centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
Warszawa, 30.11.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 30 listopada 2016 r. (środa)
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 690 zł + 23% VAT

Udział jednej osoby w Forum oraz w warsztatach Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora ochrony danych w dniu 8 grudnia 2016 r.

  • 1610 zł + 23% VAT

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas forum.

Rezygnacja z udziału po 23 listopada 2016 r. lub nieobecność na forum powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50, Tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail:cpi@cpi.com.pl

program
sprawozdanie
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78