centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI
DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO
Warszawa, 11.10.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Seminarium będzie dobra okazją, by zapoznać się z nadchodzącymi zmianami wynikającymi z przyjętej 26 maja 2016 r. dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa ta wprowadza m.in. wyraźne określenie sytuacji, w których tajemnica nie podlega ochronie, odróżnienie tajemnicy przedsiębiorstwa od know-how i umiejętności pracownika oraz szczegółowe regulacje dotyczące sposobu dochodzenia i zabezpieczania roszczeń związanych z naruszeniami tajemnicy.

PROGRAM

11 października 2016 r.
10:00 Otwarcie seminarium, przedstawienie programu.
10:10 Wykład: Podnoszenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Prof. dr hab. Grzegorz Gołębiowski
(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych)
11:00 Wykład: Wywiadownie gospodarcze jako źródła informacji białego wywiadu. Wywiad konkurencyjny – metody sprawdzania rywali biznesowych. Jakie informacje i analizy wywiadowcze zamawiają polskie firmy?
 • na jakie informacje jest największe zapotrzebowanie na polskim rynku wywiadu konkurencyjnego,
 • które z tych informacji są do uzyskania w standardowych raportach wywiadowni gospodarczych,
 • jakie dodatkowe źródła informacji pozwalają na uzupełnienie brakujących danych,
 • adekwatność poszczególnych narzędzi wywiadu konkurencyjnego do potrzeb zgłaszanych przez klientów.
Piotr Niemczyk
(prezes Niemczyk i Wspólnicy)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Polska rzeczywistość raportów gospodarczych:
 • Czym są wywiadownie gospodarcze?
 • Wywiad gospodarczy na polskim rynku.
 • Ceny usług wywiadowni gospodarczych.
 • Sprawozdania finansowe jako źródła wywiadowcze.
 • Przewidywalna przyszłość wywiadu gospodarczego w Polsce.
Bolesław Michalski
(p.o. Dyrektor zarządzający Instytutu Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego S.A.)
13:30 Wykład: Prawne granice legalnego pozyskiwania informacji w realizacji zadań białego wywiadu i detektywistycznego pozyskiwania informacji gospodarczych.
 • zasady udostępnienia i wykorzystywania informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych i archiwach (np. KRS, krajowy rejestr długów, księgi wieczyste),
 • udostępnienie informacji publicznej,
 • wykorzystanie informacji, a ochrona tajemnic i praw osób trzecich,
 • zasady wykorzystania informacji uzyskanych w ramach analizy produktów (tzw reverse engineering).
Roman Bieda
(radca prawny)
14:30 Wykład: Zasady ochrony informacji poufnych w praktyce biznesowej.
 • co jest a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa? Przykłady i kazusy,
 • nadchodzące zmiany wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej z 26 maja 2016 r. dot. tajemnicy handlowej (w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem)
 • jak praktycznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa (w tym, jakie czekają nas zmiany w ciągu najbliższych 2 lat)?
  1. ochrona ustawowa
  2. ochrona umowna (NDA),
  3. ochrona techniczna,
  4. ochrona w postępowaniach sądowych,
 • tajemnica przedsiębiorstwa w chmurze i korespondencji e-mailowej,
 • ograniczenia ochrony tajemnicy w zamówieniach publicznych
Mec. Tomasz Zalewski
(Kancelaria Wierzbowski Eversheds)
15:30 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78