centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
BIAŁY WYWIAD I DETEKTYWISTYCZNE POZYSKIWANIE INFORMACJI
DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO
Warszawa, 11.10.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Roman Bieda

Roman Bieda

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Prelegenci | Grzegorz Gołębiowski

Grzegorz Gołębiowski

Grzegorz Gołębiowski

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993). W 2000 uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę Dług publiczny w Polsce w latach 1971–1998, a w 2012 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw].
W latach 1994–2012 pracował w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadził zajęcia z finansów przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczno-finansowej i finansów. Jego wykłady kilkakrotnie znalazły się na liście dziesięciu najwyżej ocenianych przez studentów SGH zajęć dydaktycznych (tzw. lista TOP 10). Aktualnie związany z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W latach 1994–1995 pracował w firmie Johnson & Johnson, a w 1995–1997 w Ministerstwie Finansów. Od 2002 pracuje w Kancelarii Sejmu, kolejno na stanowiskach Audytora Wewnętrznego, Wicedyrektora Biura ds. Inwestycji i Zamówień, a od 2008 Wicedyrektora Biura Analiz Sejmowych. W 2010 został powołany w skład Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako członek niezależny. Od listopada 2014 członek Rady Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Obszar jego zainteresowań badawczych to finanse przedsiębiorstw (w szczególności funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, analiza finansowa) oraz finanse publiczne (dług publiczny, zarządzanie i kontrola w sektorze finansów publicznych).
Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika „Studia BAS” oraz redaktor naczelny „Analiz BAS” wydawanych przez Biuro Analiz Sejmowych. W 2002–2004 członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA w Polsce. Członek-założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej.
W latach 2003–2005 prowadził internetową platformę dyskusyjną na tematy społeczno-ekonomiczne pod nazwą Międzyuczelniane Forum Dyskusyjne MUFLON.

Prelegenci | Bolesław Michalski

Bolesław Michalski

Bolesław Michalski

P.o. Dyrektor zarządzający Instytutu Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego S.A. zajmującego się określaniem i eliminowaniem ryzyka biznesowego. Specjalizuje się w zagadnieniach, struktur baz danych, bezpieczeństwa cybernetycznego oraz marketingu finansowego. Jest wiceprezesem OpSec sp. Z o.o. firmy zajmującej się przeprowadzaniem kompleksowych audytów z dziedziny cyber-bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich 6 lat odpowiadał w swoich kompetencjach, za wybór partnerów projektowych i długoterminowych oraz za bezpieczeństwo transakcji dla firm takich jak X- Trade Brokers, Saxo Bank Polska, Forex TB – Patron FX. Ponadto współpracował z IMC Konsulting przy programach restrukturyzacyjnych szpitali państwowych.

Prelegenci | Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Jest prezesem zarządu Niemczyk i Wspólnicy S.A., spółki zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i weryfikacji informacji o firmach i przedsiębiorstwach.
Od 1990 do 1993 roku Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1993-1994 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W roku 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za telekomunikację. Aktualnie (od 1998 roku, z przerwą w latach 2001-2007) jest ekspertem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i wykładowcą akademickim w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji.

Prelegenci | Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem własności intelektualnej, e-biznesu i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, praw autorskich, jak również zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia systemów IT, zarówno w imieniu firm wdrożeniowych, jak i użytkowników. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu. Zajmuje się sporami domenowymi. Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu i prawa własności intelektualnej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny e-biznesu. Współtworzy dwa branżowe blogi: www.EuroZamowienia.pl oraz www.IPwSieci.pl.

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78