centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
eIDAS - OBOWIĄZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
Poprawność i zgodność procedury administracyjnej, prowadzenie dokumentacji podmiotów publicznych
Warszawa, 18.02.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

Już od 1 lipca 2016 roku wszystkie podmioty publiczne muszą dostosować swoją infrastrukturę do akceptacji podpisów i pieczęci elektronicznych pochodzących z całej Unii Europejskiej. Przygotowanie to wymaga dostosowania infrastruktury urzędowej zarówno do przyjmowania dokumentów jak i do doręczania dokumentów wytworzonych wewnątrz urzędu. Ze względu na fakt, że rozporządzenie unijne ma zastosowanie bezpośrednie, nie ma możliwości opóźnienia wejścia w życie obowiązku na bazie przepisu krajowego.

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
Rozporządzenie eIDAS weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018. W roku 2016 zastąpi ono całkowicie istniejącą dyrektywę na bazie której działa polska ustawa o podpisie elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS stosowane jest bezpośrednio, tzn. nie wymaga szczegółowej implementacji w prawie polskim, ale wymaga dostosowania prawa krajowego.
Rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny- określa mechanizmy powszechnego na terenie całej UE użycia usług identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych.
Podczas warsztatu zostaną szczegółowo omówione mechanizmy wprowadzane rozporządzeniem eIDAS a także możliwości ich zastosowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli szeroko pojętej administracji.

Szkolenie prowadzą:
Michał Tabor, Ekspert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, który aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).
Daniel Wachnik, Ekspert, Trusted Information Consulting, dwanaście lat doświadczenia w zakresie technologii i zastosowania podpisów elektronicznych w administracji publicznej. Zaangażowany w prace normalizacyjne ETSI i pilotażowe wdrażania eIDAS w Polsce.

PROGRAM

18 lutego 2016 r.
10:00 Wprowadzenie do bezpieczeństwa transakcji i dokumentów elektronicznych.
10:15 Dotychczasowe przepisy o podpisie elektronicznych.
10:45 Cele i rozwiązania rozporządzenia eIDAS.
11:00 Przerwa na kawę
11:15 eIDAS Elektroniczna Identyfikacja.
11:45 eIDAS Usługi zaufania.
12:15 Różnice wobec ustawy o podpisie elektronicznym.
12:45 Przerwa na lunch
13:15 Terminarz wprowadzania w życie eIDAS.
13:40 Działania administracji polskiej w zakresie eIDAS.
14:20 Sposoby zastosowania elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w usługach publicznych i komercyjnych.
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Omówienie ze słuchaczami przykładowego procesu biznesowego i możliwości jego zmiany w kontekście rozporządzenia eIDAS.
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78