centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
BITCOIN - WIRTUALNA WALUTA INTERNETU
UWARUNKOWANIA PRAWNE, PODATKOWE I TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 23.04.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Ernest Frankowski

Ernest Frankowski

Ernest Frankowski

Ernest Frankowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Instytutu Historii UW. Jest doradcą podatkowym, certyfikowanym specjalistą CISA, CISM, ekspertem w zakresie e-podatków, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych aspektów obrotu wartościami intelektualnymi. Opracowywał wiele rozwiązań optymalizujących rozliczenia podatkowe CIT, podatku u źródła, podatku odroczonego, środków trwałych m.in. w systemach: SAP, Symfonia, Movex, Axapta, Navision, Safo. Jest ekspertem w wykorzystaniu takich technologii jak: SAP, ABAP, Lotus Designer, SQL na potrzeby podatkowe i finansowe oraz jednym z pomysłodawców i głównych architektów systemu taxCube™. Kierował wieloma wdrożeniami tego systemu.

Prelegenci | Mateusz Kowalczyk

Mateusz Kowalczyk

Absolwent Inżynierii Komputerowej i Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Warszawskiej. Pracował jako architekt systemów IT dla jednej z największych w Polsce firm branży reklamy internetowej. Na swoim koncie ma również współpracę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych m.in. przy tworzeniu superkomputera. Odpowiadał za połączenie go do infrastruktury CERN-u. Od czterech lat pasjonat kryptowaluty bitcoin, a od roku popularyzator tej technologii w Polsce. Jest współzałożycielem i inicjatorem kilku przedsięwzięć na polskim rynku bitcoin.

Prelegenci | Marcin Makowski

Marcin Makowski

Dziennikarz, specjalista ds. social media oraz marketingu, a także felietonista w Onet Autorzy, gromadzącego ciekawe oraz opiniotwórcze osobowości świata mediów i blogosfery.
Szef portalu DziwnaWojna.pl oraz projektu "II wojna światowa jakiej nie znacie" - największego profilu o historii XX wieku na Facebooku. Dziennikarz Onetu, wcześniej publicysta i wydawca portalu DEON.pl. Współpracuje z wieloma firmami w zakresie kreowania wizerunku w sieci. W swoim dorobku ma dziesiątki artykułów, tom wierszy oraz liczne publikacje naukowe. Doktorant Polskiej Akademii Nauk.

Prelegenci | Beata Marek

Beata Marek

Beata Marek

Beata specjalizuje się w prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa IT, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych oraz prawa kontraktowego. Posiada ponad 4 letnie doświadczenie m.in. w obszarze cyberprzestępczosci, cyberzagrożeń oraz bezpieczeństwa informacji. Zajmuje się przede wszystkim szacowaniem ryzyka prawnego (ocena zgodności) oraz obsługą prawną projektów jak i całych spółek z sektora TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja). Aktywnie działa w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, Cloud Security Alliance Polska, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a także International Cyber Threat Task Force. Redaktor Naczelna kwartalnika naukowego „Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review”. Jest także autorką bloga dla przedsiębiorców i programistów – cyberlaw.pl

Prelegenci | Wojciech Nowakowski

Wojciech Nowakowski

Wojciech Nowakowski

Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinie kryptografii cyfrowej, podpisu elektronicznego, wirtualnych systemów walutowych, nowoczesnych technologii chmurowych i mobilnychmi, w tym Internetu Rzeczy i Big Data.

Prelegenci | Filip Pawczyński

Filip Pawczyński

Filip Pawczyński

Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i wprowadziła na rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do uwierzytelniania transakcji w sieci Bitcoin – Bi Fury USB ASIC Bitcoin Miner; do tej pory jest jedyną tego typu firmą w Polsce. Współpracuję ze wszystkimi szanowanymi producentami i projektantami układów i urządzeń wykorzystywanych w sieci Bitcoin. Jako jedyny Polak udzielał wywiadu do drukowanej wersji prestiżowego „Bitcoin Magazine”. Jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin.

Prelegenci | Krzysztof Piech

Krzysztof Piech

Krzysztof Piech

Starszy Wykładowca w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, b. członek Rady Młodych Naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ekspert różnych ministerstw i urzędów centralnych oraz regionalnych. Naukowo, specjalizuje się w problematyce kryzysów, gospodarki wiedzy i innowacyjności, czy gospodarki Japonii – szczególnie z punktu widzenia roli władz. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym, regionalnym i rynków finansowych w oparciu o modele ekonometryczne oraz stosowaniem różnych metod statystycznych szczególnie w doradztwie dla władz publicznych. Był pierwszym w tej części Europy ekonomistą, który przewidział wystąpienie ostatniego kryzysu finansowego. Koordynator największych w Europie badań nad innowacyjnością regionalną. Wspiera startupy – głównie z AIP oraz koordynował (2014 r.) jedne z pierwszych na Ukrainie szkolenia dla startupowców. Kieruje też własnym startupem bitcoinowym. Prowadzi pierwszy w kraju wykład nt. startupów na publicznej uczelni wyższej. Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu ekonomii, innowacji i szkolnictwa wyższego. Koordynator serii seminariów bitcoinowych na SGH.

Prelegenci | Lech Wilczyński

Lech Wilczyński

Lech Wilczyński

Współtwórca InPay S.A., firmy umożliwiającej przedsiębiorcom przyjmowanie płatności Bitcoin. Propagator idei kryptowalut. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Absolwent PJWSTK w Warszawie na kierunku inżynieria oprogramowania / robotyka.

Prelegenci | Konrad Zacharzewski

Konrad Zacharzewski

Konrad Zacharzewski

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa bankowego. Autor dobrze przyjmowanych publikacji naukowych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2012; Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2014). Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy. Od wielu lat honorowy dawca krwi. www.zacharzewski.pl

Program
Prelegenci
Patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78