centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXI FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH/ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
ROZPOCZĘCIE WDRAŻANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
Warszawa, 30.11.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Joanna Brylikowska

Joanna Brylikowska

Joanna Brylikowska

Absolwentka ekonomii (Uniwersytet Łódzki) oraz Podyplomowych Studiów Ochrona Danych Osobowych (Akademia Leona Koźmińskiego). Ekspertka z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z dziesięcioletnim doświadczeniem jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Audi¬tor wiodący ISO/EIC 27001. Od 2010 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI). Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji, odpowiedzialna za rynek polski (Provident Polska SA) i litewski (Provident Finansai) w międzynarodowej korporacji z sektora finansowego (International Personal Finance plc).

Prelegenci | Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu European Network Security Institute (ENSI), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI), Wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Brał udział w pracach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2008 - 2010). Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (15 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM - BCP, Metodyki TSM - całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 200 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 10 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) w ramach Studium Podyplomowego "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT". Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.

Prelegenci | Maciej Kawecki

Maciej Kawecki

Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, od 2016 r. doradca w gabinecie politycznym Ministra Cyfryzacji. W 2011 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów doktoranckich w 2016 na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo europejskie. W latach 2015-2016 pracował w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od 2016 pełni funkcję doradcy w gabinecie politycznym ministra cyfryzacji gdzie odpowiada za koordynowanie krajowej reformy prawa ochrony danych osobowych. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

program
sprawozdanie
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78