centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warsztaty
Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora ochrony danych. Dostosowanie do nowych wymogów prawnych oraz wykonywanie obecnych obowiązków
Warszawa, 08.12.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Do kogo skierowane są warsztaty:
Przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wprowadzają funkcję inspektora ochrony danych (IOD), która zastąpi administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), o którym mowa w obecnie obowiązujących polskich przepisach o ochronie danych osobowych. Warsztaty dotyczą zarówno wykonywania obecnych obowiązków ABI jak i dostosowywania się do funkcji IOD.

Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zawodowo zajmujących się wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce organizacyjnej, w tym obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz osób planujących wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
• Zaznajomienie z zasadami funkcjonowania inspektora ochrony danych (IOD)
• Omówienie warunków wykonywania funkcji inspektora ochrona danych (IOD) oraz jego zadań
• Wyjaśnienie zakresu możliwego wykonywania zadań IOD w oparciu o doświadczenia ABI
• Omówienie praktycznych zagadnień wykonywania funkcji ABI na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
• Przedstawienie przykładów prawidłowego wykonywania zadań ABI oraz wskazanie najczęściej popełnianych błędów

Forma warsztatu:
Spotkanie (prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów), ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego warsztaty daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną informację dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności administratora bezpieczeństwa informacji oraz nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.
Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.
Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztatach oraz materiały drukowane.
Warsztaty trwają od godziny 10.00 do godziny 17.00

Warsztaty poprowadzi: dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

Część I Inspektor ochrony danych

 1. Przedstawienie reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w zakresie wewnętrznego wykonywania obowiązków ochrony danych osobowych u administratora danych
 2. Omówienie funkcji inspektora ochrony danych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych: wyznaczenie, wymogi wobec osób pełniących funkcję, warunki wykonywania funkcji oraz zadania
 3. Porównanie funkcji inspektora ochrony danych (IOD) oraz ABI. Nowe zadania IOD w porównaniu do zadań ABI
 4. Przepisy o ochronie danych osobowych (unijne i krajowe) oraz polityki administratora danych (przetwarzającego) jako przedmiot działalności IOD – przedstawienie nowego systemu prawnego
 5. Działania przygotowujące do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych

Część II Administrator bezpieczeństwa informacji – realizacja obecnie obowiązujących przepisów

 1. Praktyka realizacji zadań ABI: opracowywanie planu planów sprawdzeń, sprawdzenia planowe, sprawdzenie doraźne, czynności nadzoru nad dokumentami
 2. Przeprowadzanie sprawdzeń i sporządzanie sprawozdań (przykładowy przeprowadzonych sprawdzeń planowych i doraźnych)
 3. Sprawdzenia na wezwanie GIODO. Omówienie obecnej praktyki Generalnego Inspektora
 4. Warsztaty: przeprowadzeniem przykładowego sprawdzenia oraz sporządzenie sprawozdania.
 5. Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych – omówienie przykładów.
 6. Zmiany w krajowych przepisach o ochr4onie danych osobowych i ich wpływ na wykonywanie zadań ABI.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78