centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAKTYCZNE PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BAZ DANYCH
Warszawa, 16.02.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami oraz zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z przyjętego pod koniec 2015 r. projektu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ponadto, w ramach szkolenia przedstawione zostaną w praktyczny sposób wybrane aktualne problemy prawne związane z ochroną danych osobowych, w tym przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem pracowników oraz przetwarzaniem danych biometrycznych, najnowsze orzecznictwo GIODO dot. kopiowania dokumentów tożsamości oraz praktyczne skutki niedawnego wyroku w spr. Schrems, dotyczącego przekazywania danych osobowych do USA. Omówione zostaną praktyczne konsekwencje biznesowe ostatniej nowelizacji przepisów powodującej – na powrót – wyłączenie spod ochrony danych osobowych danych indywidualnych przedsiębiorców. Uczestnicy szkolenie poznają również zasady powierzenie przetwarzania danych osobowych w tym sporządzania umów o powierzenie danych osobowych w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, wymaganiami GIODO oraz najlepszymi standardami. W ramach szkolenie przedstawione zostaną również zasady ochrony baz danych obejmujących dane osobowe. Szkolenie oparte będzie na analizę najnowszego orzecznictwa sądowego, opinii Grupy 29 oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia poznają między innymi:

 • główne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z przyjętego w ramach Unii Europejskiej projektu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • konsekwencje przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych dla prowadzonej działalności,
 • najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony danych osobowych oraz jego konsekwencje na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • praktyczne konsekwencje ostatnich zmian przepisów powodujących wyłączenie spod ochrony danych osobowych danych indywidualnych przedsiębiorców,
 • zasady ochrony prowadzenia monitoringu wizyjnego pracowników,
 • najnowsze orzecznictwo GIODO dot. kopiowania dokumentów tożsamości,
 • najlepsze praktyki i wymagania dotyczące zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy:

 • Administratorom Bezpieczeństwa Informacji
 • Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie,
 • Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer
 • Dyrektorom HR oraz managerom HR,
 • Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń,
 • Dyrektorom, managerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego,
 • Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych,
 • osobom odpowiedizalnym za tworzenie, zarządzania lub nabywania baz danych
 • Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers).

Warsztaty prowadzone są przez radców prawnych posiadających bogate doświadczenie praktyczne z zakresu ochrony danych osobowych:
dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
Roman Bieda (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy)

PROGRAM

1. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – co nowego przyniesie?

 • Jakie skutki w polskim porządku prawnym przyniesie uchwalenie Rozporządzenia?
 • Nowe kompetencje GIODO, w tym kary pieniężne.
 • Nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych w projekcie Rozporządzenia.
 • Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych.
 • ABI po zmianach.

2. Monitoring wizyjny i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych

 • Kiedy stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 • Projekt założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym.
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z poczty elektronicznej i Internetu.
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego.

3. Najnowsze orzecznictwo dot. kopiowania dokumentów tożsamości

4. Wyrok w spr. Schrems i jego skutki dla przekazywania danych osobowych do USA

5. Ochrona baz danych

 • Ochrona baz danych w ramach prawa autorskiego.
  1. Pojęcie „bazy danych”. Baza danych a program komputerowy .
  2. Zasady ochrony bazy danych w ramach prawa autorskiego. Analiza orzecznictwa sądowego.
  3. Szczególne zasady dotyczące sporządzania opracowań bazy danych.
  4. Konstrukcja „legalnego użytkownika” bazy danych.
 • Ochrona sui generis baz danych.
  1. Pojęcie i zasady ochrony baz danych na gruncie ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. Analiza orzecznictwa sądowego.
  2. Pojęcie producenta bazy danych.
  3. Treść prawa sui generis do bazy danych.
   1. Pojęcia „pobierania” danych i „wtórnego wykorzystania”
   2. Analiza orzecznictwa sądowego
  4. Dozwolony użytek baz danych.
  5. Czas trwania ochrony baz danych oraz problem „przedłużania” ochrony.
  6. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące ochrony baz danych.

6. Umowy dotyczące baz danych (w tym obrót bazami danych zawierającymi dane osobowe).

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
15:00 – przerwa na kawę
15:20 – kontynuacja zajęć
16:30 – zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78