centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VIII FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ
Warszawa, 26.04.2016 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Paweł Cioban

Paweł Cioban

Paweł Cioban

Wspólnik w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k., zarządzający Oddziałem Kancelarii w Gdyni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Zajmuje się w szczególności prawem rynku kapitałowego oraz prawem rynków finansowych. Zapewnia bieżącą obsługę prawną podmiotów z branży finansowej. Uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu transakcji w ramach rynku kapitałowego. Uczestniczył, jako doradca prawny, w prowadzeniu procesów inwestycyjnych prowadzonych przez fundusze kapitałowe. Członek rad nadzorczych spółek publicznych.
Współautor opinii prawnej z dnia 31 października 2013 r. na temat nowych ram prawnych w działalności banków spółdzielczych w Polsce, stanowiącej podstawę koncepcyjną zrzeszenia zintegrowanego przyjętego jako model działalności BPS S.A. w stanowisku Rady Zrzeszenia BPS S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. i w stanowisku Zgromadzenia Prezesów Zrzeszenia BPS S.A. z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz w strategii BPS S.A. na lata 2014 -2017. Współautor projektu ustawy o zmianie ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wersji z 18 kwietnia 2014 r. w zakresie dotyczącym głównie zrzeszenia zintegrowanego. Konsultant zarządów banków spółdzielczych.

Prelegenci | Elżbieta Kornalska

Elżbieta Kornalska

Elżbieta Kornalska

W trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a także studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej oraz działalności kredytowej banku. Dyplomowany pracownik Banku Spółdzielczego w Sędziszowie na stanowisku analityka ryzyk bankowych, asystent naukowo-dydaktyczny UR w Krakowie.

Prelegenci | Grzegorz Kotliński

Grzegorz Kotliński

Doktor nauk ekonomicznych AE w Poznaniu, pracownik Katedry Bankowości tejże Uczelni. Wykładał bankowość na UAM w Poznaniu. Był współpracownikiem ZBP, prowadził zajęcia i egzaminował w ramach kursów objętych standardami kwalifikacyjnymi, nadzorowanymi przez ZBP. Ukończył kurs dla kadry kierowniczej banków organizowany przez Ambasadę Szwajcarii w Warszawie, pracował w kilku komórkach organizacyjnych ogólnopolskiego banku, współpracuje ze znanymi firmami szkoleniowymi i badawczymi zajmującymi się stosowaniem IT w finansach i w bankowości. Był uczestnikiem I i II Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Napisał rozprawę doktorską pt: System informacji marketingowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym. Jest autorem ponad stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z szeroko rozumianych ekonomii, finansów i bankowości. Współredagował z prof. dr hab. A. Jancem Nowe technologie we współczesnym banku, Wydawnictwo AE w Poznaniu 2004 r. Jest autorem serii opracowań zamieszczanych w publikacjach redagowanych przez dr hab. A. Szelągowską oraz promotorem ponad stu prac magisterskich i dyplomowych z zakresu finansów, bankowości oraz zarządzania IT.

Prelegenci | Janusz Kurczych

Janusz Kurczych

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987) (matematyka, informatyka). Początkowo praca w Zakładzie Informatyki Exbud S.A.(projektant systemów informatycznych). Od 1993 r. związany zawodowo z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach – obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Informatyki (Informatyka, Bankowość Elektroniczna). Wieloletnie doświadczenie z informatyką w bankowości (administrowanie systemami, zarządzaniem usługami wsparcia i bankowością elektroniczną - Bank Spółdzielczy w Kielcach, GBPZ S.A.). Certyfikowany audytor wewnętrzny systemów zarządzania ciągłością działania według normy BS 25999-2:2007. Obszerna wiedza i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa IT, budowy planów ciągłości działania (BCP), zarządzania serwisami w oparciu o metodologię ITIL (poparta uczestnictwem w licznych szkoleniach z tej tematyki). Propagator wykorzystywania technologii biometrycznych w bankowości (nominacja do nagrody Prof. Remigiusza Kaszubskiego za wdrożenie z sukcesem technologii biometrycznej w sieci bankomatów i wpłatomatów Banku Spółdzielczego w Kielcach (2014 r.)). Uczestnik w roli prelegenta na szkoleniach/spotkaniach administratorów (zarządzanie IT, bankowość elektroniczna) i konferencjach poświęconych technologiom informatycznym (Spring Biometric Summit, Internet Banking Security, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej).
Za opracowanie koncepcji "Silnego Kodu Kontekstowego - SKK" został w 2016 r. ponownie nominowany do nagrody Prof. Remigiusza Kaszubskiego.

Prelegenci | Rafał Mroczkowski

Rafał Mroczkowski

Rafał Mroczkowski

Partner w Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy sp. k. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Dyplomowany specjalista z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz wykładowca na Studiach Podyplomowych Podatki i Prawo Podatkowe Doradztwo Finansowe. Kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwa Finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, w tym prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa podatkowego, w szczególności monografii, komentarzy, artykułów i glos. Prelegent na licznych konferencjach naukowych, trener w firmach szkoleniowych.
Współautor opinii prawnej z dnia 31 października 2013 r. na temat nowych ram prawnych w działalności banków spółdzielczych w Polsce, stanowiącej podstawę koncepcyjną zrzeszenia zintegrowanego przyjętego jako model działalności BPS S.A. w stanowisku Rady Zrzeszenia BPS S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. i w stanowisku Zgromadzenia Prezesów Zrzeszenia BPS S.A. z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz w strategii BPS S.A. na lata 2014 -2017. Współautor ustawy z dnia 15 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Współautor modelu zrzeszenia zintegrowanego z bankiem apeksowym. Konsultant zarządów banków spółdzielczych. Specjalizacja: prawo bankowe, prawo rynku finansowego, prawo papierów wartościowych, w tym prawo wekslowe.

Prelegenci | Marek Paszkowski

Marek Paszkowski

Zastępca dyrektora Handlowego HEUTHES. Reprezentuje firmę w kontaktach z kontrahentami na najwyższym szczeblu z obszaru ERP oraz oprogramowania bankowego. Osobiście prowadzi współpracę z największymi Klientami i koordynuje procesy wdrożeniowe

Prelegenci | Albert Sadowski

Albert Sadowski

Albert Sadowski

Od 17 lat jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem spółki Kerberos OCHRONA INFORMACJI. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D / Wytycznych IT KNF.
Brał udział w ok. 120 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko 200 projektach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji. Jest współautorem i prelegentem szkoleń z zakresu ochrony informacji (w szczególności szkolenia „Kurs ABI”).
Wcześniej pracował na wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była "Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation Networks".
Obecnie jest także etatowy pracownikiem Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
Jest autorem książki "Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji" (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. BS.net, Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozujm Telekomunikacji, Konferencje a cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).
Regularnie publikuje artykuły w portalu i dwumiesięczniku „BS.net”. Jest także wydawcą i publicystą portala „BS BLOG”.

Prelegenci | Piotr Uzar

Piotr Uzar

Piotr Uzar

Architekt Systemów Informatycznych, w 2004 roku uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalizacja: Telekomunikacja). W firmie NEWIND pracuje od 2012 roku jako Architekt Systemów Informatycznych. Od 2004 roku jest kierownikiem Działu Implementacji Rozwiązań Softwarowych. Jest wiodącym architektem w projektowaniu, implementacji, utrzymaniu i serwisowaniu systemów monitorowania infrastruktury IT. Prowadzi również szkolenia z wdrożonych rozwiązań.

Program
Fotoreportaż
Prelegenci
Sponsorzy
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78