób.

PROGRAM

I. Prawo autorskie – zagadnienia wstępne.

 1. Rzecz czy prawo - Status prawny oprogramowania i co z tego wynika.
 2. Zakres majątkowych praw autorskich do oprogramowania.
 3. „Użyczenie” i „najem” programu komputerowego – jako pole eksploatacji.
 4. Licencja i inne umowy dotyczące oprogramowania – zarys problematyki.
 5. Uprawnienia „legalnego posiadacza” oprogramowania, SaaS, OEM

II. Umowa najmu sprzętu.

 1. Przedmiot umowy najmu i obowiązkowe postanowienia umowy.
 2. Obowiązki wynajmującego i najemcy.
 3. Zasady kalkulacji i rozliczania czynszu.
 4. Odpowiedzialność za wady sprzętu (rękojmia).
 5. Udostępnienie sprzętu osobom trzecim.
 6. Zasady utrzymania i naprawy sprzętu. Usługi serwisowe.
 7. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy.

III. Umowa leasingu sprzętu.

 1. Co to jest leasing, czym się różni od najmu.
 2. Przedmiot umowy leasingu.
 3. Uprawnienia i obowiązki finansującego i korzystającego.
 4. Zasady rozliczania opłat leasingowych.
 5. Zasady oddania sprzętu do korzystania osobie trzeciej.
 6. Odpowiedzialność za wady leasingowanego sprzętu (rękojmia).
 7. Zasady utrzymania i naprawy sprzętu.
 8. „Opcja zakupu” oraz prawo pierwokupu sprzętu.
 9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy. Wygaśnięcie umowy, a spłata niezapłaconych rat.

IV. Najem i „leasing” oprogramowania komputerowego.

 1. Czym różni się „najem” sprzętu od „najmu” oprogramowania.
 2. „Najem” oprogramowania a umowa licencyjna – zakres uprawnień użytkownika.
 3. Praktyczne skutki zastosowania konstrukcji „najmu” oprogramowania.
 4. Czy umowa leasingu może dotyczyć oprogramowania?

V. Aspekty podatkowe.

 1. Zasady opodatkowania najmu sprzętu komputerowego
 2. Umowa leasingu a leasing podatkowy - relacja pojęć i instytucji prawnych.
 3. Leasing operacyjny a leasing finansowy środków trwałych i WNiP w ujęciu podatkowym
 4. Czy możliwy jest leasing podatkowy praw autorskich lub licencji na oprogramowanie jako WNiP ? Praktyka rynkowa i propozycje rozwiązań.
 5. Zasady ustalania wartości początkowej i sposób amortyzacji WNiP w postaci praw autorskich lub licencji.
 6. Leasing podatkowy a ulepszenia objętej leasingiem infrastruktury IT – skutki podatkowe inwestycji rozwojowych.


RAMOWY HARMONOGRAM:
10:00 – kawa na początek dnia
10:30 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
15:30 – przerwa na kawę
15:50 – kontynuacja zajęć
17:00 – zakończenie warsztatów


Program
Prelegenci
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78