centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Warszawa, 17.11.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Głównym tematem Forum będą zmiany jakie czekają Biuletyn Informacji Publicznej. W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad powstaniem „zbiorczego” Biuletynu Informacji Publicznej związane z projektem portalu będącego jedną bramą do działalności usługowo-informacyjnej administracji. Projekt ma przeobrazić dotychczasowe udostępnianie informacji publicznej (informacji sektora publicznego) poprzez sieć publiczną.
Jednocześnie w Unii Europejskiej kończą się prace nad dyrektywą dotyczącą dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Odnosi się ona do problematyki już regulowanej w prawie polskim oraz przedstawianej w dobrych praktykach – dostępności stron internetowych podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych. Wymagania w tym zakresie dotyczą również stron BIP, a podczas Forum zostaną przedstawione wyniki badań i rekomendacje.
Drugim tematem przewodnim Forum są doświadczenia w wykonywaniu przepisów ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie w czerwcu 2016 r. Na Forum przedstawimy i przedyskutujemy pierwsze wnioski dotyczące stosowania nowych przepisów.
Na Forum zaprezentowany zostanie także rządowy program otwierania danych publicznych i perspektywy z nim związane dla podmiotów publicznych.
Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

10:00 Otwarcie Forum i przedstawienie programu
adw. dr Grzegorz Sibiga
10:10 Wykład wprowadzający i dyskusja: Nowy standard Biuletynu Informacji Publicznej. Portal Rzeczpospolitej Polskiej – jednolita brama usługowo-informacyjna administracji.
Maja Chmura, Jakub Karpowicz
(Ministerstwo Cyfryzacji)
11:10 Wykład i dyskusja: Problemy w stosowaniu nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • pojęcie ponownego wykorzystywania
 • rozróżnienie dostępu i ponownego wykorzystywania w praktyce stosowania udip i ustawy o ponownym wykorzystywaniu,
 • dostosowanie BIP do postanowień nowej ustawy, szczególnie w zakresie określania warunków obligatoryjnych,
 • ustalanie opłat i warunków ponownego wykorzystywania.
Dr Agnieszka Piskorz-Ryń
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Różnice w procedurze wnioskowej dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (porównanie rozwiązań). Problemy wynikające z nowej regulacji prawnej.
 • Przedmiot postępowania
 • Wymogi formalne wniosków
 • Czynności adresatów wniosku przy rozpatrywaniu wniosków
 • Prawne formy rozpatrzenia wniosków.
 • Zakres stosowania przepisów k.p.a.
 • Środki zaskarżenia przysługujące wnioskodawcy
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
13:10 Wykład: Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dostępu do informacji publicznego i ponownego wykorzystywania.
prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz
(Uczelnia Łazarskiego, Biuro Orzecznictwa NSA)
13:40 Wykład: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego – przedstawienie projektowanego aktu i jego konsekwencji
Krzysztof Izdebski
(Dyrektor Programowy, Fundacja e-Państwo)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Dobre rozwiązania w zakresie dostępności stron Biuletynów Informacji Publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Czym jest dostępność i gdzie jest jej miejsce.
 • Czego potrzebują użytkownicy, nie tylko z niepełnosprawnościami.
 • Planowanie dostępności serwisu www.
 • Projektowanie rozwiązań uwzględniających dostępność.
 • Wdrażanie i utrzymywanie dostępności BIPu.
Jakub Dębski
(projektant dostępności)
15:30 Wykład: Program Otwierania Danych Publicznych – obecny stan realizacji
 • Cele Programu Otwierania Danych Publicznych
 • Zadania na lata 2016-2020
 • Obecny stan realizacji
Agata Miazga
(Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji)
16:00 Podsumowanie i zakończenie Forum
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78