centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VIII FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
Warszawa, 26.04.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

26 kwietnia 2016 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek: dr inż. Albert Sadowski
(Specjalista ds. bezpieczeństwa IT sektora finansowego)
10:10 Wykład: Wykorzystanie narzędzi IT w marketingu Banku Spółdzielczego
 • Wyzwania operacyjne stojące przed bankami spółdzielczymi w szybko zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym
 • Ewolucja marketingowych uwarunkowań działalności sektora banków spółdzielczych w Polsce
 • Kierunki ewolucji zastosowań IT w marketingu bankowym
 • Jak powinny ewoluować zastosowania IT w działalności marketingowej banków spółdzielczych?
dr Grzegorz Kotliński
(Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
10:40 Wykład: Silny Kod Kontekstowy – ograniczanie ryzyka skutków wyłudzeń kodów jednorazowych w Bankowości Internetowej
 • Kody jednorazowe w bankowości internetowej
 • Idea Silnego Kodu Kontekstowego
 • Opis przykładowej implementacji SKK
 • Statystyka transakcji bankowości internetowej pod kątem zwiększonego ryzyka finansowego
 • Analiza zalet i wad stosowania SKK
Janusz Kurczych
(Naczelnik IT, BS Kielce)
11:10 Prezentacja: ISOF-WORKFLOW jako dynamiczny system obsługi dokumentów elektronicznych i formularzy w banku.
Marek Paszkowski
(Zastępca Dyrektora Handlowego HEUTHES Sp. z o.o.)
11:40 Prezentacja: Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą IT na bazie rozwiązań firmy IBM.
Prezentacja dotycząca możliwości monitorowania heterogenicznej infrastruktury IT na bazie rozwiązań firmy IBM. Omówienie rozwiązania „parasolowego” obejmującego monitorowanie i zarządzanie infrastruktury sieciowo serwerowej w organizacji oraz dobrych praktyk dotyczących podejścia do wdrożenia takiego systemu.
Piotr Uzar
(Architekt Systemów Informatycznych, NEWIND sp. z o.o.)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Przelewy dziś i jutro
 • Przelewy krajowe
  1. Elixir
  2. Przelewy expressowe
 • Przelewy międzynarodowe
  1. SEPA
  2. SWIFT
  3. WesternUnion
  4. Rozwiązanie BlueMedia
  5. Zestawienie kosztów
Tomasz Miechur
(Pieniński BS w Krościenku)
13:20 Wykład: Ryzyko operacyjne a plan ciągłości działania
 • Ryzyko operacyjne – ujęcie administracyjne.
 • Narzędzia redukcji ryzyka operacyjnego: organizacyjne, programowe, techniczne.
 • Sytuacje kryzysowe w banku. Kluczowi pracownicy banku.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Zadania komórek organizacyjnych banku i ich zakresy odpowiedzialności wobec ryzyka operacyjnego i zachowania ciągłości działania.
 • Kontrola wewnętrzna.
Elżbieta Kornalska
(Bank Spółdzielczy w Sędziszowie)
13:50 Wykład: Z czym borykały się Banki Spółdzielcze w latach 2015 – 2016?
Podczas wykładu poruszę zdecydowaną większość problemów, z którymi borykały się Banki Spółdzielcze w trakcie minionych kilkunastu miesięcy. Tematyka wynika z moich obserwacji środowiska, lektury dziesiątek publikacji, a przede wszystkim z rozmów z zarządami BS-ów, kadrą informatyczną i ABI, przeprowadzonych przy okazji blisko 120 projektów audytorskich. Myślę, że poniższe tematy zainteresują słuchaczy, ponieważ wiem, że należą do kategorii tzw. „tematów gorących”.
 • Problem wyboru – IPS a zrzeszenie zintegrowane z bankiem apeksowym
 • Dlaczego część Banków nie chce do IPS-u?
 • Koszty upadku SKOK Wołomin i SK Banku Wołomin dla środowiska BS-ów
 • Dystrybucja opłat na BFG i IPS
 • Działalności Komitetu Obrony Banków Spółdzielczych: bezprecedensowa krytyka KNF-u i BPS-u
 • Kończenie wdrożenia Rekomendacji D – czego nie udało się wdrożyć?
 • Pierwsze inspekcje dot. Rekomendacji D
 • Problem „nadwagi biurokratycznej” BS-ów
 • Problemy zrodzone przez wdrażanie „dokumentacji wzorcowej” - czy da się je rozwiązać?
 • Problem bezużytecznych PCD w BS-ach
 • Zgłosić ABI do GIODO, czy nie? Modele funkcji ABI w BS-ach.
 • Czego obawiają się ABI w BS-ach?
 • Niebezpieczeństwo jednego, scentralizowanego systemu – modelu promowanego przez zrzeszenia. Opór środowiska wobec takiej propozycji.
 • Ankietowanie Banków Spółdzielczych – dlaczego to nie działa?
 • Liczebność kadry informatycznej w BS-ach
 • Częstość i zakres Audytów Bezpieczeństwa
 • Rekomendacja dot. bezpieczeństwa płatności internetowych – czy Banki spełniły jej wymogi?
dr inż. Albert Sadowski
(Specjalista ds. bezpieczeństwa IT sektora finansowego, Prezes Zarządu Kerberos sp. z o.o.)
14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Analiza prawna różnych modeli funkcjonowania BS-ów po znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych
 • System ochrony instytucjonalnej jako nowy model zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce
  1. Istota systemu ochrony
  2. Zarządzenie systemem ochrony?
  3. Instrumenty ochrony płynności i wypłacalności
 • Zrzeszenie zintegrowane jako nowy wymiar usług zrzeszeniowych w Polsce
  1. Cel i cechy zrzeszenia zintegrowanego
  2. Mechanizmy wsparcia płynności i wypłacalności
  3. Apeksowy bank zrzeszający
  4. Podsumowanie korzyści
 • Działalność samodzielna banku spółdzielczego poza strukturą zrzeszenia
  1. Wymogi prawne podjęcia działalności samodzielnej
  2. Procedura rozwiązania umowy zrzeszenia
  3. Skutki wygaśnięcia umowy zrzeszenia wskutek nie zawarcia umowy systemu ochrony
dr Rafał Mroczkowski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy
mec. Paweł Cioban, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy
15:55 Podsumowanie Forum
dr inż. Albert Sadowski
(Specjalista ds. bezpieczeństwa IT sektora finansowego)
16:00 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78