centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
Warszawa, 30.11.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pomimo długiego okresu dostosowawczego ogromny zakres zmian wprowadzanych rozporządzeniem wymaga licznych, rozłożonych w czasie działań ze strony administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji. Przedmiotem XXI Forum ADO/ABI będzie nie tylko omawianie rozwiązań przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, ale również przedstawianie zagadnień związanych z wdrażaniem nowych obowiązków. Już teraz warto bowiem zaplanować własny proces dostosowawczy.

Opracowanie programu, prowadzenie obrad i dyskusji: adw. dr Grzegorz Sibiga

PROGRAM

30 listopada 2016 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie tematyki i prelegentów.
adw. dr Grzegorz Sibiga
10:10 Wykład wprowadzający: Wdrażanie do krajowego porządku prawnego państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
dr Maciej Kawecki
(Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji)
10:30 Wykład z dyskusją: Wyzwania przed polskim prawodawcą w zakresie dostosowania prawa krajowego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
adw. dr Grzegorz Sibiga,
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy )
11:00 Wykład i dyskusja: Dostosowywanie przedsiębiorcy do wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych – lista zadań
 • Przygotowanie do wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie - od czego zacząć i jakie zadać sobie pytania?
 • Jak pogrupować zadania – propozycja podejścia.
 • Jak ustawić priorytety – co należy robić już a co może poczekać?
Joanna Brylikowska
(Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji, Provident Polska S.A.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:25 Wykład: Specyfika dostosowywania podmiotów sektora publicznego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Wyodrębnienie publicznych administratorów i podmiotów przetwarzających.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych przez podmioty z sektora publicznego.
 • Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą w sektorze publicznym.
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych w sektorze publicznym.
r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła
(Urząd Miasta w Łodzi)
13:10 Wykład i dyskusja: Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych. Nowe obowiązki dokumentacyjne i zakres wykorzystania dotychczasowej dokumentacji tworzonej na podstawie prawa polskiego
 • Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych. Nowe obowiązki dokumentacyjne i zakres wykorzystania dotychczasowej dokumentacji tworzonej na podstawie prawa polskiego.
 • Dokumentacja przetwarzania danych w RODO.
 • Polityki ochrony danych oraz kodeksy postępowania.
 • Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych przez ADO oraz podmiot przetwarzający.
 • Jak wykorzystać obecnie wdrożoną dokumentację przetwarzania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym) po wejściu RODO.
Maciej Byczkowski
(Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Prezes European Network Security Institute)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Zmiany w oświadczeniach woli i wiedzy stosowanych w stosunkach administrator danych – podmiot danych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dostosowywanie klauzul stosowanych przez administratora danych.
 • nowe ujęcie zgody – kiedy oświadczenie woli, a kiedy czynności konkludentne?
 • ogólne warunki wyrażenia zgody,
 • szczególne przypadku pozyskania zgody („wyraźna” zgoda, osoba małoletnia),
 • oświadczenie wiedzy podmiotu danych w RODO.
adw. Xawery Konarski
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
15:15 Wykład: Inspektor ochrony danych (IOD) – działania przygotowujące do pełnienia funkcji w świetle analiz w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Nowe rodzaje zadań inspektora ochrony danych (IOD) w stosunku do obecnych zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Wykorzystanie praktyki ABI w wykonywaniu zadań IOD.
 • Możliwości i propozycje uszczegółowienia przepisów dotyczących IOD w prawie polskim. Pełnienie funkcji IOD przez ABI.
 • Podejście do wykonywania obowiązków IOD w wybranych analizach krajowych i zagranicznych. Proponowane działania dostosowawcze.
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
16:00 Podsumowanie i zakończenie obrad.
program
sprawozdanie
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78