centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XII seminarium w cyklu MEDICA INFO
ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO I STANDARYZACJA PROCEDUR
Warszawa, 15.12.2015 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Grzegorz Moroz

Grzegorz Moroz

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista medycyny ogólnej i specjalista organizacji ochrony zdrowia, pracował w podstawowej opiece Zdrowotnej i pogotowiu ratunkowym, od 1999 roku zatrudniony w Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych, a obecnie główny specjalista w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Zajmował się kontraktowaniem świadczeń, ich rozliczaniem, a obecnie zajmuje się problematyką związana z ordynacją leków, w tym kontrolami świadczeniodawców.
Wykładowca lubelskich uczelni wyższych zagadnień z zakresu ochrony zdrowia, autor publikacji w poradnikach dla zarządzających w opiece zdrowotnej, współautor książek z zakresu prowadzenia działalności leczniczej. Od 1995 roku członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Prelegenci | Agnieszka Sieńko

Agnieszka Sieńko

Agnieszka Sieńko

Radca prawny. Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Praw Studentów i Doktorantów. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia i prawa zdrowia. Autorka kilku książek:
„Prawo Ochrony Zdrowia” wyd. Wolters Kluwer S.A., „Prawo Pracy w Ochronie Zdrowia”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Zakład Opieki Zdrowotnej”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Błędy Medyczne Odpowiedzialność Lekarza i Placówki Medycznej” wyd. Wiedza i Praktyka. Publikuje także w periodykach naukowych, między innymi na łamach kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, w którym pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego.
Doświadczony trener, szkoleniowiec i nauczyciel akademicki. Wykładowca Studiów MBA w Ochronie Zdrowia w ramach Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. gdzie cyklicznie publikuje i realizuje szkolenia. Prowadzi także szkolenia zawodowe z zakresu prawa ochrony zdrowia dla radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Drogę zawodową rozpoczynała obsługując jednoosobowo Dolnośląski Oddział Wojewódzki Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Kolejne doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Polityki Zdrowotnej.
Reprezentowała Marszałka Województwa w rozmowach z prowadzącymi strajk okupacyjny Pielęgniarkami restrukturyzowanego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu. Następne doświadczenia zawodowe nabywała współpracując z Likwidatorem publicznego zakładu opieki zdrowotnej, współkierując niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (w stanie prawnym, w którym n zoz-y jeszcze funkcjonowały). Od 2006 r. prowadzi własną działalność zajmując się obsługą prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą zarówno ze sfery publicznej, jak i niepublicznej.

Prelegenci | Przemysław Sielicki

Przemysław Sielicki

Lekarz pediatra oraz specjalista zdrowia publicznego, w roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk medycznych z zakresu nefrologii dziecięcej, w następnych latach odbywał liczne szkolenia oraz kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w charakterze lekarza asystenta i nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami EBM, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych oraz kierownika zakładu opieki zdrowotnej i prezesa spółki świadczącej usługi zdrowotne. Aktualnie pełni funkcję dyrektora ds. medycznych Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Prelegenci | Michał Tabor

Michał Tabor

Michał Tabor

Expert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.
Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, Dyrektor Trusted Information Consulting. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci | Aleksandra Wiercińska

Aleksandra Wiercińska

Posiada stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Jest pracownikiem naukowym Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, z wieloletnim doświadczeniem w dydaktyce i prowadzeniu szkoleń. W ostatnich latach jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z opieką zdrowotną. Jest autorką publikacji z zakresu zarządzania, w tym m.in.: ”Specyfika rynku usług zdrowotnych”(2012), czy dysertacji doktorskiej „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali”(2014). Obecnie prowadzi badania w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78