centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum bezpieczeństwa
BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRAKTYCE BIZNESOWEJ
ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE
Warszawa, 08.11.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi.pl Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Uczestnik branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, e-Detektywi, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz 
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczył w pracach grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz 
ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing IT. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Świadczy usługi doradcze i outsourcing ABI.

Prelegenci | Roland Łukasiewicz

Roland Łukasiewicz

Roland Łukasiewicz

Adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, wykładowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Zainteresowania naukowe i pozanaukowe obejmują środowisko polskiej emigracji w Europie w zakresie problematyki przenoszenia bezdomności, bezdomności transgranicznej. Relacje intragrupowe w środowisku emigracji polskiej. Wykluczenie społeczne (cyberwykluczenie, wykluczenie więźniów, religijne aspekty inkluzji osób wykluczonych). Metodologia badań migracji – blog, portal internetowy inne miejsca informacji o emigrantach. Metodologia badań jakościowych, Visual Grounded Theory, Visual data, Socjologia polityki. Pracuję także nad współczesnymi aspektami uwarunkowań społeczno kulturowych i religijnych terroryzmu, a także zjawiskiem cyberterroryzmu i przestępczością internetową wśród młodzieży gimnazjalnej. W ramach działalności poza naukowej realizuję projekty w zakresie wolontariatu międzynarodowego, samorządności lokalnej – praca nad projektami aktywizacji społeczności lokalnej - Zielonkowskie Forum Samorządowe. Projekty PO KL, projekty Obywatelskości lokalnej, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności przez organizację akcji promujących patriotyzm lokalny, koncerty imprezy okolicznościowe, koła aktywizacji hobbystycznej (malarskie i poetyckie).

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Artur Piechocki

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca prawny, specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, prywatności, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych. Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA). Współpracował między innymi z Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ICANN, WIPO, ITU, NASK. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Na co dzień współpracuje także z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutem Kościuszki w Krakowie.
Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.

Prelegenci | Małgorzata Wasiak

Małgorzata Wasiak

Małgorzata Wasiak

Absolwentka kierunku Business Informatics na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracę dyplomową pisała na temat potencjału protokołu Bitcoin. Od ponad roku pracuje w firmie LogicalTrust, zajmującej się testami penetracyjnymi oraz audytami bezpieczeństwa. W ramach swoich obowiązków m.in. bierze udział w kontrolowanych atakach socjotechnicznych oraz przygotowuje szkolenia, zwiększające świadomość zagrożeń związanych z działalnością cyberprzestępców. Na temat istotności czynnika ludzkiego w każdym systemie bezpieczeństwa pisała dla m.in. Gazety Finansowej i opowiadała na konferencji Ataki Sieciowe 2016.

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78