centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
UMOWY CYWILNOPRAWNE
opodatkowanie i oskładkowanie umów
Warszawa, 19.02.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest uświadomienie zatrudniającym, jakie konsekwencje ponosi za sobą zawieranie różnego rodzaju umów oraz jak ustrzec się przykrych konsekwencji, a korzystającym z takich umów, jakie są ich prawa i obowiązki.

Przedsiębiorcy chętnie sięgają po umowy cywilnoprawne, gdyż są one po prostu tańsze od stosunku pracy. Niestety brak precyzyjnych przepisów powoduje, że umowy te niosą za sobą większe ryzyko niż stosunek pracy. Umowa zlecenia może być uznana za stosunek pracy, a umowa o dzieło za stosunek pracy lub umowę zlecenia. Wywoła to dość przykre konsekwencje dla płatnika – chociażby w zakresie zapłaty składek ZUS. Składki zapłacone z opóźnieniem natomiast wywołują skutki podatkowe. Dochodzi do tego tematyka zajęć komorniczych, podróży służbowych i świadczeń BHP – o tym wszystkim będzie mowa na naszym szkoleniu.

Do udziału zapraszamy: pracowników działów kadr i płac, kadrę zarządzającą oraz osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych
Warsztaty prowadzi: Paweł Ziółkowski, prawnik, trener, publicysta i konsultant

PROGRAM

I. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne

 1. Cechy stosunku pracy
 2. Zakaz zawierania umów na warunkach przewidzianych dla stosunku pracy
 3. Swoboda umów cywilnoprawnych
 4. Język i waluta umowy

II. Katalog umów cywilnoprawnych

 1. Umowa zlecenia
 2. Umowa o dzieło
 3. Kontrakt menedżerski
 4. Powołanie do zarządu lub rady nadzorczej
 5. Umowy przenoszące prawa autorskie
 6. Samozatrudnienie

III. Bezpieczne zawieranie umów cywilnoprawnych

 1. Brak rozwiązań przewidzianych w przepisach KP
 2. Jakie cechy umowy wskazują na jej cywilnoprawny charakter
 3. Podpis na rachunku - czy jest wymagany?

IV. Wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
 3. Honoraria autorskie

V. Podatek dochodowy

 1. Przychody podatkowe
 2. Koszty procentowe 20%
 3. Koszty kwotowe 111,25 zł
 4. Koszty autorskie 50%
 5. Umowa o dzieło z prawami autorskimi a źródło przychodów
 6. Konsekwencje wprowadzenia limitu kosztów autorskich
 7. Umowy bez kosztów uzyskania (konkursy, umowy do 200 zł, umowy z cudzoziemcami)

VI. Składki ZUS

 1. Składki od umów o dzieło
 2. Warianty podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców (z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r.)
 3. Powołanie do zarządu a obowiązek ubezpieczeniowy
 4. Składki ZUS od członków rad nadzorczych – nowe zasady
 5. Umowy z przeniesieniem praw autorskich a składki ZUS
 6. Jak zawierać umowy o dzieło, żeby wybronić je przed ZUS

VII. Umowy cywilnoprawne – wybrane zagadnienia

 1. Rozliczanie podróży służbowych
 2. BHP osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 3. Odpowiedzialność wykonawcy umów cywilnoprawnych za wyrządzoną szkodę
 4. Umowy cywilnoprawne a VAT
 5. Podatkowe konsekwencje korekty składek ZUS
 6. Umowy cywilnoprawne a zajęcia komornicze
RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:30 – przerwa na kawę
11:45 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

(przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78