centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
seminarium z cyklu KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE
BUDOWANIE KOMPETECJI CYFROWYCH
OBLIGATORYJNA NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE
Warszawa, 21.10.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Propozycja nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego (przedmiotu informatyki) ma służyć rozwijaniu umiejętności programowania od najmłodszych lat pobytu uczniów w szkole. Programowanie jest tutaj elementem procesem rozwiazywania problemów z pomocą komputerów na drodze od sytuacji problemowej przez abstrakcje i nowe pojęcia, wyprowadzenie metody rozwiązywania (algorytmu), aż wreszcie po program, będący komputerową realizacją rozwiązania. Pilotaż nowej podstawy programowej w formie innowacji pedagogicznej rozpoczyna się w roku szkolnym 2016/2017, a od roku szkolnego 2017/2018 planowane są regularne zajęcia informatyczne we wszystkich szkołach. Powinno to skłonić wszystkie szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych do podjęcia działań mających na celu wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego. W tym wystąpieniu uzasadnimy planowane działania, przedstawimy strukturę proponowanej podstawy programowej i zarysujemy metodykę jej realizacji. Mowa też będzie o standardach przygotowania i szkoleniach nauczycieli, wzorcowych programach nauczania, materiałach dla uczniów i dla nauczycieli i o innych działaniach towarzyszących.

Prowadzenie obrad: Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

PROGRAM

21 października 2016 r.
10:00 Wykład: Nowa podstawa programowa kształcenia informatycznego – wprowadzenie od 2017 roku obligatoryjnej nauki programowania we wszystkich szkołach – jako element budowania kompetencji cyfrowych:
 • Programowanie rozwija kreatywność i umiejętność logicznego myślenia.
 • Programowanie powinno więc być adresowane do wszystkich uczniów, przez wszystkie lata w szkole.
 • Powinno być jednak umieszczone w szerszym kontekście kształtowania pojęć i poznawania informatycznych metod rozwiazywania problemów z pomocą komputerów.
 • Dzisiaj – środowisko programowania to współczesne środowisko aplikacji komputerowych.
 • Umiejętność programowania jest więc przydatna w innych dziedzinach.
 • Zalecana metodyka: sytuacja problemowa  abstrakcja i pojęcia  algorytm, metoda rozwiązywania  program.
 • Pilotaż jako innowacja wstępem do objęcia programowaniem wszystkich uczniów – zaproszenie więc płynące do wszystkich szkół.
Prof. dr hab. Maciej Marek Sysło
(Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Oczekiwania i potrzeby w edukacji szkolnej w zakresie nauki programowania:
 • Nauka programowania dla uczniów.
 • Przygotowanie nauczycieli do nauki programowania.
 • Certyfikacja nauczycieli.
Dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska
(Polskie Towarzystwo Informatyczne)
13:10 Case study: Język Maszyn – nauka programowania z wykorzystaniem intuicji wizualnych:
 • Główne założenia projektu:
  1. umasowienie umiejętności programowania,
  2. dotarcie do osób o różnych typach umysłowości i uzdolnieniach,
  3. nauka myślenia i sztuki rozwiązywania problemów.
 • Graficzny Język Programowania:
  1. omówienie składni i podstawowych możliwości języka,
  2. przykłady ćwiczeń zaawansowanych,
  3. prezentacja dedykowanych aplikacji "KoLo" i "KoLes".
 • Łagodne przejście do "prawdziwego programowania".
 • Podsumowanie pilotażu oraz pierwszych lat funkcjonowania przedmiotu Język Maszyn we wrocławskich szkołach.
Dr Jakub Jernajczyk
(Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów)
13:40 Wykład: Nauka programowania jako element kształcenia podstawowego:
 • Nauczanie programowania jako umiejętności zawodowej.
 • Nauczanie programowania jako umiejętności podstawowej, obok pisania, czytania i liczenia.
 • Nauczanie programowania jako droga do rozwijania zdolności intelektualnych.
 • Nasza (autorów programu Język Maszyn) oryginalna idea: „Nauczanie programowania służy aktywnemu zdobywaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania świata”:
  1. podkreślenie roli prostoty języka, z której wyłania się program wykonujący skomplikowane działania,
  2. możliwe i celowe jest sprzęgnięcie nauki programowania z innymi działami wiedzy,
  3. programowanie symulacji komputerowych daje możliwość samodzielnej weryfikacji nabywanej wiedzy, w tym świadomość założeń stojących u jej podstaw,
  4. umiejętność programowania jest również narzędziem do samodzielnego wytwarzania nowej wiedzy,
  5. przykład realizacji idei w ramach projektu Język Maszyn
Dr inż. Jarosław Drapała
(Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Efekty dydaktyczne nauki programowania w Szkole Programowania Kids Code.
 • Przedstawienie profilu ucznia szkoły podstawowej, który zaczyna naukę programowania.
 • Omówienie metod nauczania programowania.
 • Prezentacja efektów edukacyjnych po jednym, dwóch i trzech semestrach nauki.
Karolina Karbarczyk
(Kids Code Fun)
15:00 Wykład: Prototypowanie i programowanie gier jako narzędzie dydaktyczne:
 • Czym jest gra komputerowa.
 • Stopień złożoności współczesnych gier.
 • Gra jako narzędzie dydaktyczne w kontekście nauki programowania.
 • Czy ma to sens?
 • Narzędzia i metody
Dr Piotr Fulmański
(Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego )
16:00 Zakończenie seminarium.
Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78