centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Warszawa, 17.11.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Relacja z XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP

Reforma Biuletynu Informacji Publicznej oraz pierwsze doświadczenia w stosowaniu przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

17 listopada 2016 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym CEMED odbyło się XVI Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP. Tym razem jego głównym tematem były zmiany jakie czekają Biuletyn Informacji Publicznej w zawiązku z pracami trwającymi w Ministerstwie Cyfryzacji nad powstaniem „zbiorczego” Biuletynu Informacji Publicznej. Drugim tematem przewodnim były doświadczenia w wykonywaniu przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie w czerwcu 2016 r., a także został zaprezentowany rządowy program otwierania danych publicznych.

Forum zgromadziło liczne grono przedstawicieli administracji publicznej. W obradach wzięło udział ponad 70 osób zainteresowanych reformą BIP. Za redakcję programu Forum oraz merytoryczne koordynowanie przygotowań odpowiadał pan adw. dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, który tego dnia prowadził obrady całości Forum.

Wykład inaugurujący wygłosiła pani Maja Chmura z Ministerstwa Cyfryzacji. Przedstawiła ona w swoim wystąpieniu nowy standard Biuletynu Informacji Publicznej, tj. Portal Rzeczpospolitej Polskiej, który ma stać się jednolitą bramą usługowo-informacyjną administracji. Wykład ten wzbudził ogromne zainteresowanie i wywołał burzliwą dyskusje wśród uczestników i prelegentów.

Kolejny wykład dotyczył już drugiego tematu przewodniego Forum. Pani dr Agnieszka Piskorz-Ryń z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego omówiła problemy jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem nowej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Zwróciła także uwagę na konieczność dostosowania BIP do postanowień nowej ustawy, szczególnie w zakresie określania warunków obligatoryjnych.

Zaproszeni eksperci w następnych wykładach omówili różnice w procedurze wnioskowej dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (adw. dr Grzegorz Sibiga), omówili aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie (prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Łazarskiego, Biuro Orzecznictwa NSA), jak również pan Krzysztof Izdebski, Dyrektor Programowy z Fundacji e-Państwo przedstawił Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego wraz z konsekwencjami jego wprowadzenia. W ostatnim bloku Forum pan Jakub Dębski powiedział o dobrych rozwiązaniach w zakresie dostępności stron Biuletynów Informacji Publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zwrócił uwagę na to czego potrzebują użytkownicy, przedstawił jak planować dostępność serwisu www oraz wdrażać i utrzymywać dostępność BIPu.

Wykład zamykający obrady tego dnia przedstawiła pani Agata Miazga, zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Opowiedziała o obecnym stanie realizacji Programu Otwierania Danych Publicznych.

Dziękujemy za wysoką frekwencję oraz za zaangażowanie publiczności w dyskusję zarówno podczas obrad, jak i w kuluarach. Mamy nadzieję na spotkanie za rok podczas XVII FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP.

Fotoreportaż

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78